مسبی
نقدي بر آثار لوک تويمانس

نقدي بر آثار لوک تويمانس

ویرایش: 1391/11/11
نویسنده: سانا 19
چت با صاحب مقاله: سانا 19
لوک تويمانس از نقاشان تاثير گذار و معاصر بلژيکي است. او در شهر آنتورپ بدنيا آمده و تحصيلات هنري خود را در انستيتيو سنت لوک، مدرسه ي هنرهاي بصري کامبرو آکادمي بروسل و آموزشهاي تکميلي هنري و نقاشي خود را درآکادمي هنرهاي زيباي شهر آنتورب کسب کرده است.
اوهمچنين مدرک دکتراي افتخاري از سوي دولت بلژيک دريافت نموده است. تويمانس بعنوان شهروند آنتورپي وارث فرهنگ و سنن هنر غني آنتورپ و اروپاي شمالي است شهري که نقاشان بنامي چون ورمير، جان وان ايک و پيتر پل روبنس در آن زاده و پرورده شده اند.
اولين نمايشگاه انفرادي اودر سال 1985 در شهر استند برگزار گرديد و پس از آن او کارهايش را در نمايشگاههاي متعددي در سرتاسر اروپا ي به نمايش گذشته است.فعاليت عمده هنري تويمانس نقاشي است ولي در کارتهيه فيلم و کارهلاي چاپي نيز فعاليت مي کند.
نقاشيهاي تويمانس با انگيزه ي نمايان ساختن تاثيرات خشونت، جنگ، بدرفتاري با انسانها، کودک آزاري، ترس ازبلاياي طبيعي مانند شيوع امراض واگير و.. شکل مي گيرد.
او نقاشي تامل گراست که پس از تمرکز بر موضوع کار خود و تفکرات و بررسي هاي زياد در مورد آن و پس از رسيدن به بلوغ ذهني مورد نظر،مجموعه آثار خود را مي آفريند و بگفته ي او سير آفرينش آثارش در اين مقطع بسيار سريع بوده و او هرکدام از کارهايش را در مدت يک روز تمام مي کند. تويمان از نقاشاني است که با وجود استفاده از رسانه هاي مدرن همواره وفادار به نقاشي رنگ روغن و فيگوراتيو بوده است و در عين حال نقاشي نو گرا محسوب مي شود. او در احياء هنر نقاشي اروپا در دهه ي 90 نقش بسزايي داشته است.
اومنابع تصويري نقاشي هايش را از عکسهاي موجود در روزنامه ها ورسانه ها تهيه مي کند وبا واسطه قرار دادن آنها مفهوم مورد نظر خودرا نمايان مي سازد. او معمولا با بازنگري و حذف تدريجي جزئيات عکسهاي مرجع و با خلق کمپوزيسيون هايي با روش بريدن واضافه کردن که مدل تابلوهاي رنگ روغن او هستند تصاوير خود را خلق مي کند.بسياري از اين نقاشي ها خاطرات تاريخي محو و تاسفباري هستند با رنگهاي مات و صحنه هاي موجز شده که او سعي بر پالايش زشتي هاي آن را دارد و البته بدون توضيحات خاص نامفهوم مي نمايند. در حقيقت تويمان سعي دارد با حذف زشتيهاي عکسهاي موضوعات نگران کننده ي خود و به نوعي تخريب آنها آثاري بيافريند که در تقابل با آن زشتي ها بر افراشته شود ونوعي به ضديت با زيربناي ذهنيت غير انساني وقايع موجود درعکس بر خيزد و همين رودرويي خلاقانه ي اوست که به آثارش جاودانگي مي بخشد. در حقيقت آثار تويمانس واسطه اي براي انعکاس دنياي متافيزيکي و معنوي است.
در اثرMay Pole* 2000 مي بينيم که چگونه او با استفاده از يک عکس تاريخي مربوط به زمان جنگ جهاني دوم نوعي مفهوم متضاد با پيام عکس مرجع را به ما مي رساند. اين اثر بقاياي مه آلود يک خاطره اي را نمايان مي سازد. گروهي از مرداني که صليبي را بر افراشته اند و پرچمي در دور دست چنين مي نمايد که در اهتزاز است. اين مردان مي توانند پيشاهنگان باشند يا جوانان حامي هيتلر و يا رقصندگان يک رقص. او در اين اثر بطور عمد يک واقعه ي خاص تاريخي را مبرا از هر گونه جنبه ي تبليغاتي وخشونت مي گرداند و به آن بعدي انساني و همگاني مي بخشد. اين تصوير با قرار دادن بيننده در سطح خلوص ذاتي، او را تا دوردست خود کشانده و درفضايي بي طرفانه به نقطه اي از تاريخ مي برد که مي توانست به نوعي ديگر و انساني تر ثبت شود.
آثار تويمانس چيزهاي غير قبل وصف را به تصوير مي کشد. گاهي صحنه هاي تيره و تار او بسيار آشنا و در عين حال دور مي نمايند مانند شکار صحنه هايي از خاطرات ذهني انساني. او با الهام ازوقايع مهم تاريخي به گناهان انساني نظر مي افکند،از قتل عام ها گرفته تا سياستهاي امپرياليستي و کودک آزاري.

