مسبی

مراحل ثبت شرکت در پایتخت کشور

نویسنده: زهرا احمدی
27 تیر 99 ساعت 11:31
همۀ افرادی که قصد دارند یک شرکت یا مؤسسه ای را بنیانگذاری کنند و فعالیت خود را در این شرکت ها شروع کنند، باید در ادارۀ ثبت شرکت به ثبت برسند، تا شخصیت حقوقی پیدا کنند.
مراحل ثبت شرکت در پایتخت کشور

همۀ افرادی که قصد دارند یک شرکت یا مؤسسه ای را بنیانگذاری کنند و فعالیت خود را در این شرکت ها شروع کنند، باید در ادارۀ ثبت شرکت به ثبت برسند، تا شخصیت حقوقی پیدا کنند.

ثبت شرکت برای این افراد که قصد دارند فعالیت خود را آغاز کنند الزامی است.

ما در این مقاله قصد داریم تا شما را با ثبت شرکت در پایتخت آشنا کنیم، پیشنهاد می کنیم اگر قصد دارید تا یک شرکت در پایتخت به ثبت برسانید این مقاله را مطالعه کنید.

بهتر است دولت حداقل در تشکیل و ثبت این شرکت ها نظارت داشته باشد تا از این موسسه یا شرکت ها سوء استفاده نشود.


شرکت چیست؟

شرکت از همکاری و هماهنگی بین چند نفر برای خدمت رسانی به مردم به وجود می آید. این خدمات و مشارکت ها معمولاً برای خدمت رسانی به جامعه و افراد حقیقی و همچنین کسب درآمد برای سهامداران و اعضای شرکت صورت می گیرد.


ثبت شرکت در پایتخت ایران

ثبت شرکت در تهران که بزرگ ترین شهر در ایران است و پایتخت این کشور است، می تواند موقعیت بسیار سود آور و خوبی برای تجارت و کسب و کار در ایران باشد. این بزرگی، پرجمعیتی و موقعیت ویژۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و جغرافیایی و وجود امکانات بسیار خوب و زیاد در آن باعث شده است تا بسیاری از افراد برای کار و... به تهران نیز مهاجرت کنند به طوری که امروزه این شهر، یازدهمین شهر پرجمعیت در جهان به شمار می آید.


حجم تجارت در تهران، با توجه به استناد و آمارهای رسمی (مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی) در دهه های اخیر به صورت چشمگیری افزایش یافته است که این افزایش، نیاز به توسعۀ تشکیلات تجاری و ایجاد شرکت های بازرگانی را تشدید کرده است.

امروزه، شرکت هایی که خود دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشند(در ادارۀ ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند) ، برای تولید و استفاده از منابع طبیعی، صنعتی، حمل و نقل، تأسیس مؤسسات بزرگ تولیدی و صنعتی که سرمایه های کلان و زیاد و اجتماع کارگران را ایجاد می نماید، پا به عرصۀ تجاری گذاشته و نفوذ بسیاری در سیاست اقتصادی پیدا کرده اند.

طبق مادۀ بیست قانون تجارتی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تجاری هفت نوع هستند:

· شرکت پایتخت سهامی

· شرکت پایتخت با مسئولیت محدود

· شرکت پایتخت تضامنی

· شرکت پایتخت مختلط غیر سهامی

· شرکت پایتخت مختلط سهامی

· شرکت پایتخت نسبی

· شرکت پایتخت تعاونی تولید و مصرف

ادارۀ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن، وظیفۀ ثبت شرکت ها و شرکت پایتخ و تغییرات شرکت ها را در این استان به عهده دارد.این مراجع ثبتی عبارت اند از:

1. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس

2. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا

3. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس

4. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند

5. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم

6. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن

7. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت

8. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک

9. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار

10. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه

11. مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین


ادارۀ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به موجب مواد شش و یازده و دوارده قانون تجارتی،دفاتر تجاری را امضاء و پلمپ می نماید ، و در نهایت این که دفاتر تجاری آن دسته از تجار حقیقی که در تهران تجارت خانه دارند یا شرکت هایی که مرکز اصلی آن ها در این شهر واقع است ، در ادارۀ نامبرده امضاء و پلمپ می شوند. دربارۀ شرکت های خارجی نیز که در کشور اصلی،شرکت قانونی شناخته شده اند و در ایران به وسیله شعبه خود فعالیت تجاری می کنند،امضاء دفاتر تجاری آن ها و پلمپ این دفاتر در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام می شود.شرکت های ایرانی که مرکز اصلی آن ها در شهرستان ها است و نیز تجار حقیقی که در آن شهرستان ها تجارتخانه دارند،دفاتر خود را در اداره ثبت محل به امضاء پلمپ آن اداره می رسانند.


