مسبی
خر ما از کرگي دم نداشت

خر ما از کرگي دم نداشت

ویرایش: 1391/10/27
نویسنده: غفور
مردي خري ديد به گل در نشسته ، صاحب خر از بيرون کشيدن آن درمانده. مساعدت را ( براي کمک کردن ) دست در دُم خر زده، قُوَت کرد( زور زد). دُم از جاي کنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست که : تاوان بده! مرد به قصد فرار به کوچه‌اي دويد، بن بست يافت. خود را به خانه‌اي درافگند. زني آنجا کنار حوض خانه چيزي مي‌شست ، بار حمل داشت (حامله بود). از آن هياهو آواز در بترسيد، بار بگذاشت (سِقط کرد). خانه خدا (صاحبِ خانه) نيز با صاحب خر هم آواز شد.مردِ گريزان بر بام خانه دويد. راهي نيافت، از بام به کوچه‌اي فروجست که در آن طبيبي خانه داشت. مگر جواني پدر بيمارش را به انتظار نوبت در سايه ديوار خوابانده بود؛ مرد بر آن پير بيمار فرود آمد، چنان که بيمار در جاي بمُرد. «پدر مُرده» نيز به خانه خداي، صاحب خر پيوست!.مَرد، همچنان گريزان، در سر پيچ کوچه با يهودي رهگذر سينه به سينه شد ، بر زمينش افگند. پاره چوبي در چشم يهودي رفت ؛ کورش کرد. او نيز نالان ، خونريزان به جمع متعاقبان پيوست!.مرد گريزان، به ستوه از اين همه، خود را به خانه قاضي افگند که «دخيلم» (پناهم ده)؛ مگر قاضي در آن ساعت با زن شاکيه خلوت کرده بود. چون رازش فاش ديد، چاره رسوايي را در جانبداري از او يافت: و چون از حال حکايت او آگاه شد، مدعيان را به درون خواند.نخست از يهودي پرسيد. گفت: اين مسلمان يک چشم مرا نابينا کرده است. قصاص طلب ميکنم. قاضي گفت : دَيتِ مسلمان بر يهودي نيمه بيش نيست. بايد آن چشم ديگرت را نيز نابينا کند تا بتوان از او يک چشم برکند! چون يهودي سود خود را در انصراف از شکايت ديد، به پنجاه دينار جريمه محکومش کرد!.جوانِ پدر مرده را پيش خواند. گفت: اين مرد از بام بلند بر پدر بيمار من افتاد، هلاکش کرده است. به طلب قصاص او آمده‌ام. قاضي گفت: پدرت بيمار بوده است، ارزش حيات بيمار نيمي از ارزش شخص سالم است. حکم عادلانه اين است که پدر او را زير همان ديوار بنشانيم تو بر او فرودآيي، چنان که يک نيمهء جانش را بستاني!. و جوانک را نيز که صلاح در گذشت ديده بود، به تأديه سي دينار جريمه شکايت بي‌مورد محکوم کرد!.چون نوبت به شوي آن زن رسيد که از وحشت بار افکنده بود، گفت : قصاص شرعاً هنگامي جايز است که راهِ جبران مافات بسته باشد. حالي مي‌توان آن زن را به حلال در فراش (عقد ازدواج) اين مرد کرد تا کودکِ از دست رفته را جبران کند. طلاق را آماده باش! مردک فغان برآورد با قاضي جدال مي‌کرد، که ناگاه صاحب خر برخاست به جانب در دويد.قاضي آواز داد :هي! بايست که اکنون نوبت توست! صاحب خر همچنان که مي‌دويد فرياد کرد: مرا شکايتي نيست. مي روم مرداني بياورم که شهادت دهند خرمن از کره‌گي دُم نداشت

منبع:

http://lila2973.persianblog.ir/

امتیاز دهی به مقاله
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره خر ما از کرگي دم نداشت نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: خر ، ما ، کرگي ، دم ، صاحب ، قوت ، حوض ، خانه