در اثر-کبوتران-بيننده به طرز زننده اي با يک واقعيت زشت انساني مواجهه مي گردد. گروهي از کبوتران که در فضايي کثيف جمع شده و آلوده اند و مانند جمعيتي کنجکاو خيره شده اند. در حقيقت کبوتران او بصورت مجازي بجاي مجموعه اي از انسان ها کشيده شده اند. رنگ هاي مات شده ي اين اثر بار ديگر ما را به عمق تاريخ برده و با بعد اعمال و ذهنييتهاي زشت و آلوده ي انساني مواجهه مي کند و به بازبيني و تعمق ظرفيت انساني وا مي دارد.
تويمانس گاهي در آثارش از اشياء پيش پا افتاده ي زندگي استفاده مي کند. در اثر-طبيعت بيجان-2002- اشياء کشيده شده شکاف بين تصوير و مفهوم آنرا مي نماياند واين اثر و ديگر آثار طبيعت بيجان او ما را بنوعي به عمق معناي چگونگي شکل گيري اسطوره شناسي رهنمايي مي کنند. ظاهر کارهاي تويمان زيبا و آرام ولي حکايت از رودررويي با يک پيام ناراحت کننده را دارد. در حقيقت او اين اثر را براي نمايشگاهي که بمناسبت واقعه ي 11-م سپتامبر برگزار مي گرديد کشيده است. موضوع نمايشگاهDucumenta نمايش کارهايي بود که يادآور واقعه ي11-م سپتامبر ازنقطه نظر سياسي و اجتماعي بود. انتخاب موضوع طبيعت بيجان وآنهم کشيدن آن بر روي بومي سفيد و غول پيکر در اندازه ي cm 500 -347 با رنگ هاي مات و سرد انتخابي عالي با پيامي انسان دوستانه از سوي وي بود. اين بوم بزرگ با نمايش يک سري اشياء معمولي و با سفيدي غالب بر آن نوري معنوي را در نمايشگاه منعکس مي کرد که به مقابله با زشتي برخاسته بود. او در اين نوع کارهايش از زبان استعاره بهره مي گيرد و اشياء سازماندهي شده او با از دست دادن مفهوم نمادينه ي خود تبديل به بنايي مي شوند براي رساندن مفهومي که قابل نشان دادن نيست.
کارهاي تويمانس در نمايشگاه هاي بسيار مطرح دنيا نمايش داد شده اند از جمله نمايش آثار اودر گالري هاي شهر برلين، آنتورپ، نيويورک، لندن، نمايش آثار منتخب وي در گالري تيت لندن در سال2005 ، نمايش آثار پرتره ي او در موزه ي هنرهاي ومدرن ژنو در سال 2006.
نمايشگاه مروري از فعاليتهاي هنري سي ساله ي وي از سوي مرکز هنري وکسنر کولومبوس و با همکاري موزه ي هنرهاي مدرن آمريکا-شيکاگو از 17 سپتامبر 2009 بر گزار گرديد که اين نمايشگاه در حال گردش از 11- م فوريه ي 2011به مدت يکماه در موزه ي هنر وکسنر بروسل بر پا بوده است. اين نمايشگاه آثار باارزشي از تويمانس را در خود جاي داده بود مجموعه ي 70 اثرمهم نقاشي وي که در بر گيرنده ي نقاشيهاي سالهاي 1979 به بعد بود. در اين نمايشگاه کارهاي ويديويي او که متعلق به اوايل دهه ي80 بوده و همانند نمايش هاي سورئاليستي هستند نمايش داده شد. موضوع حاکم بر آثار اين نمايشگاه همان تعمقات تويمان بود :آثارخشونت، وحشيگريهاي نازيها،اتاق گاز نازيها،اميال امپرياليستي،نگراني ها وتنش هاي روحي و بدگماني هاي ايجاد شده انسان ها که تويمانس با وفاداري به شيوه ي خاص خود آنها را کشيده است.
برخي کارهاي نمايش داده شده در اين نمايشگاه عبارت بودند از:-اتاق گاز--، -بدن-، -گل ارکيده-، -نياکان- ، -رقص سالني-،-گچ-، -پرتره ي کوندوليزا رايس-، -رتره ي پاتريس لومومبا- آثاري که در ظاهر ساده مي نمايند ولي منتقدان هنري بيشماري را به تعمقات عميق وا داشته اند.
منبع:
امتیاز دهی به مقالهنقدي بر آثار لوک تويمانس
نقدي بر آثار لوک تويمانس
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره نقدي بر آثار لوک تويمانس نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: لوک تويمانس ، هنر ، نقاشي ، ، هنر مدرن