مسبی
فتورئاليسم در آثار ريچارد استس  -2| ‏Richard Estes‏

فتورئاليسم در آثار ريچارد استس -2| ‏Richard Estes‏

ویرایش: 1391/9/4
نویسنده: سانا 19
گفتگوی خصوصی با صاحب مقاله
...قسمت دوم


استس معمولا از چندين عکس براي خلق يک اثر استفاده مي کند .نقاشيهاي او نمونه برداري يا کپي از عکسها نيستند بلکه کمپوزيسيونهاي بسيار مرتب شده اي هستند که بر اساس عکس شکل مي گيرند.‏
اغلب نقاشيهاي او نمايش دهنده ي خيابانهاي ناشناس يا مناظر شهري ديگري است با شيشه هاي منعکس کننده، فلز،ماشينها،حصارهاي سنگي و سطوح ديگر. در نقاشيهاي او علائم و نشانه هايي را مي بينيم که بسيار استادانه کار شده اند اشکال منحني انعکاس يافته معماري گونه با رنگهاي نئوني که ياداور -آرت دکو-هستند.‏
جزئيات نماش يافته در کارهاي او اين امر را بازگو مي کند که استس قصد بازآفريني يک زمان گذشته مشخصي را ندارد بلکه ساختارهايي را نشان مي دهد که در مقابل گذشت زمان ايستادگي مي کنند.سطوح منعکس کننده او نه تنها توجه ما را به درون محتويات شيشه متمرکز مي کنند بلکه به آنچه در اطراف بيننده نيز وجود دارد جلب مي کنند و بنوعي اشاره بر مفهوم محتويات را دارند.‏
بيشترصحنه هاي کشيده شده در کارهاي استس مربوط به شهر مانهاتان مي باشد ولي تصاويري از شهرهاي ديگري مانند ونيز،شيکاگو و پاريس را هم شکل داده است.او در کارهايش بندرت آشغالها،برفها و چيزهايي را که باعث منحرف شدن توجه از ساختار شهري مي شود را به تصوير مي کشد.ولي در عين حال او جزئياتي در غالب نشانه ها ،برچسبها و آگهي هاي شيشه ها و اغلب با ديدي وارونه و منعکس شده را در نقاشيهايش نشان مي دهد.کارهاي او نور صبح گاهي و يکشنبه هاي ساکت و خالي را نشان مي دهد .او هيچ وقت صحنه هاي در نور شب را نمي کشد.‏
نقاشي استس اطلاعات بصري بيشتر از آنچه را که در يک نگاه سطحي قابل رويت است به ما منتقل مي کند.اين قدرت بيان جزئيات آشنا و خودماني يکي از تدابير عمده ي شيوه ي رئاليسم نيز بود.‏
استس با رنگ روغن و اکريليک کار مي کند و در زمان طرح ريزي نقاشي از کليات به سوي جزئيات مي رود.او از اسلايدهاي رنگي در استوديوي خود استفاده مي کند ولي مانند برخي نقاشان آنرا بر روي بوم براي اجراي آثارش منعکس نمي کند .او نقشه ي خود را ابتدا بصورت کمپوزيسيون کلي بر روي بوم طرح ريزي مي کند.کار او در استوديوشامل انتخاب و مرتب کردن طرح ها واشکال در جهت يافتن يک کمپوزيسيون عالي مي باشد.با وجود خصيصه ي عکس گونه ي کارهايش عنصرذهن گرايي در آثارش قوي است و بيننده با نگاه به کارهايش پي به حساسيتهاي فرمي و شکلي او مي برد و کيفيت قابل لمس بودن سطوح و اشياء در نقاشيهايش را حس مي کند.‏
گرايشات نقاشيهاي استس بسيار فراتر از سبک قدرتمند نقاشان آبستره-اکسپرسيونيست آمريکا در جنگ جهاني دوم است ولي ارتباط او با هنر پاپ را مي توان پيجيده تر دانست او در حالي که شيوه ي هنر عاميانه ي آنان را دنبال نکرد ولي به باورهاي فرهنگي مردمي در کارهايش وفادار ماند.‏
استس کارهايش را بسيار ماهرانه و استادانه مي کشد.او با رعايت تمامي اصول تبديل يک بوم دو بعدي به سه بعدي اين امکان را به بيننده ي خود مي دهد که بيطرفانه خود را در فضاي نقاشي حس کند و با احساس نرمتري به نقاشي بنگرد.‏
در کنار کارهاي نقاشي استس کارهاي چاپي با ارزش زيادي دارد که جاي بحث طولاني دارد.‏
او اولين آثار چاپي خود را در سال 1971 و بعد از قراردادي که با شرکت چاپ پاراسول براي تکميل چاپهاي سيلک اسکرين با عنوان-‏Urban landscape1‎‏- بست آفريد.انتخاب روش سيلک اسکرين با توجه به روش کارش و سبک واقعگرايانه ي دقيق او در ابتدا بسيار عجيب مي نمود .از سويي چاپ سيلک اسکرين با سطوح از قبل طرح ريزي شده ي هندسي بهتر عمل مي نمايد و اين در مسير روش کاري استس بود وديگر اينکه استس نقاشي بود که انباري از تکنيکهاي مختلف را تحت فرمان خود داشت.استس در نقاشيهايش برقهاي شفاف را براي نشان دادن رفلکس شيشه ها بکار مي برد و با ساييدن نرم قلم بر روي سطوح نقاشي شده بافتهاي رگه داربتونهاي خيابانها را مي کشد و با استفاده ي رنگهاي خيس بر روي سطوح خيس توناليته هاي نرم آبي را براي آسمان روشن خود بکار مي برد.چاپ سيلک اسکرين با پهلوي هم گذاشتن و تحريف سطوح تخت رنگها انجام مي شود و بسياري از نقاشا ن از اين جلوه ي حس سبکي در چاپهاي سيلک اسکرين براي نرم تر جلوه دادن زواياي خشک و ضخيم سطوح و مرزهاي کار بهره مي برند.با توجه به روش کار دقيق استس استفاده از اين مديوم براي چاپ کارهايش راه حلهايي را که مختص کارهاي استس است رامي طلبد.‏
منبع:
en.wikipedia.org/wiki/Richard_Estes
امتیاز دهی به مقالهفتورئاليسم در آثار ريچارد استس  -2| ‏Richard Estes‏
فتورئاليسم در آثار ريچارد استس  -2| ‏Richard Estes‏
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره فتورئاليسم در آثار ريچارد استس -2| ‏Richard Estes‏ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: فتورئاليسم ، آثار ريچارد استس ، ‏Richard Estes‏ ،