بررسی بازی افسانه قلعه بخش داستانی

1400/11/18   10:29
بازی افسانه قلعه(Stronghold Legend ) نسخه چهارم از سری بازی های قلعه است. این نسخه دارای تفاوت با دیگر نسخه های این مجموعه است. این بازی داری 3 گرافیک متفاوت و سربازان و کلا محیط متفاوت است .
بررسی بازی افسانه قلعه بخش داستانی

بازی 3 خط داستانی متفاوت دارد

خط اول داستان شاه ارتور را روایت میکند

خط دوم داستان نیروی های یخ و خط داستان سوم داستان نیرو های شیطانی و ولاد سوم را روایت میکند.

در ادمه به بررسی سه خط داستانی می پردازیم پس همراه ما باشید.


خط اول : شاه ارتور

سرودریر زخمی شده و در جنگل است و نیرو های ساکسون در سراسر جنگل پخش شده اند

در اینجا شما باید نیرو های نیزه دار خود را به سمت سرودریر ببرید و اورا به دهکده خود بیاورید

بعد پیروز خواهید شد اما این پایان مرحله نیست

بهتر است تا اینجا بازی را ذخیره کنید

باید با نیرو های ساکسون مقابله کنید تا مرلین از راه برسد

باید دهکده خود را گسترش دهید و کارگاه نیزه سازی بسازید

نیرو های دشمن از سمت دریا به شما هجوم میاورند و باید در مقابل انها بایستید

بعد از امدن مرلین هم بهتر است بازی را ذخیره کنید

توجه داشته با شید که در صورت مرگ مرلین یا سرودریر شما بازنده میشوید


حال کارگاه کمان سازی بسازید و چند کلبه دیگر بسازید

بعد تعدادی چوب بری بسازید وچند باغ سیب بنا کنید

بعد از اینکه نیرو های شما به 150 کمان دار و 200 نیزه دار رسید میتوانید با قدرت حمله کنید (البته با مقدار کمتر هم امکان حمله وجود دارد ولی این طوری امن تر است)

بعد نیرو های کنار پل را بکشید

حال باید با قدرت سرودریر که قدرت شکافنده دیوار است دیوار های دشمن را خراب کنید (هر یک از شوالیه های میز گرد یک قدرت منحصر به فرد دارند)

و بعد با نیرو های خود پایگاه سنگی را تسخیر کنیددر مرحله دوم شما شاه ارتور را دارید باید برای او یک قلعه بسازید تا بتواند با بانو گونویر ازدواج کند


شما باید با ساختن سنگ بری و جمع کردن سنگ دیوار ها دروازه و سپس برج ها را بسازید

البته در این مرحله هم نیرو های ساکسون به شما حمله خواهند کرد پس سعی کنید نیرو برای خود به خدمت بگیرید تا توان مقابله را داشته باشید


بعد از تمام شدن کار ساخت قلعه باید از قلعه محافظت کنید و منتظر رسیدن بانو گونویر باشید


درمرحله سوم دیگر شوالیه میز گرد که سر لسنلوت نام دارد در قلعه به دام افتاده که نیرو های شیطانی انجا را تسخیر کرده اند

شما باید مثل همیشه قلعه خود را گسترش دهید و و نیرو به خدمت بگیرید و منتظر باشید که سر لنسلوت سلامتی خود را به دست اورد

چالش بزرگی که این مرحله دارد نیرویی شیطانی است که کمانداران و نیزه داران شما را شیطانی میکند

باید با شمشیر زنان خود از نیرو هایتان مراقبت کنید

بهتر است تمام نیرو هایتان را روی برج قلعه جمع کنید و با نیرو های شمشیر زن و خود سر لنسلوت در پایین برج جلوی نیرو های دشمن را بگیرید


در مرحله چهارم که به نظر اینجانب جالب ترین مرحله این بازی است شما باید شوالیه جوانی به نام سر گرت را راهنمایی کنید

اما نگران نباشید او دارای قدرت ویژه ای است که میتواند تله های دشمن را شناسایی و خنثی کند


در بین راه چندین بار نیرو های کمکی به شما میپیوندند

شما باید 3 شوالیه ابی ، سبز ، و زرد را بکشید

و در اخر با نابود کردن شوالیه قرمز پیروز شوید


در مرحله پنجم شوالیه قهرمان ما یعنی سر لنسلوت توسط مورگان جادو گر به دام افتاده و باید او را نجات دهید

این مرحله دارای دو بخش است

در بخش اول باید از خود دفاع کنید تا مرلین جادوگر از راه برسد و مانع یخی را نابود سازد

در این بخش جادوگرانی هوایی به شما حمله میکنند که بسیار خطرناک اند

و در بخش دوم باید باید به قلعه مورگان حمله کنید وسرلنسلوت را نجات دهید

البته باید مواظب اینه های جادویی باشید


در مرحله ششم ارتور شوالیه های خود را جمع کرده تا برای بار اخر نیرو های ساکسون را نابود کند

در این مرحله نیرو های ساکسون با قوای نیرمندشان به ما حمله میکنند و باید با استفاده از شوالیه ها جلوی انها را بگیریددر مرحله هفتم باید سه شوالیه جام با نام های سر گالاهاد (فرزند سرلنسلوت با نیروی شفا بخش) سر بوسک با نیروی مشت

و دیگر شوالیه با نیروی دفاع است

شما باید با استفاده از قدرت های این 3 شوالیه یکی از نیرو های خود را به محل جام برسانید

البته باید عجله کنید!

