مسبی
نگاهي به هنر چيدماني الور الياسون Olafur Eliasson

نگاهي به هنر چيدماني الور الياسون Olafur Eliasson

ویرایش: 1391/8/9
نویسنده: سانا 19
الور الياسون در سال 1967 در شهر کپنهاگ دانمارک بدنيا آمده است و داراي ريشه هاي دانمارکي -ايسلندي است. او در چيدمانها و مجسمه هاي بزرگ هنري خود نور و شرايط جوي را هنرمندانه به بازي مي گيرد . الياسون پالت هنري خود را انباشته از نور ،فضا و رنگ کرده و ساختار خود را خلق مي کند شفافيت و سادگي کارهايش وسرشت تجربي آثارش او را يکي از مقبولترين هنرمندان معاصر گردانيده است.
الياسون تحصيلات هنري خود را در سالهاي 1995- 1989 در آکادمي سلطنتي هنرهاي زيباي دانمارک کسب کرد.در سال 1990 او با کمک هزينه ي سفري که ازسوي دانشگاه به وي اهدا شده بود به نيويورک رفت و در يکي از گالريهاي آنجا بعنوان معاون هنري به کار مشغول شد. بعد از اقامتهاي خود در شهرهاي کلن و برلين آلمان به دانمارک بازگشت و ومدرک هنري خود را دريافت نمود.او در سال 1995 گالري الافر الياسونرا در برلين بنا کرد که تا به امروز براي تحقيقات فضايي-جوي پروزه هاي هنريش مورد استفاده واقع مي شود .
از سال 1996 او همکاريهاي خود را با انيار تورشتين که متخصص معماري و نابغه ا ي در علوم هندسي است آغاز نمود. اولين قطعه ي هنري خلق شده توسط آنان با عنوان 89000054 ساختار عظيمي است با طول 2.1 و عرض 9.1 متر و با قطعات فولادي و فرم گمبد مانند خود چنان با زميني که روي آن بنا شده پيوند يافته است که گويي از دل زمين بر خاسته و ذهن بيننده در مواجهه ي با آن بسختي مي تواند بپذبرد که اين ستونها وساختارها از اعماق زمين رويانيده نشده اند .
دانش فضايي و هندسي تورشتين باديگر آثار و پروژه هاي هنري الياسون چون لامپهايي با فرمهاي هندسي تونلها و .. ،پيوند يافته است و نتيجه ي اين مشارکت چيدمانهايي است که همگام با مدرن بودن و بهره بردن از تکنولوژيهاي جديد انسان را به اعماق طبيعت خود باز مي گردانند .
گالري الافور الياسون کارگاهي تجربيست که در آن تيمي متشکل از 30 نفر متخصصين ماهرمعمار،مهندس ،هنرمندومشاوربا همکاري هم مشغول به کار هستند.
يکي از پروژه هاي موفقيت آميز اوبا عنوان Weather Projectبود که در سال 2003 در گالري تيت لندن اجرا شد.اين چيدمان فضاي سالن توربين هال گالري را پر کرده بود و متشکل از دستگاههاي رطوبت زايي بود که با استفاده از شکر و آب مه رقيق در فضا ايجاد مي کرد و ديسک بزرگ گردي که شبيه خورشيد بود و با استفاده از صدها لامپ تکرنگ نور زرد رنگ را از خود متشعشع مي کرد درديوار روبرويي نصب شده بود.بر روي سقف سالن آيينه ي بزرگي نصب شده بود و بازديدکنندگان با ورود به سالن نمايش با ابن چيدمان مشارکت کرده و با دراز کشيدن بر روي کف سالن و با حرکت دادن دست و پاهايشان خود را در آيينه مانند سايه هاي کوچک سياه رنگ متحرکي مي ديدنند که در نور نارنجي رنگ احاطه شده اند .اين چيدمان هنري شش ماه بر پا بود و براساس آمار ارائه شده ي گالري تيت بازديدکنندگاني بالغ بر 2 مليون نفر را جذب نموده بود که بسياري از آنها بينندگاني بودند که يارها و بارها به دبدن اثر مي آمدند.
الياسون دست به تجارب متنوعي با پروژه هاي لامپهاي نوراني خود در جهت ايجاد فضاهايي با غلظتهاي متفاوت زده است و وتابش نورهاي رنگي لامپها درفضا و تاثيرات آن بر بينندگان آزموده است نمونه ي آن پروژه اي بود با عنوان اتاقي براي يک رنگ که در اتاق لامپهاي تيوبي يکرنگ نصب شده بود و بازديدکنندگان با ورود به آنجا خود را غرق در فضايي نوراني-تکرنگ مي ديدند و تاثيرات نور تکرنگ بر پذيرش و ادراک ذهني ديگر رنگها را تجربه مي کردند. .پروژه ي عابر کور شما که به سفارش موزه ي مدرن آرکن در سال 2010اجرا شد شامل تونل 90 متري بود که در آن بازديدکنندگان مواجهه با مه غليظي مي شدند که ديد آنها را از فاصله ي 1.5 متري به بعد محدود مي کرد هدف الياسون هم همين بود تا مشارکت کنندگان با حواس بغير از بينايي خود به کاوش محيط تونل بپردازند.
