مسبی
تحلیل خطر تعیینی، حداکثر شتاب ممکن از ایجاد یک زلزله

تحلیل خطر تعیینی، حداکثر شتاب ممکن از ایجاد یک زلزله

فروشنده: شاپ 24
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 763 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت: 34,000 تومان

معرفی محصول:

در این تحقیق با استفاده از تحلیل خطر تعیینی، تخمینی از حداکثر شتاب ممکن از ایجاد یک زلزله احتمالی برای شهر اهر تعیین شد. برای این کار از داده های تاریخی و دستگاهی معتبر استفاده شد.

اطلاعات گسلهای فعال از کار جناب آقای دکتر حسامی استفاده شد.درمورد گسلهای فرعی از نقشه های زمین شناسی استفاده شد.

14 سورس تعیین شد.برای هر سورس حداکثر بزرگی زلزله قابل وقوع با استفاده از فهرست نامه ها و رابطه کوپر اسمیت تعیین شد.حداقل فاصله سورس تا سایت مبنای محاسبات قرار گرفت.

جدول3-نتایج حاصل ازاعمال روابط کاهندگی درمورد چشمه های مختلف

attenuation relations(for sources)

source

distance

focal_dist

mag

kernel(cm/sec^2)

bor(g)

bozorgnia(g)

not parametter

zare (1999 alborz hor)

source1

14.5

17.6

6.4

240.7

0.220

0.196

-0.71463

77.60657888

tabriz1

79.0

79.6

7.7

146.0

0.130

0.065

-0.94294

42.50783292

s_c2

80.0

80.6

6.2

39.6

0.061

0.020

-1.27112

13.79412924

nir_1

120.0

120.4

6.7

34.2

0.057

0.017

-1.29849

12.89880926

nir_2

132.0

132.4

7

38.4

0.062

0.019

-1.26565

14.49546259

tabriz2

204.0

204.2

7.1

21.2

0.046

0.011

-1.39039

9.470015508

s_m1

124.0

124.4

6.5

27.4

0.051

0.014

-1.35268

10.72530399

source_2

164.0

164.3

6.7

21.3

0.045

0.011

-1.40336

9.078800067

khalkhal

230.0

230.2

7.3

20.8

0.047

0.011

-1.38758

9.514262943

astara_2

184.0

184.3

6.9

21.1

0.046

0.011

-1.39886

9.217923977درمورد روابط کاهندگی پس از مقایسه آنها در مورد داده های شتابنگاری زلزله اهر رابطه کرنل تطابق بیشتری نشان می داد.پس از محاسبات طبق جدول 3 حداکثر شتاب ممکنه به میزان 0.415g برای سایت به دست آمد.

فورمت فایل: word

تعداد صفحات: 12

سال تهیه: 1392

تحلیل خطر تعیینی، حداکثر شتاب ممکن از ایجاد یک زلزله
تحلیل خطر تعیینی، حداکثر شتاب ممکن از ایجاد یک زلزله
تحلیل خطر تعیینی، حداکثر شتاب ممکن از ایجاد یک زلزله
محصول: تحلیل خطر تعیینی، حداکثر شتاب ممکن از ایجاد یک زلزله
قیمت: 34,000 تومان
حجم فایل: 763 کیلوبایت
فروشنده: شاپ 24
تلفن فروشنده: 09123269038
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره تحلیل خطر تعیینی، حداکثر شتاب ممکن از ایجاد یک زلزله نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: حداکثر شتاب ممکن ، تحلیل خطرتعیینی ، گسلهای فعال ، رابطه کوپر اسمیت ، فاصله سورس ، روابط کاهندگی ، رابطه کرنل ، شتاب زلزله ، زلزله شهر اهر
پشتیبانی: شاپ 24
09123269038
پشتیبانی
پشتیبانی