مسبی
آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو

آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو


وضعیت:
تاریخ ثبت: 5 سال قبل
صاحب آگهی: افزار حساب
آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو موسسه افزارحساب ، اقدام به برگزاري دوره حسابداري و حسابرسي کاربردي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي مجرب با هدف اشتغال سريع وارتقاء حسابداري و حسابرسي نموده است وتوانسته کارجويان بسياري در رشته هاي حسابداري يـا ساير رشته ها را به حول و قوه الهي مشغول بکار نمايد. دوره حسابداري کاربردي ويژه اشتغال سريع شامل موارد زيرميباشد: 1-حسابداري با نرم افزارهاي: هلو ، رافع 7 ، حسابرس ،برليان و نرم افزارهاي الکترونيکي تامين اجتماعي و سازمان امورمالياتي کشور 2- حسابداري دستي: ثبت سند دستي ، تحريردفاتر قانوني ، موارد علي الراس(رد دفاتر قانوني) اظهارنامه مالياتي حسابداري استهلاک ماده قانون 151ماليات مستقيم تهيه سود وزيان وترازنامه اصلاح و بستن حسابها 3- تسهيلات: • ارائه 5نرم افزار مالي به کار آموز همراه با پروژه جهت نصب و استفاده در منزل • ارائه مدرک معتبر • امکان تقسيط شهريه • امکان استفاده از هر بخش دوره • معرفي بکار کار آموزان در صور تمايل ايشان • پشتيباني حين کار کار آموزان با کد پشتيبان آموزش حسابداري مکاتبه اي: بنا به خواست حسابداراني که بدليل ضيغ وقت يا دوري راه نميتوانند در دوره هاي حضوري شرکت نمايند،موسسه اقدام به تهيه پکيج هاي حسابداري کاربردي در قالب کتاب ، جزوء ، فيلم نموده است و آماده ارسال به سراسر ايران ميباشد: •آموزش از راه دور حسابداري مقدماتي •آموزش از راه دور حسابداري صنعتي •آموزش از راه دور حسابداري پيمانکاري •آموزش از راه دور اظهارنامه مالياتي •آموزش از راه دور حسابداري حقوق و دستمزد •آموزش از راه دور نرم افزار هلو •آموزش از راه دور نرم افزار رافع همچنين دوره هاي ويژه ارتقاء حسابداران مشغول بکار بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابداري شرکتهاي توليدي • آموزش حسابداري شرکتهاي پيمانکاري • آموزش حسابداري شرکتهاي بازرگاني خارجي (اعتبارات اسنادي( • آموزش مديريت مالي کاربردي • آموزش حسابداري مالياتي • آموزش تنظيم صورتهاي مالي Excel در حسابداري يــــــــــــــــا • آموزش اکسل در حسابداري • کارگاه اظهارنامه مالياتي • آموزش حسابداري حقوق ودستمزد • آموزش حسابداري ماليات بر ارزش افزوده همچنين دوره هاي حسابرسي بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابرسي شرکتها • آموزش حسابرسي داخلي • آموزش استانداردهاي حسابرسي • آموزش حسابرسي صورتهاي مالي از حسابدار مبتدي تا مدير مالي در کنار شما خواهيم بود تلفن: 22 47 41 66 -021 تلفکس: 66414793 -021 سايت:www.afzarhesab.com ايميل : afzarhesab7777@yahoo.com ادرس: خيابان وليعصر-تقاطع طالقاني –پلاک1545-طبقه 7 آموزش حسابداري کاربردي - آموزش نرم افزار هلو - آموزش حسابداري عملي آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو موسسه افزارحساب ، اقدام به برگزاري دوره حسابداري و حسابرسي کاربردي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي مجرب با هدف اشتغال سريع وارتقاء حسابداري و حسابرسي نموده است وتوانسته کارجويان بسياري در رشته هاي حسابداري يـا ساير رشته ها را به حول و قوه الهي مشغول بکار نمايد. دوره