مسبی
19 راهکار موفقيت از زبان پائولو کوئيلو

19 راهکار موفقيت از زبان پائولو کوئيلو

ویرایش: 1391/11/25
19 راهکار موفقيت از زبان پائولو کوئيلو

پائولو کوئيلو را نويسنده عوام يا نويسنده گوگليست مي خوانند چرا که وي طرفدار انتشار نسخه اينترنتي کتاب هايش است و در بين مردم عامه در سراسر جهان شهرت دارد.

وي زندگي و جواني سختي را پشت سر گذاشته و در حال حاضر کمتر کسي از اهالي کتاب و رمان هستند که نشناسندش. اگرچه منتقداني هم دارد که کتاب هايش را فاقد ارزش هنري ميدانند. اما بي شک جملات سحر انگيزش با وجود ترجمه هاي ناقص و غير حرفه اي بر مخاطب ايراني اثر کرده و طرفداران زيادي دارد و کتاب هايش جزو پرفروش ترين کتابهاي 20 سال اخير است.

آثار کوئيلو به اعتراف خودش، تحت تاثير شيوه ي زندگي پر فراز و نشيب او بوده است. در برخي از اين آثار، زندگي خود را بيان مي کند و در برخي ديگر، تاثيراتي را که از آن زندگي گرفته است.

جملات زير از کتاب کيمياگر پائولو کوئيلو انتخاب شده اند:1. بزرگترين دروغ عالم: در مرحله اي از زندگي کنترل آنچه بر سرمان مي آيد از دستمان خارج مي شود و سرنوشت هدايت آن را بر عهده مي گيرد.

2. در مرحله اي از زندگي آدمها، هر چيزي روشن و امکان پذير است. آنها نه از خيالبافي و نه از آرزوي کارهايي که مي خواهند در زندگيشان رخ دهد، هراسي ندارند. اما با گذشت زمان، نيرويي مرموز آنها را متقاعد مي کند که دسترسي به افسانه شخصي شان غير ممکن است.

3. هرکس که باشي يا هر کاري که انجام دهي وقتي واقعاً از صميم قلب چيزي را بخواهي، آنگاه اين خواسته تو از روح جهان سرچشمه مي گيرد و تو مأمور انجام آن بر روي زمين مي شوي.

4. يکنواختي ايام براي آدمها باعث مي شود متوجه چيزهاي خوبي که هر روز با طلوع خورشيد در زندگيشان اتفاق مي افتد، نشوند.

5. خداوند براي هرکس در زندگي مسيري قرار داده است که بايد آن را طي کند. کافي است نشانه هايي را که خداوند بر سر راهت قرار داده، بخواني.

6. هرگز قبل از اينکه چيزي را بدست آوري، وعده آن را به کس ديگري نده.

7. همه ي اتفاقات بين طلوع و غروب خورشيد رخ مي دهد.

8. همه ي آدمها دنيا را همان جور که مي خواهند ببينند، مي بينند، نه آنجوري که هست.

9. هميشه بايد بداني که چه مي خواهي؟

10. چيزهايي هست که از عهده ي آن بر مي آييم اما نمي خواهيم آنها را انجام دهيم.

11. گاهي نمي توان مسير جريان رودخانه را عوض کرد.

12. هرگز از روياهايت صرف نظر نکن، به دنبال نشانه ها برو...

13. از پيچ و خم هاي زيادي عبور کرده ايم ولي همواره به سوي مقصد خويش پيش مي رويم.

14. از گذشته درس بگير، در حال زندگي کن و به فکر آينده باش.

15. آدمها از اينکه به دنبال مهمترين رؤياهايشان بروند مي ترسند زيرا احساس مي کنند شايسته آن رؤياها نيستند و قادر نخواهند بود به آنها برسند.

16. همه آنهايي که سعادتمندند خدا را در دل دارند و سعادت در يک دان? شن صحرا هم پيدا مي شود.

17. سپيده درست بعد از تاريکترين ساعات شب مي دمد.

18. اگر بزرگترين گنجهاي عالم را در اختيار داشته باشي و از آنها براي ديگران حرف بزني ، به ندرت حرفت را باور مي کنند.

19. وقتي سعي کنيم از اينکه هستيم بهتر باشيم موجودات دور و بر ما هم بهتر مي شوند.


منبع:

http://banki.ir/akhbar/1-news/13868-19-راهکار-موفقيت-از-زبان-پائولو-کوئيلو

امتیاز دهی به مقاله
19 راهکار موفقيت از زبان پائولو کوئيلو
19 راهکار موفقيت از زبان پائولو کوئيلو
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره 19 راهکار موفقيت از زبان پائولو کوئيلو نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: موفقيت ، راهکار ، کيمياگر ،