و مواضب نیرو های بسیار خطرناک دشمن باشید !


در مرحله هشتم که مرحله تلخی است

سرلنسلوت سر گرت یعنی برادر سر گابین ( دیگر شوالیه میز گرد) را کشته است و شما باید خود را به سر لنسلوت برسانید تا سر گابین با سر لنسلوت مبارزه کند

مبارزه تلخی است سر لنسلوت سر گابین را میکشد و تا غروب افتاب بر روی جنازه او میماند


در مرحله نهم

موردرد خشمگین در موازه بیرون قلعه نیرو گرفته است و باید با اون با مبارزه کنید و او را بکشید


اینجا همان جایی است که ارتور تنها مانده و فقط سرودریر مانده تا همراه او باشد

شما باید قلعه خود را باز سازی کنیدو با موردرد بجنگید


در اخر ارتور موردرد را شکست میدهد اما در اخرین لحظات موردرد زخمی کاری به شاه ارتور وارد می کند و شاه ارتور می میرد

و اورا به قایق میبرند و اورا به دریا میسپارند


سپس شمشیر به دریاچه باز میگردد

پسری که پادشاه شد ، پادشاهی که افسانه شد.


خط داستانی دوم : یخ

این بار داستان داستان فردی به نام دیتریک است

او فردی بسیار چاق و نیرومند است


درمرحله اول که ان هم دارای دو بخش است باید به نبرد با غول های کوهستان بروید و دیتریک را نجات دهید

و در بخش دوم باید چهار اژدها را نابود کنید


در مرحله دوم شما به کمک نیرو های خود باید به نبرد با پادشاهی کوتوله بروید که زنان را در قلعه خود به دام انداخته

در این مرحله باید مواضب بوته های گل رس باشیدزیرا انها نیرو های مرد را میکشند !

پس باید با نیرو هایی دیگر حمله کنید و در اخر دشمن را نابود کنید و زنان را نجات دهید


در مرحله سوم

شما باید از فردی به نام سیگفرید محافظت کنید

در این مرحله دو برادر به شما حمله میکنند که باید در برابر انها از قلعه خود محافظت کنید


در مرحله چهارم

باید با سیگفرید به جنگ یک اژدهای قدرتمند بروید و اژدها را نابودکنید


در مرحله پنجم

شما باید به نبرد پادشاه غول های کوهستان بروید و او را نابود کنید

شما در این مرحله میتوانید از نیروی جدیدی به نام خرس قطبی استفاده کنید

در مرحله ششم

شما باید به جنگ یک جادو گر بروید که پسر پادشاه غول ها است

بعد از رسیدن به قلعه اش باید او را نابود کنید

در این مرحله هم خرس قطبی و نیروی جدیدی به نام غول داری

که قدرتمند هستند


در مرحله هفتم

در کنار قلعه شما قلعه نیرو های شیطانی قرار دارد که با نیرو ها خطرناکی به شما حمله میکنند

شما باید قلعه دشمن را تسخیر کنید

(کشتن لرد دشمن فایده ای ندارد)

پس از نابودی کامل قلعه

نیرو های شیطانی از سرزمین بیرون میروند و دیتریک با ملکه ازدواج میکندخط داستانی سوم : نیرو های شیطانیدر مرحله اول ولاد با نیرو هایش به سمت قلعه میرود تا حکومت خود را از مجار ها پس بگیرد

پس از گرفتن قلعه حال باید برای مدتی از قلعه خود دفاع کنید

در مرحله دوم باید پلی را باز سازی کنیم تا بتوانیم از طریق ان به ترانسیلوانیا برویم

شما باید 200 سنگ جمع اوری کنید که کنار قلعه پر است از سنگ


البته باید مواظب نیرو های رادو باشید

رادو برادر ولاد است ولی با مجار ها متحد شده


در مرحله سوم به ترانسیلوانیا میرسیم

و باید از قلعه خود در برابر شوالیه های صلیبی دفاع کنیم

ما نیرو های قدرتمندی مثل خفاش ، گرگ ، جادوگر و ... داریم که نیرومند هستند

پس از مقابله در برابر شوالیه های صلیبی

باید به قلعه خود باز گردیم همان قلعه ای که در مرحله اول ان را تسخیر کردیم

حال در اختیار رادو است


پس فتح قلعه باید از ان دفاع کنید

و در برابرارتش قدرتمند مجار ها بایستید
امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید منتظر قسمت دوم مقاله باشید !


بررسی بازی افسانه قلعه بخش داستانی
امتیاز دهی به مقالهScoring the article 
ثبت نظر یا سوالRegister comments or questions
نام و نام خانوادگیfirst name and last name
ارسال
نظراتComments   (3)
ترتیب
معین کد: 48279

سلام دوستان اون مرحله که باید به جام برسید واقعا سخته چطوری انجامش میدین؟ لطفا کمک کنین و اگه انجام دادین فیلمی عکسی چیزی بفرستین
... آیدی اینستاگراممه منتظر کمک هاتون هستم

پاسخ
1402/04/02
ans_result_48279
محمد یاسین کد: 47129

خیلی ممنون از مقالتون عالی بود

پاسخ
1401/12/04
ans_result_47129
التایر کد: 45353

اقا عالی

پاسخ
1400/11/23
ans_result_45353
دلار: 63,610تومانبیت کوین: 63,982 دلار
636100
fa