افسانه ستاره داوود چیست؟

نویسنده: ولی اله
1395/09/09   07:32
افسانه ستاره داوود چیست؟

بازید کننده گرامی: چنانچه مطالب این مقاله مفید بود با کلیک روی علامت(+) سبز رنک باکس سمت چپ از ما حمایت فرمائید(سپاس)
بررسی‌ استفاده‌ از اشکال‌ هندسی‌ در معماری‌ اسلامی‌ قبل‌ از تشکیل‌ دولت‌ یهود:

 مورخان‌، هنرمندان‌ و باستان‌ شناسان‌ بر این‌ امر تأکید دارند که‌ ستاره‌ داوود یک‌ افسانه‌ دروغ‌ صهیونیستی‌ است‌ و در اصل‌ یک‌ شکل‌ مورد استفاده‌ عربی ‌بوده‌ است‌ که‌ توسط‌ یهودیان‌ به‌ سرقت‌ رفته‌ است‌. همه‌ حقایق‌ تاریخی‌ موید این‌ امر است‌ که‌ اسراییل‌، دولتی‌ بدون‌ اصل‌ و تاریخ‌ و یک‌ نبات‌ شیطانی‌ است‌ که‌ توسط‌ استعمار در قلب‌ امت‌ اسلامی‌ کاشته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌ باکی ‌از واژگونی‌ حقایق‌ و خلق‌ افسانه‌ها و خرافات‌ در مورد ریشه‌ و تاریخش‌ ندارد و این‌ مسیر، تمدن‌ و فرهنگ‌ دیگر امت‌ها را به‌ خودش‌ نسبت‌ می‌دهد، حتی ‌مدعی‌ شده‌ است‌ که‌ تمدن‌ قدیم‌ مصری‌ دارای‌ اصل‌ یهودی‌ است‌ و آنان‌ که‌ اهرم‌ را بنا نهادند، عبرانیون‌ بوده‌اند.

 در همین‌ زمینه‌، این‌ کیان‌ یکی‌ از عناصر هنر اسلامی‌ را که‌ بر اشکال‌ هندسی‌ متکی‌ است‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از سمبل‌هایش‌ برگزیده‌ و مشکل‌ مهمتر این‌ است‌ که‌ ما از سمبل‌هایمان‌ دست‌ کشیده‌ایم‌ و نسبت‌ به‌ استفاده‌ از آنها حساسیت‌ داریم‌ و نگرانی‌ از این‌ است‌ که‌ روزی‌ بیاید که‌ ما از تمامی ‌تاریخمان‌ به‌ حجت‌ این‌ که‌ یهودیان در مورد آنها اسطوره‌ و افسانه‌ می‌سازند، دست‌ بکشیم‌.

 در زمینه‌ ستاره‌ شش‌ گوشه‌ که‌ اسراییلی‌ها آن‌ را به‌ عنوان‌ ستاره‌ داوود و سمبل‌ خویش‌ برگزیده‌اند، دکتر محمد ابوغدیر استاد و رییس‌ بخش‌ زبان‌ عربی‌ در دانشکده‌ علوم‌ انسانی‌ الازهر تأکید دارد این‌ ستاره‌ شش‌ گوش‌ دارای‌ اصلی‌ عربی‌ است‌ و یا بوسین‌ها که‌ جزیی‌ از کنعانی‌های‌ عرب‌ بودند و شهر قدس‌ را ایجاد کردند و دولتی‌ تشکیل‌ دادند، این‌ ستاره‌ را به‌ عنوان‌ شعار و سمبل‌ خود انتخاب‌ کردند.

