مسبی
بازبینی جدید آثار ال گرکو و تاثیر آن بر هنر مدرن

بازبینی جدید آثار ال گرکو و تاثیر آن بر هنر مدرن

ویرایش: 1392/9/12
نویسنده: سانا 19
ال گرکو رنگ را مهمترین و غیر قابل کنترل ترین عنصر نقاشی می دانست و معتقد بود رنگ تقدم بر فرم دارد.|فراسیسکو پاچ نقاش و تئوریسین که درسال 1611 او را ملاقات کرده بود در مورد رنگهای ال گرکو می گوید:رنگها ناپخته وادغام نشده با لکه های بزرگ مانند نمایش غرور آمیزی از مهارت وی. و اینکه او باور داشت به رتوش مجدد تا حجمهای وسیع مانند طبیبعت صاف شوند.
ماکس دووراک تاریخ دان هنری اولین پزوهشگری بود که هنر ال گرکو را به منریسم و هنر غیر طبیعت گرایانه ربط داد.پزوهشگرهای مدرن نظریه ی هنری او را طبیعتا منریستیک می دانند و منشا آنرا در -نئوپلاتونیسم رنسانس -اساس نظریه ی- نیکلاس پنی- ، ال گرکو زمانی که در اسپانیا بود به حدی از استادی رسیده بود که می توانست شیوه ی خود را خلق کند شیوه ای که تمامی تمایلات توصیفگرایانه هنر را انکار می کرد.
در کارهای پخته بالغ تر او تمایل داشت کارش را نمایشی تر -دراماتیک- نشان دهد و بر همین اساس حس روحی قوی کارهایش مستقیما از نقاشی به بیننده منتقل می شود.بر اساس گفته های فرانسیسکو پچکو اجرای آشفته ،تند وبی دقت او بدلیل تلاش و جستجوی او برای خلق شیوه ای آزاد بود .
تمایل ال گرکو به نمایش پیکره های و کمپوزیسیونهای درازو باریک شده که عقاید زیبایی شناسی و بیانگرایانه او را باز می نمایاند باعث نادیده انگاشتن قواعد طبیعی و حتی اغراق های بیشتر در درازنمایی پیکره ها بخصوص در نقاشیهای محراب بوده است
آناتومی پیکره ها در کارهای پخته تراو اغراق امیزتر است.
نوآوری دیگر کارهای متاخر ال گرکو در هم آمیختن فرم با فضاست، رابطه ای دو جانبه بین این دو عنصر در نقاشی که کاملا سطح نقاشی را مسطح می نمایاند.این پدیده سه قرن بعد در کارهای سزان و پیکاسو نمایان می شود.
یکی دیگر از ویژگیهای کارهای ال گرکو شیوه ی خاص او در استفاده از نور می باشد. چنین بنظر می رسد هر پیکره ای نور خود را حمل می کند و یا نوری را منعکس می کند که منشا آن نامعلوم است محققین هنر بر این باورند این شیوه ی استفاده از نور ریشه در عقاید مسیحی-نئو پلاتونیستی وی دارد.
تحقیقات تاریخ شناسان هنری جدید تاکید بر اهمیت تاثیر جو شهر تلدو و توانایی ال گرکو برای هماهنگی بامحیط خود را را در به ثمر رسیدن شیوه ای بالغ را بازگو می کند.
ال گرکو در جستجوی نمایش معنای ذاتی موضوع به شیوه ی دوباره تعریف شده و ساده شده بود.در تلدواین نظریه ی خود را با رد تاکید شیوه ی مشاهده وانتخاب پدیده های طبیعی در رنسانس واز سویی با پذیرش عنصرذهنی سبک بیزانس و هنر منریست قرن 16-م نمایاند.درک فضای ذهنی ،نور تابان و غیر واقع گرایانه ،رنگهای ناب ،درخشان وروحانی،فیگورهای دراز شده،پر انرژی و غیر مادی .تمامی اینها توسط او به تصویر کشیده شده و با لطف خداوند روحانیت یافته اند.
ال گرکو همچنین چهره نگار ماهری بوده است .او نه تنها قادر بوده ویژگیهای فرد نشسته را ثبت کند بلکه شخصییت او را نیز به خوبی به تصویر کشیده است.هر چند پرتره های او به نسبت نقاشیهای مذهبییش کمتر هستند ولی کیفیت هنری برابری با دیگر نقاشیهایش دارند .همچنانکه هارولد وتی می گوید:به معنای ساده تر می توان گفت اوبا شخصییت پردازی بیاد ماندنی در ردیف چهره پردازان مشهوری چون تیسین و رامبرانت جای گرفته است.
هنر ال گرکو بدلیل نفی اصول هنر باروک مورد تحقیر نسل بعدی واقع شد.شیوه ی باروک که از اوایل قرن 17-م پدیدار شد بزودی جای ویزگیهای هنر منرستیک را گرفت .کارهای ال گرکو توسط نسل بعدی غیر قابل فهم پنداشته شد و طرفداران مهمی نداشت.تنها پسر او و چند نقاش ناشناس سعی در کپی ضعیف کارهایش کردند.در اواخر قرن 17-م و اوایل قرن 18-م مفسرین اسپانیایی مهارت او را ستودند ولی شیوه ی غیر واقع گرایانه و پیکره نگاری پیچیده وی را مورد انتقاد قرار دادند.