حسابداري کاربردي ويژه اشتغال سريع شامل موارد زيرميباشد: 1-حسابداري با نرم افزارهاي: هلو ، رافع 7 ، حسابرس ،برليان و نرم افزارهاي الکترونيکي تامين اجتماعي و سازمان امورمالياتي کشور 2- حسابداري دستي: ثبت سند دستي ، تحريردفاتر قانوني ، موارد علي الراس(رد دفاتر قانوني) اظهارنامه مالياتي حسابداري استهلاک ماده قانون 151ماليات مستقيم تهيه سود وزيان وترازنامه اصلاح و بستن حسابها 3- تسهيلات: • ارائه 5نرم افزار مالي به کار آموز همراه با پروژه جهت نصب و استفاده در منزل • ارائه مدرک معتبر • امکان تقسيط شهريه • امکان استفاده از هر بخش دوره • معرفي بکار کار آموزان در صور تمايل ايشان • پشتيباني حين کار کار آموزان با کد پشتيبان آموزش حسابداري مکاتبه اي: بنا به خواست حسابداراني که بدليل ضيغ وقت يا دوري راه نميتوانند در دوره هاي حضوري شرکت نمايند،موسسه اقدام به تهيه پکيج هاي حسابداري کاربردي در قالب کتاب ، جزوء ، فيلم نموده است و آماده ارسال به سراسر ايران ميباشد: •آموزش از راه دور حسابداري مقدماتي •آموزش از راه دور حسابداري صنعتي •آموزش از راه دور حسابداري پيمانکاري •آموزش از راه دور اظهارنامه مالياتي •آموزش از راه دور حسابداري حقوق و دستمزد •آموزش از راه دور نرم افزار هلو •آموزش از راه دور نرم افزار رافع همچنين دوره هاي ويژه ارتقاء حسابداران مشغول بکار بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابداري شرکتهاي توليدي • آموزش حسابداري شرکتهاي پيمانکاري • آموزش حسابداري شرکتهاي بازرگاني خارجي (اعتبارات اسنادي( • آموزش مديريت مالي کاربردي • آموزش حسابداري مالياتي • آموزش تنظيم صورتهاي مالي Excel در حسابداري يــــــــــــــــا • آموزش اکسل در حسابداري • کارگاه اظهارنامه مالياتي • آموزش حسابداري حقوق ودستمزد • آموزش حسابداري ماليات بر ارزش افزوده همچنين دوره هاي حسابرسي بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابرسي شرکتها • آموزش حسابرسي داخلي • آموزش استانداردهاي حسابرسي • آموزش حسابرسي صورتهاي مالي از حسابدار مبتدي تا مدير مالي در کنار شما خواهيم بود تلفن: 22 47 41 66 -021 تلفکس: 66414793 -021 سايت:www.afzarhesab.com ايميل : afzarhesab7777@yahoo.com ادرس: خيابان وليعصر-تقاطع طالقاني –پلاک1545-طبقه 7 آموزش حسابداري کاربردي - آموزش نرم افزار هلو - آموزش حسابداري عملي آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو موسسه افزارحساب ، اقدام به برگزاري دوره حسابداري و حسابرسي کاربردي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي مجرب با هدف اشتغال سريع وارتقاء حسابداري و حسابرسي نموده است وتوانسته کارجويان بسياري در رشته هاي حسابداري يـا ساير رشته ها را به حول و قوه الهي مشغول بکار نمايد. دوره حسابداري کاربردي ويژه اشتغال سريع شامل موارد زيرميباشد: 1-حسابداري با نرم افزارهاي: هلو ، رافع 7 ، حسابرس ،برليان و نرم افزارهاي الکترونيکي تامين اجتماعي و سازمان امورمالياتي کشور 2- حسابداري دستي: ثبت سند دستي ، تحريردفاتر قانوني ، موارد علي الراس(رد دفاتر قانوني) اظهارنامه مالياتي حسابداري استهلاک ماده قانون 151ماليات مستقيم تهيه سود وزيان وترازنامه اصلاح و بستن حسابها 3- تسهيلات: • ارائه 5نرم افزار مالي به کار آموز همراه با پروژه جهت نصب و استفاده در منزل • ارائه مدرک معتبر • امکان تقسيط شهريه • امکان