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پایتخت و مؤسسات غیرتجاری:

· کپی اصل شناسنامه و کارت ملی فرد تأسیس کننده شرکت

· پذیره نویسی سهام برای ثبت شرکت های سهامی عام

· گواهی واریز حداقل سی و پنج درصد سرمایه اولیه برای شرکت پایتخت سهامی خاص

· ارائه مجوز برای شرکت ها و مؤسساتی که فعالیتشان به مجوز نیز نیاز دارد.

· ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد (تمامی نمایندگان،شرکا ، وکیل ها و مدیران آن شرکت)

· ارائه ی مدارک تحصیلی مرتبط به تخصص شرکت برای شرکت هایی که موضوع آنان تخصصی است.

· ارائه ی مدرک تحصیلی مرتبط به مهندسی برای ثبت شرکت های با عنوان مهندسی .

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت در تهران:

یک نسخه از صورتجلسه که به امضاء حاضرین در مجمع رسیده باشد.

کپی برابر اصل مدارک شناسایی

ارائه ی فیش واریزی (در مواردی که افزایش سرمایه جزء دستورات صورتجلسه نیز باشد)

محاسبات مالیاتی که برای نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه استفاده شده است.

مدارک مربوط به ثبت شرکت


· ارائه ی اساسنامه شرکت به همراه امضای تمامی اعضای هیئت مدیره و درج آدرس و کد پستی منطبق با آدرس شرکت به طور کاملا صحیح.

· ارائه اقرارنامه شرکت

· ارائه شرکت نامه

· ارائه اظهارنامه تایید شده شرکت توسط سازمان حسابرسی

· ارائه مدارک شناسایی و رسمی مورد تایید در کشور ایران مانند کارت ملی و شناسنامه برای تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره نباشد.

· ارائه مدارک تحصیلی و یا مدرک آموزشی و دوره های مرتبط با نوع فعالیت که مدرک دارای اعتبار باشد برای تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.

· ارائه ی گواهی پایان خدمت و گواهی معافیت از خدمت برای اعضای مَرد هیئت مدیره.

· تامین سرمایه های اولیه برای تأسیس هر یک از قالب های شرکت پایتخت که برای هر یک از این قالب ها میزان سرمایۀ اولیه متفاوت است.

· پرداخت سی و پنج درصد از این سرمایه را باید در ابتدا و ارائه گواهی و فیش بانکی به اداره امور ثبت شرکت.


مراحل ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری و ثبت تغییرات شرکت ها در تهران

برای ثبت شرکت اول باید به پایگاه اینترنتی در ادارۀ کل ثبت شرکت ها به این نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید.

پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه ، چنانچه اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید ، در مرحلۀ بعد شما باید مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تأییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.


مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت از طریق پست می بایست ارسال گردد:

1. دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.

2.کپی مدارک شناسایی افراد.

3. گواهی های عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.

4. یک برگه از تأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.

6- با ارسال مدارک به ادارۀ ثبت شرکت ها چنانچه صورتجلسۀ شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید آن را رفع نقص نمایید و اگر صورتجلسۀ شما تایید شود صورت جلسه برای شما به صورت آگهی به روزنامه ارسال و صادر می گردد ، در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسۀ شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای دریگر به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسۀ جدید اقدام نمایید.

7- در صورت پذیرش آن ، مسئول ادارۀ ثبت شرکت پایتخت ، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت و تایید می شود . مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی های تأسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت پایتخت می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات درج شده در اساسنامه ای تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان با گرفتن ،امضا از متقاضیان در ثبت در دفتر، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است صورت می گیرد ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر نیز می باشد.مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضا آن را گواهی می نماید.یک نسخه اساسنامه و شرکت نامه و اظهارنامه ، تحویل مؤسس ها می گردد و نسخۀ دیگر اظهارنامه ، اساسنامه ، شرکت نامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده است ، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.

8- درج در روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران .

در صورت کامل بودن مدارک کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.سپس امضایی بر " ثبت با سند برابر است " از شریک ها یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد.سپس دو نسخه آگهی به امضای رییس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند " سند ثبت شرکت " است.

با توجه به ماده شش نظام نامه قانون تجارتی و ماده 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت ، منتشر می شود.

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مراحل ثبت شرکت در پایتخت کشور نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: مراحل ثبت شرکت