با ورود سبک رومانتیک در اواخر قرن 18-م کارهای ال گرکو مورد بازبینی جدیدی قرار گرفت .بنظر نویسنده فرانسوی- تئوفیل گتیه- ال گرکو پیشرو جنبش هنر روماتنیک اروپا بود برای تمامی امیال عجیب و شدید ش. او از ال گرکو بعنوان قهرمان هنر رومانتیک یاد می کند و او را با استعداد ،درک نشده وشیفته می نامد.منتقدین هنری- فرانسی زاکاری استروک- و -پل لفرت- بانقدهای خود کمک زیادی در شناساندن این هنرمند به دنیا کردند. در 1890 نقاشان اسپانیایی در فرانسه ال گرکو را رهنما و مرشد خود نامیدند.در سال 1908 تاریخدان فرانسوی مانوئیل بارتولومه اولین کاتالوگ جامع از کارهایش را منتشر ساخت و در این کتاب او ال گرکو را بنیان گدار مکتب فرانسه نامیده بود.در همان سال جولیوس گرافه محقق امرسیونیستی برای مطالعه ی کارهای ولا اسکوئز به اسپانیا سفر کرد ولی با دیدن کارهای ال گرکو مجذوب آثار او شد و تجارب خود را در کتاب Spanish journey که در سال 1926 منتشر شد نوشت.
او در کارهای ال گرکو اولین آثارو عناصر هنر مدرن را یافته بود.
در سال 1995 نشنال گالری آتن برای خرید اثر- سنت پیتر - ال گرکو درخواست دارایی یبیشتری کرد که با کمکهای مردم عادی توانست با بالا بردن توان مالی خود وجمع آوری یکملیون و دویست هزار دلار تابلوی سنت پیتر را خریداری کند و این نشان دهنده ی محبوبیت ال گرکو درمیان مردم است.
درک مجدد ارزش کارهای ال گرکو تنها مختص به تاریخ دانان نبوده هنرمندان ونقاشان زیادی در قرن بیستم در کارهای ال گرکو عناصر و عقاید جدیدی را یافتند که توانستند شیوه ی خود را شکل دهند.بیانگری و رنگهای او نقاشانی چون دلا کروا و مانه را تحت تاثیر خود قرار داد .برای گروه نقاشا ن سواران آبی در مونیخ - 1912آثار ال گرکونمونه تفسیر عرفانیت درون بود .اولین نقاشی که نشانه های سازماندهی فرمی خاص ال گرکو را یافت پل سزان یکی از پیش گامان سبک کوبیسم بود مقایسه تحلیلی فرمهای این دو نقاش وجوه مشترک شیوه ی این دو نقاش را باز می نمایاند مانند تحریف کردن اندام انسان،پس زمینه های قرمز رنگ نیمه تمام و شباهتهایی در تصویر کردن فضای کار.بر اساس گفته ی براون، سزان و ال گرکو برادرهای روحانی هم هستند هرچند در قرون مختلفی زیسته اند
نقاشان سمبولیست و پابلو پیکاسو در دوران آبی توجه خود را به رنگهای سرد ال گرکو معطوف داشتند و از آناتومی فیگورهای زاهدانه او بهره جستند.زمانی که پیکاسو روی دوشیزگان آوینیون خود کار می کرد به استودیو دوستش رفت و به بررسی اثرOpening of the fifth seal ال گرکو پرداخت که دوستش خریداری کرده بود.وجه اشتراک این دو نقاشی پیکاسو و ال گرکو در سال 1980 با بررسی شباهتهای سبکی و ارتباط اشکال در دو کار کشف شد.