 وی‌ می‌افزاید بعد از خروج‌ یهود از مصر، آنها به‌ طرف‌ کنعان‌ رفتند، ولی‌داخل‌ آن‌ نشدند و به‌ صورت‌ مجموعه‌هایی‌ از قبایل‌ و عشایر در اطراف ‌منطقه‌ پخش‌ شدند و با کنعانیان‌ از در حیله‌ و نیرنگ‌ و از راه‌ تجارت‌ و خویشاوندی‌ وارد شدند تا توانستند بر شهر کنعان‌ و این‌ رمز و نشانه‌ دست‌ پیدا کنند و از آن‌ تاریخ‌ این‌ ستاره‌ به‌ عنوان‌ اسطوره‌ای‌ در تفکر یهود در آمد و به‌ انگشتر سلیمان‌ ارتباط‌ داده‌ شد و در تمامی‌ جوامع‌ یهودی‌ در سراسر جهان‌ منتشر شد و به‌ هنرها و فنون‌ مختلف‌ وارد شد و در تفکر صهیونیستی ‌این‌ دلالت‌ حاصل‌ شد که‌ این‌ ستاره‌ جزیی‌ از تاریخ‌ و اسطوره‌ یهود است‌، چرا که‌ اسراییل‌ دولتی‌ است‌ که‌ بر اساس‌ اساطیر زندگی‌ می‌کند و تمامی ‌تلاش‌ خود را در این‌ زمینه‌ یعنی‌ ارتباط‌ مردم‌ و ملت‌ با مجموعه‌ای‌ از افسانه‌ها به‌ کار می‌گیرد. دکتر صلاح‌ بهنسی‌ استاد باستان‌شناسی‌ اسلامی‌ در دانشگاه‌های‌ قاهره‌ و یمن‌ در این‌ مورد می‌گوید: ستاره‌ چه‌ پنج‌ ضلعی‌، چه‌شش‌ و چه‌ هشت‌ ضلعی‌ یکی‌ از شکل‌هایی‌ است‌ که‌ هنرمند به‌ منظور دوری‌ از به‌ تصویر کشیدن‌ موجودات‌ زنده‌، از آن‌ بهره‌ می‌برد و لذا ما استفاده ‌فراوانی‌ از این‌ نوع‌ اشکال‌ هندسی‌ و نباتی‌ را در معماری‌ به‌ ویژه‌ در مساجد وساختمان‌های‌ اسلامی‌ شاهد هستیم‌ و دولت‌ صهیونیستی‌ یک‌ دولت‌ تازه‌ تأسیس‌ است‌ و تاریخ‌ یا تمدنی‌ ندارد که‌ هنر یا معارفی‌ از آن‌ ناشی‌ شود.

 وی‌ می‌افزاید: هنر اسلامی‌ دارای‌ خصایص‌ معینی‌ است‌ که‌ از جمله‌ اهم‌ آنها بی‌ علاقگی‌ به‌ خالی‌ بودن‌ صحنه‌ و سعی‌ در پر کردن‌ جاهای‌ خالی‌ هنر با نقاشی‌ است‌ و از اشکال‌ پرکردن‌ این‌ جاهای‌ خالی‌، ستاره‌ است‌ که‌ به‌ هنرمند این‌ امکان‌ را می‌دهد، البته‌ در این‌ زمینه‌ از اشکال‌ دیگر هم‌ استفاده‌ می‌شود و بستگی‌ به‌ ذوق‌ صاحب‌ هنر دارد و ستاره‌ هیچ ‌ ربطی‌ به‌ شرایط‌ سیاسی‌ خاص‌ ندارد.

 دکتر انور ابراهیم‌ رییس‌ اداره‌ مرکزی‌ توافقات‌ و برنامه‌های‌ فرهنگی‌ وزارت ‌فرهنگ‌ مصر در این‌ زمینه‌ می‌گوید: ستاره‌ ششی‌ ضلعی‌ مثل‌ هر شکل‌ هندسی‌ دیگر است‌ که‌ هنرمندان‌ مسلمان‌ از آن‌ بهره‌ می‌جستند و از قدیم‌ در برخی‌ فرهنگ‌ها مثل‌ فرهنگ‌ فارسی‌ ستاره‌ «شعرای‌ یمانی‌» وجود داشت‌ که‌ یک‌ ستاره‌ درخشان‌ در آسمان‌ صاف‌ است‌ و این‌ امر به‌ ما منتقل‌ شد و هنرمندان‌ در اشکال‌ مختلف‌ و در کشورهای‌ مختلف‌ به‌ خصوص‌ در مغرب‌ از آن‌ استفاده‌ می‌کردند. وی‌ می‌گوید: در اذهان‌ مردم‌ تداعی‌هایی‌ در مورد ارتباط‌ اشکال‌ هندسی‌ با امور سیاسی‌ وجود دارد و مردم‌ در مقابل‌ برخی‌ سمبل‌ها خیلی‌ سریع‌ حساسیّت‌ نشان‌ می‌دهند، مثل‌ ستاره‌ که‌ رمز یهود شده ‌یا هرم‌ که‌ رمز و سمبل‌ جمعیت‌های‌ ماسونی‌ شده‌ است‌، ولی‌ این‌ دلیل ‌نمی‌شود ما هرم‌ را حذف‌ کنیم‌، چون‌ ماسونی‌ها از آن‌ استفاده‌ می‌کنند و با این‌ که‌ در برخی‌ مقادیر فرعونی‌ قدیم‌ ما چیزهایی‌ شبیه‌ صلیب‌ شکسته‌ مشاهده‌ می‌کنیم‌، ولی‌ آن‌ هیچ‌ ربطی‌ با برداشت‌های‌ غرب‌ از صلیب ‌شکسته ندارد.