چبدمان افق سياه شما پروژه ي ديگري بود که ينا به سفارش مجريان بيينال ونيز و با مشارکت ديويد آدجايه معمار انگليسي از تاريخ يک آگوست تا 31-م ماه اکتبر سال 2005 در جزيره ي سان لازار که نزديک شهر ونيز مي باشد بر پا شد .غرفه هاي موقتي در نزديکي کليسا-دير بر پا شده بود که مبزباني نمايشگاه را بر عهده داشت.بناي اصلي نمايش اتاق مکعبي سياهي بود که تنها يک نقطه نور دهنده داشت نور ممتد وباريکي به چهار سوي ديوار تابيده مي شد که در سطخ نقطه ي ديد بينندگان بود و فضا را به دو قسمت تقسيم مي کرد.
در سال 2008 پروژه ي آبشارهاي نيويورک سيتي او اجرا شد که متشکل از چهار آبشاري بود که بلندي 90-120 فوت را داشتند و دربندرگاه نيويورک برپا شده بودند. اين پروژه که از تاريخ26 ژوئن تا 13-م اکتبر سال 2008 بر پا بود هزينه اي بالغ بر 15.5مليون دلار را در پي داشت.
يکي از آثار برپا شده ي دائمي او پارلمان حقيقت است که در محوطه ي دانشگاه بارد نيويورک احداث شده است.ساختار اين اثر بر اساس پارلمان آلتينجي ايسلند که از اولين پارلمانها محسوب مي شود شکل گرفته است اين پروژه محقق کننده ي مکاني است که در آن دانشجوبان و بازديدکنندگان مي توانند بنشينند،استراخت کنند يا در مورد مسائل مختلف به گفتگو بنشينند.پارلمان حقبقت تاکبد بر اين را دارد که اساس هر برنامه ي آموزشي بايد متکي بر بحث و گفتگو باشد.اين جزيره ي دست ساز انساني با يک درياچه و 24 درخت و زمين علفزار احاطه شده است.ساختار آن با سنگهاي آبي رنگ تکه تکه شده مزين گشته است وحدود سي تکه سنگهاي کنار رودخانه محوطه ي نشستن دانشجويان و مردم را فراهم مي آورد .همچنين ساختمان پارلمان از طريق پلي که با شبکه هاي تورمانند فولاد ضد زنگ پوشانده شده قابل دسترسي است.
الياسون همچنين طراح نماي بيروني سالن جديد کنسرت و کنفرانس ريکجايکس دانمارک است که در سال 2011 افتتاح شد نماي اين ساختمان با ساختار هاي آجر مانند شيشه اي و آهني منعکس کننده ي زندگي شهري ونورهاي متنوعي است که با جابجايي نور خورشيد وتغييرات شرايط آب و هوايي تغيير مي يابند.
جديدنرين پروژه ي نمايشگاهي ويدر تابستان امسال و در گالري تيت مدرن لندن بر پا شدخورشيد کوچک نام داشت و حاصل دو سال تلاش او و تيم متخصص او بود .در حقيقت خورشيد کوچک با طراحي ساده و دلپذبر خود لامپ خورشيدي کوچکي است که با قرار گرفتن در مقابل نور خورشيد تبديل به لامپ مي شود اين نمايشگاه با هدف شناساندن مردم با انرژي خورشيدي،چالشهاي موجود در مورد منابع انرژي زمين و نحوه ي استفاده از منابع انرژي ، اهميت و نقش نور و انرژي در زندگي انسانها بر پا شد و شامل طرح ها و برنامه ها ي مشارکتي با بييندگان بود .بعنوان مثال چراغهاي گالري در ساعت مشخصي خاموش مي شد تا بينندگان با لامپهاي خورشيدي که در دست دارند به بازديد آثار موجود در گالري رفته و تاثيرات نور آنرا بيازمايند همچنين با استفاده از نور لامپهاي خورشيدي نمايشهاي سورئاليستي زيبايي در سالنهاي گالري تيت مدرن اجرا شده است . فيلمهايي نيز درمورد نور ،زندگي و خورشيد کوچک ساخته شده است که به نمايش درآمده است .اين نمايشگاه تا 23-م سپتامبر بر پا بود.منبع:

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/olafur-eliasson-little-sun،

امتیاز دهی به مقالهنگاهي به هنر چيدماني الور الياسون Olafur Eliasson
نگاهي به هنر چيدماني الور الياسون Olafur Eliasson
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره نگاهي به هنر چيدماني الور الياسون Olafur Eliasson نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: الور الياسون ، هنر چيدمان ، Olafur Eliasson