آموزش توابع مالی دراکسل-تابعfv

نویسنده: ووکس
1392/02/17   21:05
توابع مالی اکسل یکی از پیشرفته ترین قسمت ها در اکسل است که اغلب حسابدران و حسابرس ها جهت امور بانکی از این تابع ها استفاده می کنند و در این مقاله به تابع fv و نحوه کار با آن در اکسل با ذکر یک مثال پرداخته ایم.
آموزش توابع مالی دراکسل-تابعfv


برای محاسبه مقادیرآینده سرمایه گذاری ها ازاین تابع استفاده می شودوفرم کلی آن به صورت زیراست:


([FV(rate,nper,pmt,[pv],[type=
نرخ بهره دریک دوره Rate
تعدادکل دوره های پرداخت nper
پرداخت وجه جهت سپرده Pmt
موجودی فعلی pv
0انتهای دوره-1ابتدای دوره type

نکات
1-ارزش فعلی پرداختها درصورتی که مشخص نگردد،پیش فرض آن صفراست.
2-درقسمت نوع پرداختهادرصورتی که پرداخت دراول دوره صورت گیردباعدد1،درصورتی که پرداخت درپایان دوره صورت گیردباعدد0ودرصورتی که هیچ عددی تایپ نشودپیش فرض0 پایان دوره می باشد.


3-درقسمت پرداخت وجه جهت سپرده،اگردرهردوره پرداخت صورت گیردازعددمنفی(-)
درغیراین صورت ازعدد(+)استفاده می گردد.


مثال:میخواهیم مبلغ2000رادریک بانک به عنوان سپرده وبصورت ماهانه واریزکنیم،درصورتی که نرخ سودبانک20%موجودی در6ماه و12ماه آینده خودرابه صورت زیربدست می آوریم:
نرخ20%برای 1سال است وچون دوره زمانی این مثال ماهیانه است برعدد12تقسیم میشود.


FV(c5/12,c6,c4,c7,c8)= $41,098,614,763,245,200=
میزان سودواصل موجودی در6ماه

FV(c5/12,c6,c4,c7,c8)= $849,645,943,389,235,000,000,000,000,000 =
میزان سودواصل موجودی در12ماه

دراین مثال پارامترهای تابع ازسلولهاخوانده شده اندومیتوانیم محاسبات جدیدراباتغییرمقادیرهرکدام ازسلولهاانجام داد.

درصورتی که پارامترهای ورودی تابع رادرفرمول واردمیکردیم،برای تغییربایدفرمول راتغییرمی دادیم

امتیاز دهی به مقالهScoring the article 
ثبت نظر یا سوالRegister comments or questions
نام و نام خانوادگیfirst name and last name
ارسال
نظراتComments   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: تابعfv، نرخ بهره، مثال فرمول نويسي، سرمايه گذاري، سودماهانه، آموزش اكسل2010، آموزش كامل توابع مالي، پرداخت
دلار: 57,985تومانبیت کوین: 67,889 دلار
579850
fa