مسبی
تاريخچه ي چهره نگاري2

تاريخچه ي چهره نگاري2

ویرایش: 1391/11/3
نویسنده: سانا 19
....هنرمندان اروپاي شمالي مسير خلق پرتره هاي شخصييتهاي مختلف را گشودند .يکي از دلايل واقع گرايي دقيق هنرمندان اروپاي شمالي دز طي قرن 15-م استفاده ازرنگ روغن بود که ضربات قلم مو جلوه هاي بهتري را ايجاد مينمود و اين در حالي بود که نقاشان ايتاليايي و اسپانياييي هنوز از تکنيک تمپرا براي خلق آثار خود بهره مي بردند.يک از اولين نقاشاني که از تکنيک رنگ روغن بهره جست-جان وان ايک- بود که تابلوي -ازدواج آرنولفيني-اودر سال 1434 با به تصويرکشيدن پيکر ه ي کامل ذوج باجزئيات دقيق و رنگهاي غني انقلابي را در تاريخ هنر بوجود آورد و در اروپا بسط يافت..رنگهاي روغني بواسطه ي ايجاد بافت و لايه هاي ضخيمتر ،و ايجاد لايه بنديهاي تاثير گذارتروديرتر خشک شدن که نقاش مي تواند در مدت زمان بيشتري روي اثرخود کار کند بعنوان مثال جزئيتات چهره را در فرصت بيشتري پردازش کند امکانات بيشمار و جديدتري را به نقاشان مي داد.در طي قر ن16-م نقاشي رنگ روغن در اروپا رواج يافت ،نقاشان با استفاده از امکانات اين وسيله ي جديد جزئيات لباس و جواهرات را توانستند بکشند . همچنين يکي ديگر از وسايلي که کيفيت آثار هنري را بالا برد ورود بوم نقاشي بجاي تخته بود که دوام بيشتري داشت و در مقابل ترکهاي رنگي از خود مقاومت نشان مي داد همچنين احتياج به آماده سازي اوليه کمتري داشت و رنگها را بهتر بر روي سطح خود نگه مي داشت و البته کميابتر از تخته بود.
از پيشگامان نقاشي پرتره با رنگ روغن درآلمان -لوکاس کراناک-،-آلبرخت دوور- و -هانس هولبين جوانتر بودند .-کراناک- از اولين نقاشاني بود که پرتر ه هايي در اندازه ي طبيعي کشيد که بعد از آن اين شيوه معمول شد .
-دوور- از نقاشاني بود که مجموعه ي خلق پرتر ه هاي شخصي را آغاز نمود او از سن سيزده سالگي شروع به کشيدن پرتره هاي خود کرد و بعدها رمبرانت راه او را ادامه داد.
در ايتاليا -اساسيو- راه را براي مدرنيزه کردن نقاشي فرسک با بکارگيري ديد واقع گرايانه ي بيشتر هموار نمود .-فيليپو ليپي- نقاشيهايي با خطوط هوشيارانه تر و پيچيده تر خلق کرد و شاگرد او-رافائل- واقعگرايي را با کشيدن نقاشيهاي ديواري شگفت آور هر چه بيشتر در ايتاليا رواج داد. در طي دوران رنسانس نيزدرخواست طبقه ي اعيان از چهره نگاران ثبت واقع گرايانه ي نقاشيهايي از خود بود و کوشش براي خلق پرتره هاي قانع کننده تمام رخ و سه رخ باعث کسب تجارب و نوع آوريهايي در اين زمينه شد .
يکي از بهترين پرتر ه هاي دنياي غرب، نقاشي -موناليز-ي لئوناردو داوينچي است .- ليزا دل جيوکند و همسر تاجرمعروف ابريشم -فرانچسکو دل جيوکندو- بود. لبخند معروف موناليزا نمونه ي بسيار خوبي است از بکار گيري عدم تقارن هوشيارانه و لطيف . لئوناردو داوينچي در بار ه ي تاثيربکار گيري نور درنقاشي پرتره براي بالا بردن کيفيت اثر چنين مي گويد:

