جهانی که ما می سازیم

1399/06/23   20:07
مقاله ی جهانی که ما می سازیم به قدرت و توانایی انسان ها اشاره می کند و این نکته را بیان می کند که انسان ها قدرت انجام هر کاری دارند با دو ویژگی تعقل و اختیار
جهانی که ما می سازیم

جهان پیرامون ما مجموعه ای از رویدادها، سازه ها، ایده ها، کنش ها و واکنش ها و به طور کلی پدیده هایی است که بخشی از آنها ثابت هستند و بخش بزرگتری به طور مداوم در حال تغییر، دگرگونی و تکامل می باشند. نکته مهم این است که تمام رویدادها، سازه ها، ایده ها، کنش ها و واکنش ها و به طور کلی پدیده ها توسط ما انسان ها ایجاد می شوند.
به عبارتی جهانی که ما در آن زندگی می کنیم یک جهان اعتباری است که بوسیله خودمان ساخته می شود. این قدرت انتخاب، اراده و توانایی ما است که رویدادها، سازه ها، ایده ها و پدیده هایی را ایجاد می کند و مجموعه ای از این عوامل جهان را شکل می دهند.
ما انسان ها هستیم که سازه هایی همچون لامپ، ماشین بخار، کامپیوتر و تلفن را می سازیم. قدرت اراده ی ما انسان ها است که انقلاب ها و جنگ ها را ایجاد می کند. ما انسان ها در شبکه ی بزرگی از تعاملات قرار داریم و با رفتارهای خود می توانیم جهان را تغییر دهیم و حتی یک جهان جدید بسازیم.
جهان بر پایه اقدامات و تفکرات ما ساخته می شود. این اقدامات و تفکرات می توانند مثبت و سازنده یا منفی و مخرب باشند. در اصل جهان یک مجموعه ی متناقض از پدیده های سازنده و مخرب است اما آنچه که ثابت می ماند و جهان را تشکیل می دهد، مجموعه ای از اقدامات مثبت و سازنده است و اقدامات منفی در طول زمان از بین می روند. مجموعه ای از پدیده ها، سازها و ساختار ها متنوع و ...جهان را ایجاد کرده اند اما در نهایت مهم ترین نکته این است که ما انسان ها هستیم که جهان را با تمام ویژگی های آن می سازیم.

ما انسان ها مسئول سرنوشت خویش هستیم و با این مسئولیت پذیری به صورت ناخودآگاه بر سرنوشت دیگران هم تاثیر می گذاریم. در اصل جهانی که ما در آن زندگی می کنیم یک شبکه ی به هم پیوسته است که تمام اجزا و عناصر آن به یکدیگر مربوط می شوند و بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند. در بین تمام این اجزا و عناصر ما انسان ها بزرگترین جز در این جهان هستیم که می توانیم تاثیر گذاری زیادی داشته باشیم. رفتار ما انسان ها از یکدیگر جدا نیست بلکه کامل به هم دیگر مرتبط است. هر فردی در نقطه ای از جهان اگر کاری انجام دهد بی شک بر کنش ها و واکنش های ما هم تاثیر می گذارد. به عبارتی اکثر کنش های ما در یک سطح بزرگ و جهانی قرار می گیرند و می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر کنش های دیگران هم تاثیر بگذارند. ما در یک شبکه به هم پیوسته بزرگ، هوشمند و نظام دار قرار داریم که کوچک ترین و بزرگ ترین اجزای آن از یکدیگر تاثیر می پذیرند اما نکته مهم این است که ما انسان ها با دو ویژگی مهم یعنی خردورزی و اختیار و البته با راهنمایی خداوند مقتدر و بلند مرتبه می توانیم جهانی ایده آل را برای خود ایجاد کنیم که در جهت رشد، شکوفایی ما باشد و ما را به کمال و سعادت برساند.
مسلماً ساختن چنین جهانی با کنش های آگاهانه، معنادار و هدفی دار ایجاد می شود که مثبت و سازنده باشند و در تضاد و تعارض با یکدیگر نباشند. تعقل و خردورزی از مهم ترین صفات و ویژگی هایی است که خداوند متعال در اختیار انسان ها قرار داده است تا بر پایه آن و البته با راهنمایی های خداوند بلند مرتبه سرنوشت خویش را بسازند.
ما انسان ها با اعمال و رفتار های خود نسبت به یکدیگر مسئول هستیم و نمی توان این نکته را کتمان کرد که کنش های ما تاثیری بر اتفاقات، رویدادها و کنش های دیگران ندارند.

امتیاز دهی به مقالهScoring the article 
ثبت نظر یا سوالRegister comments or questions
نام و نام خانوادگیfirst name and last name
ارسال
نظراتComments   (1)
ترتیب
زهرا شریفی کد: 30683

مقاله خیلی کامل و جامعی بود 👌👌👌

پاسخ
1399/07/12
ans_result_30683
دلار: 59,185تومانبیت کوین: 64,407 دلار
591850
fa