مسبی

جستجوی حیات در سیاره زهره

5 اسفند 99 ساعت 09:56
این مقاله با عنوان "جستجوی حیات در سیاره زهره " در ابتدا به معرفی کوتاه از سیاره زهره پرداخته و در ادامه درباره مسئله وجود حیات در این سیاره زهره مطالبی را بیان می کند.
جستجوی حیات در سیاره زهره

سیاره زهره یکی از سیارات منظومه شمسی یا به عبارتی دیگر دومین سیاره در منظومه شمسی می باشد که ساختار شبیه به سیاره زمین دارد اما کوچک تر از سیاره زمین می باشد.

دانشمندان در کاوش های خود در سیاره زهره متوجه وجود گاز فسفین در این سیاره شدند. گاز فسفین گاز سمی و خطرناکی است که توسط یک سری از باکتری های تولید می شود که در مکان های که دارای اکسیژن کمی است، زندگی می کنند. این مسئله باعث شد تا دانشمندان احتمالات زیادی مبنی بر وجود حیات در سیاره زهره داشته باشند زیرا وجود گاز فسفین در سیاره زهره با دو تلسکوپ مختلف در نقاط هاوایی و شیلی تائید شده است. واکنش دانشمندان مختلف نسبت به وجود گاز فسفین در سیاره زهره یک نقطه مشترک دارد و این است که به احتمال قوی ما در منظومه شمسی تنها نیستم و در سیاره زهره هم می تواند زندگی در جریان باشد اما زندگی موجوداتی به غیر از انسانها زیرا گاز فسفین گاز بسیار سمی و خطرناک برای انسان ها می باشد.
این مسئله باعث شده است تا بعد از سیاره مریخ کانون توجه اکثر دانشمندان جهان به سمت سیاره زهره جلب شود و کاوشگر هایی زیادی برای کاوشگری و تحقیقات بیشتر عازم سیاره زهره شوند.

اکنون بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه کاوش های فضایی به احتمال نسبتا قوی درباره وجود حیات در سیاره زهره، برنامه ای جامع طراحی کرده اند برای تحقیق و جستجوی بیشتر در سیاره زهره و دستیابی به مدارک و شواهد بیشتر مبنی بر وجود حیات در این سیاره.
وجود حیات در سیارات دیگر به جز زمین چند دهه ای است که ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده و کانون بسیاری از تحقیقات شده است و مطمئنا اثبات حیات فرازمینی یک دستاورد بزرگ برای دانشمندان تلقی می شود.

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره جستجوی حیات در سیاره زهره نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: حیات در سیاره زهره