بررسی مقدماتی سبک کوبیسم توسط پیکاسو باورهای دیگر ال گرکو در کارهایش را نمایان ساخت:ساختمانبندی تحلیلی کمپوزیسیونها،شکستن جند وجهی فرم،با هم آمیختن فرم و فضا و اجرای خاص نکات مهم در کار .بسیاری از ویژگیهای سبک کوبیسم مانند شکستن فرمهاوبیزمانی در کار ال گرکو نیز یافت می شود
پیکاسو می گوید ساختمانبندی کارهای ال گرکو کوبیستی است.
نقاشان اکسپرسیونیست تمرکز بر تحریفهای بیانگرایانه ی او داشتند. مارک یکی از نقاشان مهم جنبش اکسپرسیونیستی آلمان می گوید :ما با با اشتیاق زیادی به او اشاره می کنیم جرا که آثار این نقاش بسیار نزدیک به تکامل عقاید جدید ما در نقاشیست.
جکسون پولوک یکی از پیشگامان سبک آبستره-اکسپرسیونیست نیز تحت تاثیر کارهای ال گرکو قرار گرفته بود و 60 طراحی کمپوزیسیون را بعد ازمطالعه ی کارهایش تکمیل نمود .
نقاشان معاصر هم تحت تاثیر کارهای ال گرکو قرار گرفته اند.کایسا جانسن از ساختمانبندی کمپوزیسیونهای کارهای-معصومیت مریم مقدس- ال گرکو بهره برده است. فیگورهای تحریف شده ی ال گرکو در کارهای -فریتز چستنات-انعکاس یافته است.
شخصییت و کارهای ال گرکو منبع الهامی بوده است برای شاعرانی چون-راینر ماریا رالک - ،یک مجموعه ای از کارهای رایلک بر اساس اثر معصومیت حضرت مریم سروده شده است.نویسنده ی یونانی |نیکس کازانتزاکیس که حس نزدیکی معنوی با ال گرکو داشت زندگی نامه ی شخصی خودرا تحت عنوان گزارش به گرکو منتشر کرد ودر آن نوشته ی ستایش آمبزی به او تقدیم کرد.
آهنگساز الکتروتیکی یونانی -ونجلیس- در سال 1998 آلبوم موسیقی سمفونیکی را با الهام از آثار ال گرکو انتشار داد.
زندگی نامه ی این هنرمند اهل کرت موضوع فیلمیست با عنوان -ال گرکو -که فیلم برداری آن از سال 2006 به کارگردانی -وانیس سماراگدیس- در جزیره ی کرت شروع شد و یک سال بعد به اکران سینماها رفت این فیلم محصول کشور انگلیس و اسپانیا است وبازیگر بریتانیایی نیک اشدن Nick Ashdon در آن نقش ال گرکو را بازی می کند.
تاکنون نمایشگاههای جامعی از کارهای ال گرکو برای ادای احترام به این هنرمند نابغه و مطالعه ی هر چه بیشترآثارش در چندین موزه ی مطرح دنیا برپاشده از جمله موزه ی متروپلیتن نیویورک در سال 4- 2003 ونشنل گالری لندن در سال 2006 اقدام به نمایش مجموعه کارهای او برای درک هر چه بیشتر آثار هنرمندی برآمدند که همچنان بررسی کارهایش افقهای جدیدی ازباورها و نبوغ جسورانه ی او را باز می نمایاند.

نویسنده:شاکه ساروخانیان


منبع: en.wikipedia.org/wiki/El_Greco
امتیاز دهی به مقالهبازبینی جدید آثار ال گرکو و تاثیر آن بر هنر مدرن
بازبینی جدید آثار ال گرکو و تاثیر آن بر هنر مدرن
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره بازبینی جدید آثار ال گرکو و تاثیر آن بر هنر مدرن نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: ال گرکو ، رنگ ، هنر مدرن ، کوبیسم ، پیکاسو ، رنسانس ، دراماتیک ، نقاش ، هنرمند