مسبی
به افکار اطرافیاتون پی ببرید

به افکار اطرافیاتون پی ببرید

ویرایش: 1395/6/30
نویسنده: Nazaniin
اگر با افراد زیادی مواجه شده باشیم می توانیم بسیاری از انها را حتی از نوع صحبت کردنشان بشناسیم .
فرد خود خواه:اگر شخصی دست هایش را پشت کمر قفل کند شان میهد خود را به شدت کنترل کرده در این حالت سعی دارد خشم واحساسات را از خودش دور کند.
متفکر:
گره کردن دست ها به دسته ی صندلی نشان میهد که شخص سعی دارد احساس خود را مهار کند اما قفل کردن قوزک پا ها به یکیدیگر حلت تدافعی دارد این حالت بیشتر در مسافران در حال پرواز دیده میشود.
بد گمان:
انگشت گره شده زیر چانه ونگاه خیره نشان دهنده ی حالت تردید است او به صحبت های شما وحالت صحبتتان تردید می کند .
بی گناه:
دست هایی که روی سینه قرار گرفته باشند بهترین نمونه برای بی گناهی است این حالت اثر باقیمانهده از شکل سوگند است .
مرموز:
دست های بهم مشت شده زیر چانه نشان میهد که شخص نظریاتش را پنهان میکند وبه شما اجازه میدهد به صحبت خود ادامه دهید تنها هنگاهمی که صحبت هایتان پایان یافت به شما و نظریاتتان حمله میکند.
اعتماد به نفس:
تکیه زدن به صندلی در حالتی که دستها پشت سر قفل شده نشان دهنده ی اعتماد به نفس است اگر شخصی در این حالت صحبت میکند به گفته های خود اعتماد دارد و اکر به صحبت های شما گوش می هد به خود زحمت ندهید او تمام ماجرا را میداند.


منبع: ملکی
امتیاز دهی به مقاله
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره به افکار اطرافیاتون پی ببرید نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: فرد خود خواه ، روانشناسی ، بد گمان ، فرد ، بی گناه ، افکار ، ذهن خوانی