واژگان ضروری تافل را کاربردی بیاموزیم؛ این قسمت: abroad

نویسنده: زبانینگ
1399/04/04   15:37
در این مقاله قصد داریم واژه شماره 1 از درس 1 کتاب واژگان ضروری تافل را به صورت کاملا کاربردی بیاموزیم تا در موقعیت مناسب از این واژه استفاده کرده و از ابتلا به خطا و اشتباه پرهیز نماییم.
واژگان ضروری تافل را کاربردی بیاموزیم؛ این قسمت: abroad


حال به بررسی واژه شماره 1 از درس 1 کتاب واژگان ضروری تافل می پردازیم:

abroad

/əˈbrɔd/

/اِبراد/

این واژه از مهم ترین واژگان زبان انگلیسی است که در آزمون های تافل نیز بسیار تکرار شده و از آن به عنوان واژه ضروری تافل نیز یاد می شود.

abroad یک قیده (adverb) به معنای «خارج از کشور» یا «در خارج از کشور»

چند مثال:

to be abroad

در خارج از کشور بودن

to go abroad

به خارج از کشور رفتن


تذکر: قبل از abroad حرف اضافه to به کار نمی رود؛ پس to go to abroad اشتباه است. در واقع با اینکه در معنای فارسی ما حرف اضافه «به» را به کار می بریم؛ اما این حرف اضافه در واژه انگلیسی مستتر است.

to travel abroad

به خارج از کشور سفر کردن

to live abroad

در خارج از کشور زندگی کردن

to study abroad

در خارج از کشور تحصیل کردن

She worked abroad for a year.

او برای یک سال در خارج از کشور کار می کرد.

He was famous, both at home and abroad (= in his own country and in other countries).

او مشهور بود، هم در خانه و هم در خارج از کشور (= در کشور خودش و در کشورهای دیگر).


دو مثال از کتاب:

Louis Armstrong often traveled abroad.

لوئِس آرمسترانگ اغلب به خارج از کشور سفر می کرد.

Living abroad can be an educational experience.

زندگی در خارج از کشور می تواند یک تجربه آموزشی باشد.


مترادف های این واژه:

overseas; internationally

امتیاز دهی به مقالهScoring the article 
ثبت نظر یا سوالRegister comments or questions
نام و نام خانوادگیfirst name and last name
ارسال
نظراتComments   (2)
ترتیب
زيبا کد: 47043

مطلب مفيدي بود

پاسخ
1401/10/15
ans_result_47043
امیرحسین کد: 44000

سلام کلمهabroad حرف اضافه in نداره مثلا بخوای بگی من در خارج از کشور هستم باید بگی I'm in abroad درسته ؟

پاسخ
1400/08/26
ابوالقاسم قموشی کد: 45490

با سلام
نباید قبل از واژه‌ی abroad از حرف اضافه استفاده کرد.
معادل عبارت «من در خارج از کشور هستم» به صورت زیر است:
I'm abroad

پاسخ
1401/02/24
ans_result_45490
ans_result_44000
کلمات کلیدی: واژگان ضروری تافل
دلار: 57,311تومانبیت کوین: 51,724 دلار
573110
fa