ماشین تحول، بررسی ابعاد مختلف اختراع ماشین بخار

1399/07/17   10:30
این مقاله با عنوان " ماشین تحول" در ابتدا به بررسی ابعاد مختلف اختراع ماشین بخار پرداخته و سپس تاثیر گذاری ماشین بخار را بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسان ها و جوامع انسانی را بررسی می کند.
ماشین تحول، بررسی ابعاد مختلف اختراع ماشین بخار

مفهوم ماشین تحول به ماشین یا موتور بخار اشاره دارد. به عبارتی ماشین یا موتور بخار مانند یک ماشین تحول بود که جهان و در راس آن قاره اروپا را متحول کرد. اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات دانشمند اسکاتلندی و در پی آن دوران انقلاب صنعتی در بازه ی زمانی 1760 تا 1840 موج عظیمی از تحول را در جهان ایجاد کرد. اختراع ماشین بخار که مظهر و نشانه ی انقلاب صنعتی است قاره ی اروپا و به تبع آن دیگر نقاط جهان را از یک دوره سنتی به یک دوره صنعتی و تحول هدایت کرد. اختراع ماشین بخار باعث ایجاد تحولات عظیم در زمینه های بافندگی، حمل و نقل و کشاورزی شد و آغازی برای اختراعات جدید مانند لوکوموتیو و کشتی بخار شد.
با اختراع ماشین بخار و شکل گیری دوران انقلاب صنعتی نظام اقتصادی فئودالی به یک نظام صنعتی تبدیل می شود و رابطه سرف و زمین دار به رابطه کارگر و سرمایه تبدیل می شود. انقلاب صنعتی که به واسطه ماشین بخار ایجاد شده بود باعث شکل گیری طبقه ای جدید در کشورها به نام طبقه کارگر می شود و تجارت و بازرگانی را گسترش می دهد. اختراع ماشین بخار سرآغازی برای پیشرفت و تحول روزافزون کشورهای اروپایی و اختراعات جدید دانشمندان و مخترعین در زمینه های مختلف بود. اختراع ماشین بخار و در پی آن شکل گیری انقلاب صنعتی علاوه بر اینکه دستاوردهای عظیم و مهمی برای کل جهان و به خصوص قاره اروپا به همراه داشت، معایبی نیز از جمله مهاجرت دهقانان، بهره کشی از کارگران، گسترش استعمارگری کشورهای اروپایی، غارت منابع و معادن کشور های آسیایی و آفریقایی و همچنین آلودگی های محیط زیستی را به همراه داشت. در واقع ماشین بخار و انقلاب صنعتی زمینه ای بود برای تحولات و دستاورد های عظیم که منجر به تحول جهان شدند.
بسیاری از اختراعات پیشرفته ای که امروز شاهد آن هستیم به گونه ای نشات گرفته از پیامد ها و دستاورد های انقلاب صنعتی و موتور بخار می باشند.

ماشین تحول، بررسی ابعاد مختلف اختراع ماشین بخار
امتیاز دهی به مقالهScoring the article 
ثبت نظر یا سوالRegister comments or questions
نام و نام خانوادگیfirst name and last name
ارسال
نظراتComments   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: ماشین تحول،اختراع ماشین بخار
دلار: 59,065تومانبیت کوین: 67,491 دلار
590650
fa