مسبی
نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان -4 قسمت آخر

نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان -4 قسمت آخر

ویرایش: 1391/10/22
نویسنده: سانا 19
گفتگوی خصوصی با صاحب مقاله
پل سزان طبيعت بيجان را بهنرين وسيله براي پياده کردن اهداف و تجارب شکل بنديهاي هندسي-فضايي خود يافت.براي سزان هدف از کشيدن طبيعت بيجان رساندن آن به خودمختاري رنگي، فرمي و خطي در غالب يک کمپوزيسيون سازماندهي شده بود و اين اساسا حرکتي بود به سوي شيوه ي آبستره و از سويي سزان را پيشگام نقاشي کوبيسم نيز مي دانند.
کوبيستها با استفاده از سطوح وزواياي انتقالي سزان و با به عاريت گرفتن پالت رنگي فووها ، تلاش داشتند تا به به فرمها و سطوح اصلي اشياء دست يابند.در اواسط سالهاي 1910-1920 هنرمندان کوبيستي چون پابلو پيکاسو و جرج براک و جان گريس کمپوزيسيونهاي طبيعت بيجان زيبايي خلق کردند و آلات موسيقي را به کمپوزيسيونهاي خود افزودند.همچنين اولين کارهاي کلاژ کوبيستي آفريده شد. در اين کارها اشياءبا بافتهاي اصلي خود نمايان نمي شوند و در کليت اثرچنان با هم مي آميزند وفرمهاي دو بعدي را ايجاد مي کنند که بسختي قابل شناسايي مي شوند نقاشان کوبيستي در اين آثار طبيعت بيجان خود به اهدافي دست مي يابند از جمله بي زماني که بسيار متفاوت با ديگر آثار مرسوم رايج است.
طبيعت بيجان -لگر-با فضاي بزرگ سفيد ،خطوط تيز ومشخص و رنگهاي ساده و با کمپوزيسيونهاي تداخل يافته ي فرمها در پي ايجاد يک تاثير مکانيکي بر مي آيد.
از سويي نقاشاني چون -مارسل دوشان- و ديگر اعضاي جنبش دادائيسم درمسير ديگري به خلق آثار پرداختند.
و طبيعتهاي بيجان سه بعدي- مجسمه راخلق کردند .فوتوريستها و سورئاليستها نيز با بازنگري هدف سمبوليک طبيعت بيجان در گذشته، اشياء را وارد فضاي رويايي وخواب آلود کارهاي خود کردند که مي توان به -سالوادور دالي- نقاش بنام اسپانيايي اشاره کرد.
در نقاشيهاي -جان ميرو- اشياء بي وزن شده در فضاي نقاشي دو بعدي معلق هستند .در ايتاليا -جورجيو موراندي - در اين زمان از نقاشان علاقه مند به طبيعت بيجان بود که با شيوه هاي متنوعي بطري هاي مورد مصرف روزانه و وسايل آشپزخانه را مي کشيد.
هنرمند هلندي اسکر M.C.Escher براي کشيدن اشياء دقيق و در عين حال مبهم گرافيکي خود مشهور است و اثر معروف او street Still life که در سال 1937 کشيده مدل طبيعت بيجان سنتي هلندي را به تصوير کشيده است.
هنگامي که هنرمندان آمريکايي از جنبشهاي مدرن هنري اروپا آگاه شدند شروع به خلق طبيعتهاي بيجان هايي با شيوه ي واقع گرايانه ي آمريکايي و آبستره-کوبيستي کردند.از هنرمندان مشهور اين زمان جورجيا ا کيفه ،ستوارت ديويس و مارسدن هارتلي را مي توان نام برد.نقاشيهاي طبيعت بيجان ا کيفه با نماهاي نزديک غير معمولش هم عناصر فيزيکي و هم حسي گلبرگها و برگهاي گلها را القا مي کند.
در مکزيک از حدود سالهاي 1930 فريدا کاهلو و ديگر هنرمندان با سبک سوررئاليستي نقاشيهاي خاص منطبق با فرهنگ خود را آفريدند.
با گسترش شيوه ي آبستره-اکسپرسيونيستي از سالهاي 1930 طبيعت بيجان در حد کشيدن رنگها و فرمهاي خام و ساده تحليل يافت و درسال 1950 با گسترش هر چه بيشتر سبک آبستره ي ناب روند رکود بيشتري يافت.
هنر پاپ در سال 1970-1960 مسير هنر جهان را دگرگون کرد و شيوه هاي جديدي از هنر طبيعت بيجان خلق شد.در بسياري از کارهاي هنر پاپ حضور اشياء ديده مي شود که البته اهدافي متفاوت را دنبال مي کنند در حقيقت ارائه ي تصوير تکرار شونده ي محصولات تجاري با هدف القاي فضاي اجتماعي-سياسي آمريکايي بود که هنرمندان را تحت تاثير خود قرار داده بود.
اثر -طبيعت بيجان با ماهي قرمز -ري لکتنشتاين(1972) آميزه اي است از رنگهاي ناب ماتيس و سبک هنري پاپ .
جنبش نئو دادا که متاثر از آثار سه بعدي دوشان بود ونقاش معروف - جسپر جان-نيز عضو آن بود طبيعتهاي بيجان متفاوتي را آفريدند.
-آويگدور آريخا-نقاشي بود که کار خود را با شيوه ي آبستره شروع کرد و بتدريج با مطالعه ي شيوه ي موندريان آنرا بصورت خلاقانه و نو درآثار طبيعت بيجان خود بکار بست و با تلفيق شيوه ي استادان گذشته به شيوه ي -فرماليسم مدرن-دست يافت.او کارش را با يک جلسه و در زير نور طبيعي خلق مي کرد و در جريا ن کار موضوع اثر با پرسپکتيوهاي حيرت انگيزي نمايان مي شد.
هنرمندان روسي هم نقش بسزايي در توسعه ي هنر طبيعت بيجان در بين سالهاي 1990-1983 داشتند و اکثرا با شيوه ي رئاليسم و فيگوراتيو کار مي کردند.از هنرمندان مشهور الکساندر اسمرکين ،سرگي اسيپو،اوگنا آنتيکووا،النا سکوين و ديگران هستند.
ظهور فرماليسم بار ديگر بازنمايي رويايي طبيعت بيجان را زنده کرد و در عين حال برخي پيامهاي هنر پاپ را نيز با خود به همراه داشت.
در سده آخر قرن بيستم و سالهاي آغازين قرن 21-م طبيعت بيجان خود را از مرزهاي چهار چوب مرسوم رها کرد و با ظهور عصر کامپيوتر و هنر ديجيتالي عرصه اي جديدي براي ظهور خود يافت.
نمايان شدن طبيعت بيجان با شيوه هاي جديد ميکس مديا،عکاسي ويديو آرت ،موسيقي و اينستالشن زمينه هاي گسترده وجالبي را براي شکوفايي هر چه بيشتر اين هنر مهيا کرده است.

منابع:

http://www.theartwolf.com/articles/best-still-life-paintings.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Still_life

www.timetrips.co.uk/still_life_history.htm

www.peintre-analyse.com/nature_morteus.htm
منبع:
امتیاز دهی به مقالهنگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان -4 قسمت آخر
نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان -4 قسمت آخر
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان -4 قسمت آخر نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: تاريخچه ي طبيعت بيجان ، هنر ، شاکه ساروخانيان