استفاده از هر بخش دوره • معرفي بکار کار آموزان در صور تمايل ايشان • پشتيباني حين کار کار آموزان با کد پشتيبان آموزش حسابداري مکاتبه اي: بنا به خواست حسابداراني که بدليل ضيغ وقت يا دوري راه نميتوانند در دوره هاي حضوري شرکت نمايند،موسسه اقدام به تهيه پکيج هاي حسابداري کاربردي در قالب کتاب ، جزوء ، فيلم نموده است و آماده ارسال به سراسر ايران ميباشد: •آموزش از راه دور حسابداري مقدماتي •آموزش از راه دور حسابداري صنعتي •آموزش از راه دور حسابداري پيمانکاري •آموزش از راه دور اظهارنامه مالياتي •آموزش از راه دور حسابداري حقوق و دستمزد •آموزش از راه دور نرم افزار هلو •آموزش از راه دور نرم افزار رافع همچنين دوره هاي ويژه ارتقاء حسابداران مشغول بکار بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابداري شرکتهاي توليدي • آموزش حسابداري شرکتهاي پيمانکاري • آموزش حسابداري شرکتهاي بازرگاني خارجي (اعتبارات اسنادي( • آموزش مديريت مالي کاربردي • آموزش حسابداري مالياتي • آموزش تنظيم صورتهاي مالي Excel در حسابداري يــــــــــــــــا • آموزش اکسل در حسابداري • کارگاه اظهارنامه مالياتي • آموزش حسابداري حقوق ودستمزد • آموزش حسابداري ماليات بر ارزش افزوده همچنين دوره هاي حسابرسي بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابرسي شرکتها • آموزش حسابرسي داخلي • آموزش استانداردهاي حسابرسي • آموزش حسابرسي صورتهاي مالي از حسابدار مبتدي تا مدير مالي در کنار شما خواهيم بود تلفن: 22 47 41 66 -021 تلفکس: 66414793 -021 سايت:www.afzarhesab.com ايميل : afzarhesab7777@yahoo.com ادرس: خيابان وليعصر-تقاطع طالقاني –پلاک1545-طبقه 7 آموزش حسابداري کاربردي - آموزش نرم افزار هلو - آموزش حسابداري عملي آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو موسسه افزارحساب ، اقدام به برگزاري دوره حسابداري و حسابرسي کاربردي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي مجرب با هدف اشتغال سريع وارتقاء حسابداري و حسابرسي نموده است وتوانسته کارجويان بسياري در رشته هاي حسابداري يـا ساير رشته ها را به حول و قوه الهي مشغول بکار نمايد. دوره حسابداري کاربردي ويژه اشتغال سريع شامل موارد زيرميباشد: 1-حسابداري با نرم افزارهاي: هلو ، رافع 7 ، حسابرس ،برليان و نرم افزارهاي الکترونيکي تامين اجتماعي و سازمان امورمالياتي کشور 2- حسابداري دستي: ثبت سند دستي ، تحريردفاتر قانوني ، موارد علي الراس(رد دفاتر قانوني) اظهارنامه مالياتي حسابداري استهلاک ماده قانون 151ماليات مستقيم تهيه آموزش حسابداري ,آموزش حسابداري انبار,آموزش حسابداري بازرگاني ,آموزش حسابداري پيم
آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو
آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو
نظرات   (3 نظر)
مرتب سازی بر اساس:


سیده زینب باویر (14:26   1393/10/9)

باسلام ایا اموزش مجازی دارید کد: 1898منا محمدی (00:11   1393/7/9)

اموزش نرم افزار هلو کد: 1612alirezasadeghi (00:47   1392/9/6)

ممنون از زحمات شما کد: 705


 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: آموزش حسابداري ، آموزش حسابداري انبار ، آموزش حسابداري بازرگاني ، آموزش حسابداري پيمانکاري ، آموزش حسابداري حقوق ودستمزد ، آموزش حسابداري دولتي ، آموزش حسابداري صنعتي ، آموزش حسابداري مالي ، آموزش حسابداري مالي