 دکتر احمد الزیات‌ استاد آثار باستانی‌ اسلامی‌ در دانشکده‌ ادبیات‌ طنطا می‌گوید: یک‌ هنرمند مسلمان‌ اشکال‌ مختلف‌ هندسی‌ را چه‌ به‌ صورت‌ دو مثلث‌ متقاطع‌ یا ستاره‌ شش‌ ضلعی‌ و یا شکلی‌ که‌ به‌ عنوان‌ قوس‌ پنج‌ سرمعروف‌ است‌ و در عصر فاطمی‌ها از آن‌ استفاده‌ می‌شد، در کارهایش‌ مورد استفاده‌ قرار می‌دهد که‌ جزیی‌ از آن‌ چیزی‌ است‌ که‌ به‌ نام‌ نقاشی‌ بشقاب‌ ستاره‌ای‌ معروف‌ است‌ و شکل‌ دایره‌ای‌ است‌ که‌ درون‌ آن‌ دانه‌ هایی‌ به‌ شکل ‌بادام‌ وجود دارد و در داخل‌ آن‌ شکلی‌ شبیه‌ ستاره‌ چند ضلعی‌ که‌ بر حسب ‌اندازه‌ و اضلاع‌، تعداد اضلاع‌ این‌ ستاره‌ از پنج‌ تا نه‌ تفاوت‌ می‌کرد و لذا این‌ گونه‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ اسلامی‌ است‌ که‌ در معماری‌ها و آثار باقی‌ مانده‌ از آن‌ زمان‌ مثل‌ محراب‌ چوبی‌ سیده‌ رقیه‌ در موزه‌ اسلامی‌ قاهره‌ وجود دارد.

 حتی‌ تا الان‌ نیز بسیاری‌ از طرح‌ هایی‌ که‌ در معماری‌ ما استفاده‌ می‌شود ستاره‌ است‌ که‌ در اصل‌ از دو مربع‌ متقاطع‌ است‌ که‌ یک‌ ستاره‌ هشت ‌ضلعی‌ را تشکیل‌ می‌دهد و یا دو مثلث‌ متقاطع‌ که‌ شکل‌ یک‌ ستاره‌ شش ‌ضلعی‌ را ایجاد می‌کند که‌ اگر کوچک‌ شود شکل‌ پولک‌ ماهی‌ را پیدا می‌کند و این‌ امر از سال‌های‌ متمادی‌ پیش‌ در هنر اسلامی‌ به‌ کار می‌رفته‌ و ما ترسی‌ نداریم‌ که‌ چون‌ در پرچم‌ اسراییل‌ وجود دارد، آن‌ را به‌ کار نگیریم‌.

امتیاز دهی به مقالهScoring the article 
ثبت نظر یا سوالRegister comments or questions
نام و نام خانوادگیfirst name and last name
ارسال
نظراتComments   (4)
ترتیب
فرشاد کد: 45477

خواهشا چرت وپرت و دروغ نکید ستاره داوود از زمان های بسیار دور وجود داشته و سمبل یهودی ها بوده و در تمام کتاب های مقدس هم شکل داشته معماری اسلام خیلی فرق داره و اینکه یهودیت آیینی مقدسیه که قبل از اسلام و مسیحیت هم وجود داشته و این نماد رو داشته

پاسخ
1401/02/15
ans_result_45477
احسان عزیزی کد: 42347

😁😁😂😂 داداش اصلا چیزی به اسم معماری اسلامی وجود نداره. عربها هیچ معماری نداشتند. و تماما بر گرفته از دوران پیش از اسلام مخصوصا حکومت ساسانی هستش. یهود هم قدیمی ترین دین هستش. مثل اینکه نمیتونید ابراهیم و موسی و عیسی همه یهودی بودن. یادتون رفته قبل از اینکه مسلمان ها به فلسطین و اورشلیم حمله کنند سالها قبل سکونتگاه قوم یهود بوده

پاسخ
1400/05/08
ans_result_42347
احمد صادقی کد: 38652

این ستاره داوود و آیات قرآنی که درون آن نوشته شده به درد می خوره یا نه؟ اصلا این نماد ربطی به حضرت سلیمان داره یا نداره؟ من شیعه دوازده امامی هستم ومی خام گردنبند ستاره داوود بخرم از اون هایی که روش آیات قرآنی نوشته شده؟حالا بخرم یا نخرم؟

پاسخ
1400/02/07
ans_result_38652
اما کد: 29343

اخر این نماد خوب یا بد؟ استفاده از این نماد مشکل دارع؟

پاسخ
1398/12/26
ans_result_29343
کلمات کلیدی: افسانه داوود، ستاره داوود، افسانه ستاره داوود
667400
fa