مسبی
نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان

نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان

ویرایش: 1391/10/18
نویسنده: سانا 19

نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان-1

بر طبق عقيده ي رايجي علاقه ي به واقع گرايي در يونان و روم باستان مربوط به افسانه ي زئوس و پارهازيوس يونان باستان است که بر طبق آن ايندو براي خلق واقع گرايانه ترين طبيعت بيجان به رقابت مي پردازند.همچنين که پليتي بزرگتر در زمان روم باستان متذکر مي شود نقاشان يوناني قرنها جلوتر از ديگران در کشيدن پرتره و طبيعت بي جان بودند.او به پيراکس اشاره مي کند که مهارت او تنها قابل قياس با تعداد اندکي است.او مغازه هاي سلماني،غرفه هاي کفاشي ،سبزيجات و چيزهاي همانندي را نقاشي کرده است و براي همين به نقاش موضوعات عاميانه معروف مي شود.اين کارهاي او بسيار دلچسب بوده و با قيمتي بالاتر از کارهاي نقاشان ديگر خريداري مي شد.

طبيعت بيجان در دوران خاصي از تاريخ و از زمان قبل از فروپاشي امپراطوري روم بدلايل جنگهاي ممتد و شرايط سخت زندگي دوران رکود بلند مدتي را سپري کرد .و تنها در قرون وسطي بود که بنا به شرايط خاص اعتقادي توسط روحانيان بار ديگر در غالب کارهاي تزييني در حاشيه نوشته هاي ديني نمودار شد و کم کم مسير پيشروي خود را طي کرد.

از سال 1300 همزمان با فعالييتهاي جيوتو و شاگردانش طبيعت بيجان بار ديگر در غالب اشياء جا سازي شده در درون طاقچه ها زنده شدند که براي نقاشيهاي ديواري مذهبي مورد استفاده قرار مي گرفت .در طي دوران قرون وسطي و رنسانس طبيعت بيجان در هنر غرب بصورت سمبوليک ومربوط به نمادهاي مسيحييت بود.اين موضوع مخصوصا در کارهاي نقاشان شمالي که علاقه ي شديد به پرداختن جزيييات بصري و همچنين نماد گرايي داشتند محسوس تر است و باعث خلق آثاري شد که باعث جذب بيننده به پيام نقاشي مي شد.در اين ميان مي توان به نقاشان مطرحي چون-جان وان ايک - اشاره کرد که توجه خاصي را به طراحي و نقاشي طبيعت بيجان در آثارش داشت.

پيشرفت استفاده از تکنيک رنگ روغن توسط -جان وان ايک-و ديگر هنرمندان اروپاي شمالي امکان کشيدن اشياء روزانه را با شيوه ي فوق رئاليستي مهيا کرد و اين امر مرهون خشک شدن آهسته رنگ روغن وامکان مخلوط کردن رنگ و ايجاد لايه بنديهاي رنگي متنوع در آثار رنگ روغن بود.
از اولين نقاشاني که تلاش کرد هنر طبيعت بيجان را بصورت مستقل و جدا از پيام مذهبي به تصوير کشد -لئوناردو داوينچي- بود .او در سالهاي 1495 و بعنوان بخشي ازپروژه ي مطالعاتي خود در زمينه ي ميوه ها و گياهان ،نقاشيهاي آبرنگي در اين زمينه خلق کرد و همچنين مي توان اشاره به -آلبرخت دوور - کرد که نقاشيها و طراحي هاي هدف مندي از گلها و جانوران کشيد.

در اين دوران نقاشيهاي کشيده شده ازطبيعت بيجان تقريبا مسير انتقالي داشته و با وجود تلاش براي کشيدن اشياء مستقل وابستگي به پيام مذهبي و جنبه هاي سمبوليک اشياء هنوز حفظ مي شدند.نمونه ي آن در نقاشي -پطروس کريستوس- است که در آن عروس و دامادي در مغازه ي طلا فروشي به بصوير کشيده شده اند و موضوعات مذهبي و مردمي همزمان در اثر بچشم مي خورد هر چند اين اثر پيامي تمثيلي دارد و طلا ساز نماد -سنت اليگيوس- مي باشد ولي فيگورها و اشياء با دقت و تيزبيني واقگرايانه به تصوير کشيده شده اند......

ادامه دارد


منبع:

http://en.wikipedia.org

امتیاز دهی به مقالهنگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان
نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره نگاهـي به تاريخـچه ي هـنر طـبيعت بيـجان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: تاريخـچه ي هـنر ، طـبيعت بيـجان ، شاکه ساروخانيان