مسبی
ال گرکو نابغه ای جسوردر دنیای هنر

ال گرکو نابغه ای جسوردر دنیای هنر

ویرایش: 1392/9/12
نویسنده: سانا 19
نام ال گرکو به معنای یونانی-The Greek- است. تژاد اویونانی بود وامضائ نقاشیهایش گویای همین است چرا که او با حروف یونانی نام کامل خود راΔομήνικος Θεοτοκόπουλος -دومنیکوس تئوتوکپلس- در نقاشیهایش نوشته است.
ال گرکو احتمالا در روستای فدل یا کاندیا -هراکلیون امروزی- در شهر کرت و از خانواده ای مرفه بدنیا آمد.پدرش جرجیوس تئوتوکپولس تاجر بود اما در مورد مادر یونانی الاصلش اولین زن جرجیوس اطلاعاتی موجود نیست برادر بزرگ او-1603-1604 تاجر بسیار ثروتمندی بود که آخرین سالهای عمرش را در خانه ی ال گرکو در تلدویToledo-اسپانیا سپری کرد . ال گرکو اموزش مقدماتی نقاشی خود را طبق رسوم هنر شمایلی-iconic- مدرسه ی شهر کرت که در آنزمان مرکز هنر بعد از بیزانسی بود آموخت. به غیر از فراگیری نقاشی احتمال می رود او ادبیات کلاسیک یونان باستان و لاتین را نیز فرا گرفته است چراکه غریب به 130 کتاب مطالعاتی باقیمانده از او از جمله ی کتاب مقدس یونانی وتفسیر نوشته های وازاری گواه این امر هستند.روستای کاندیا در آن دوران مرکزی بود برای همزیستی مصالحت آمیز فعالیتهای هنری شرق و غرب که حدود 200 نقاش در طی قرن 16-م در آنجا فعالیت می کردند وبر اساس روش ایتالیاییها اتحادیه ای برای خود تشکیل داده بودند.در سال 1563 و در سن 22 سالگی بر طبق نوشته ی باقی مانده نام او بعنوان استاد مطرح شده است و او یکی از اساتید اتحادیه هنرمندان بوده وکارگاه شخصی برای خود داشته است. بر اساس شواهد موجود در سال 1566 امضای او بصورت :-استاد منه گوس تئوتوکوپولس نقاش - بوده است.
ال گرکو در سال 1567 به ونیز رفت اطلاعاتی محدودی از فعالیتهایش در ونیز در دست است بر اساس یک نامه ی نوشته شد ه دوستش- جولیو کلویو- کرتی که مشورترین مینیاتوریست زمان خود ویکی از شاگردان تیسین بود که در آن زمان دوران هشتاد سالگی خود را می گذراند او تا سال 1567 در ونیز بوده است شاید این بدان معناست که ال گرکو در طی این یکسال در کارگاه تیسین کار کرده است. در نوشته ای کلویو از او بعنوان نابغه ی نادر در نقاشی یاد می کند .
در سال 1570 او به ر م رفت و کارگاهی در آنجا دایر نمود و تعدادی از آثارش را خلق کرد که تاثیر کارآموزیهایش را در ونیز نشان می داد. در سال 76- 1575 به ونیز بازگشت بر طبق شواهدی از گفته های کلویو او مهمان کاخ فارنز بوده در این مکان که کاردینال- الساندرو فارنز- آن را به مرکز هنری-فرهنگی شهر تبدیل نموده بود با طبقه ی روشن فکر جامعه تماس یافت از جمله با پژوهشگر معروف رومی آنزمان -فولویو ارسینی -که متعاقبا هفت نقاشی گرکو از جمله -پرتره ی کلویو-و- منظره ی کوه سینای-در کلکسیونهای اوجای گرفت.
ال گرکو مانند دیگر نقاشان کرواتی که به ونیز آمده بودند شیوه ی نقاشی خود را اساسا با خلق و نمایش غیر معمول و جدیدی از موضوعات مذهبی مرسوم متحول کرد و شیوه ی خود را متمایز نمود.نقاشیهای او در این دوران تاثیر گرفته از شیوه ی رنسانس ونیزی زمان خود بود با پیکره های دراز شده که یاداور کارهای تینتورتو است و ساختمانبتدی پررنگ که او را به آثار تیسین نزدیک می کند .نقاشان ونیزی به او آموختند که کمپوزیسیونهای چند پیکره ای خود را چگونه در فضای نورانی پررنگ نشان دهد. بر طبق گفته های کلویو او ال گرکو را در یک روز تابستانی هنگامی که هنوز در رم بود ملاقات کرد .ال گرکو در اتاقی تاریکی نشسته بود چرا که معتقد بود در فضای تاریک بهتر میتوان تفکر نمود وعلت این امررا روشنایی درونی می دانست.در نتیجه ی تاثیراتش از نقاشان رومی کارهایش با عناصری مانند نقطه های دید بشدت دور شونده با فرمهای پیچیده و برگشته ی تکرار شونده که تمامی اینها از مشخصات هنر منریستی هستند غنی تر گردید.
زمانی که او در رم بود میکلانژ و رافایل در گذشته بودند ولی تاثیر کارهایشان در نسل جوان آنزمان مشهود بود .ال گرکو در صدد بود که تاثیر خاصی را بر اساس عقاید و سبک خود در آنجا بگذارد. او از کاراواجیو و پارمیجیانینو با تحسین زیادی سخن می گوید و از اثر- داوری اخروی-میکلانژ یاد می کند .او از پیشنهاد پاپ برای خلق کار جدیدی از همان موضوع با دید کاتولیکی بیشتری استقبال کرد ال گرکو در مورد میکلانژ زمانی گفته بود : -او انسان خوبی بود هرچند تقاشی کردن را بلد نبود- این عقیده ی او باضد و نقیضه گویی هایی همراه است با اینکه اوشدیدترین عکس العمل منفی را نسبت به میکلانژ ابراز داشت ولی از سویی معتقد بود نمی توان از تاثیر کارهایش غافل بود .تاثیر میکلانژ بر کارهایش در اثر |حکایت گروه مقدس-(Allegory of the holy league) مشخص است او با کشیدن پرتره های میکلانژ،تیسین ،کلویو و احتمالا رافایل دریکی از کارهایش با عنوان -تطهیر معبد-ه تنها قدردانی خود را از آنان نشان می دهد بلکه سعی در زنده نگاه داشتن یاد آنان دارد...

نویسنده شاکه ساروخانیان


منبع: en.wikipedia.org/wiki/El_Greco
امتیاز دهی به مقاله
ال گرکو نابغه ای جسوردر دنیای هنر
ال گرکو نابغه ای جسوردر دنیای هنر
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره ال گرکو نابغه ای جسوردر دنیای هنر نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: ElGreco ، الگرکو ، هنرمند ، نقاش ، کرت ، یونان ، نقاشی مذهبی ، هنر شمایلی ، ونیز ، نابغه