زيبايي بسيار زيادي در سايه-روشناييهاي چهره ي کساني که دراتاقي با ورودي تاريک مينشينند افزون مي شود.جايي که چشمان بيننده بخشي از چهره ي در سايه فرو رفته در اتاق را مي بيند و مي بيند قسمت نوراني شد ه ي چهره يي را که فضا آنرا درخشانتر مي نماياند .در همين گسترش سابه-روشن است که چهره برجستگي بيشتري مي يابد.
در ونيز در حدود سال 1500 بود که جنتيله بليني- و -جيوواني بليني- به نقاشي پرتره روي آوردند.وبيشترين سفارشات را از مقامات دولتي کشور دريافت کردند .اثر Doge Loredan بليني يکي از نمونه ها ي عالي پرتره سازي در رنسانس است و بخوبي مهارت وي را در بکارگيري تکنيکهاي جديد رنگ روغن مي نماياند.بليني جزء اولين نقاشا ن اروپايست که امضايش را در پايين نقاشيهايش مي بينيم .بعدها در قرن 16-م- تيسين- با کشيدن پرتره هايي در فرمها و ژستهاي مختلف از شخصييتهاي درباري عنوان چهره نگاربزرگ را از آن خود کرد و در ادامه ي مسير او- تينتورتو- و-ورونز- راه منريسم ايتاليايي را هموار مي کنند .منريستها پرتره هاي استثنايي،صميمي و باشکوه ومجللي را خلق کردند. از نقاشان معروف اين سبک -برونزينو- و-پونترمو-را مي توان نام برد.- ال گرکو- نيز بعد از اقامت در اسپانيا با تاکيد بر نظريه بصيرت دروني خود توجه به نمود فيزيکي را بسيار کمرنگ نمود و پرتره هاي استثنايي خلق کرد .
در اين ميان شايان ذکر است که در جريان اين تحولات عظيم هنري در غرب در کشورهاي خاور ميانه و دور مانند چين ،ژاپن و ايران بدليل توجه بيشتر به ماهيتهاي ذهنگرايانه در نقاشي و در کمپوزيسيون ، هنر چهره نگاري نيز تابع همان شيوه کار مي شود. اين نوع نگرش ذهن گرايانه بعدها مورد توجه نقاشان مدرن غرب واقع مي شود.. در ايران هر چند در اثر رفت و آمدها ي تجار و سفرها و تبادلات هنري تاثيراتي از هنر غرب به وقوع مي پيوندد ولي عنصر ذهن گرايي و آرماني بر آثاربيشتر از نمود واقع گرايانه غالب مي ماند. يکي از بزرگترين نقاشان مينياتور در اوايل دوران حکومت صفوييان -بهزاد- بود که از مشخصات کارهايش رنگهاي غني وفيگورها و مناظر واقع گرايانه است او همچنين پرتره هايي بسيار منحصر به فرد کشيد ه است. شيوه ي او در تمامي نقاط ايران،ترکستان و هند رواج يافت درطي قرن 16-م چهره نگاري در ايران رواج يافت . ازديگر نقاشان معروف اين زمان مي توان به -رضا عباسي -(1635- 1565)اشاره کرد او مانند معاصرا ن سرزمين خود بر روي تصاويرکتب خطي کار مي کرد و در عين حال طراحي ها ونقاشيهاي مجزايي را مي کشيد که همين کارها شاخص کار او و بعدها شاخص نقاشي دوران صفوييه نيز شدند. اومعروف است به کشيدن خطوط خطاطي با روشي حسي و استفاد ه ي مخترعانه ي رنگهاي زنده اين کمپوزيسيونها برخي نمودي آرماني دارند وبرخي چهره هايي هستند واقع گرايانه ترو خود انگيخته تر...منبع:

http://en.wikipedia.org

امتیاز دهی به مقاله
تاريخچه ي چهره نگاري2
تاريخچه ي چهره نگاري2
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره تاريخچه ي چهره نگاري2 نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: چهره نگاري ، هنر ، شاکه ساروخانيان