مسبی
پيشگوئي هاي نوسترآداموس درباره ايران

پيشگوئي هاي نوسترآداموس درباره ايران

ویرایش: 1391/10/4
نویسنده: بهاره
چت با صاحب مقاله: بهاره
پيشگوئي هاي نوسترآداموس درباره ايران

جالب‏ترين نکته در مورد پيشگوئيهاى نوسترآداموس آن است که وى به ندرت نام کشورى را به صراحت و آشکارا ذکر مى‏کند، حال آنکه در مورد ايران (Parsia) به صراحت عنوان مى‏کند که ايران، جهان را تسخير خواهد کرد.

هنگامى که پل ترنر ، تهيه کننده معروف استراليايى در طى برنامه‏اى ماهواره‏اى تحت عنوان: نوستر آداموس: مردى که فردا را پيش‏بينى مى‏کند , خطر روزافزون ايران وانقلاب اسلامى ايران براى غرب و تمدن غربى مطرح کرد و در طى اين برنامه تمام آنچه را که نوسترآداموس در بيش از 390سال پيش از آن تاريخ آگوست 1989م پيشگوئى کرده بود منتسب به ايران کرد؛ هيچ سياستمدارى حرف وى را چندان جدى نگرفت؛ چرا که موقعيت ايران در سال 1989، نه تنها به هيچ وجه مناسب نبود؛ بلکه به واسطه جنگ تحميلى و عواقب ناشى از آن و تحريمهاى شديد اقتصادى بسيار شکننده و حساس بود.

ليکن پس از به واقعيت پيوستن واقعه يازدهم سپتامبر در آمريکا که اتفاقاً در فيلم به صراحت به آن اشاره مى‏شود (وقوع دو انفجار مهيب و عظيم در New City )همگان شگفت‏زده و نگران شدند؛ به نحوى که رئيس‏جمهور نه چندان باهوش آمريکا، پس از وقوع اين حادثه به تبعيت از نوسترآداموس، ايران را هم يکى از محورهاى شرارت در جهان معرفى کرد و از اين طريق بر وحشت و ترس عميق هيأت حاکمه آمريکا از ايران (پرشيا) صحّه گذاشت.

در اين مقاله سعى نگارنده بر آن نيست که بر پيشگوئيهاى نوسترآداموس صحّه بگذارد يا از آن دفاع کند و يا به هر طريق ممکن آن را خزعبلاتى هذيان‏گونه جلوه دهد؛ بلکه حداکثر کوشش نگارنده بر آن است که ديدگاه غرب و تمدن غربى نسبت به پيشگوئيهاى شگفت‏آور نوسترآداموس را مورد بررسى و مداقه قرار داده و اين پيشگوئيها را که اغلب درباره ايران يا کشورهاى اسلامى بوده؛ مورد بررسى قرار دهد.

البته بايستى در نظر گرفت که بدون شناخت اين پيشگوى کبير نمى‏توان حساسيتهاى انسان غربى نسبت به انسان شرقى را شناخت؛ چرا که اغلب سياستمداران و متفکران غربى عميقاً به ستاره‏شناسى، طالع‏بينى و آينده‏نگرى همراه با ادبيات رمزى (Occult) معتقدند و حتى نظريه‏پرداز معروف هاروارد؛ يعنى ساموئل هانتينگتون نيز تئورى برخورد تمدنها ( (The clash of civilizations را از نوسترآداموس به عاريت گرفته است.

پيشگويى نوسترآداموس درباره واقعه يازدهم سپتامبر و تأثير شگرفى که بر نگرش و فرهنگ آمريکايى گذاشت مى‏تواند منجر به تحولى اساسى نسبت به ديدگاه غرب درباره انقلاب اسلامى ايران شود، همانکه نبايد به سادگى از کنار آن گذشت.

... آسمان، در چهل و پنج درجه (مختصات جغرافيايى نيويورک؟!) خواهد سوخت، آتش به شهر جديد (New City)، نزديک مى‏شود .

جالب‏ترين نکته در مورد پيشگوئيهاى نوسترآداموس آن است که وى به ندرت نام کشورى را به صراحت و آشکارا ذکر مى‏کند، حال آنکه در مورد ايران (Parsia) به صراحت عنوان مى‏کند که ايران، جهان را تسخير خواهد کرد. ايران از طريق آناتولى، فرانسه و ايتاليا را فتح خواهد کرد و بالاخره ايران باعث وقوع جنگ جهانى سوم خواهد شد.

بنابراين، در گام نخست بايستى نوسترآداموس را بيشتر و بهتر بشناسيم و راز و رمز تأثيرگذارى وى بر تمدن غربى را از اين طريق دريابيم.

ميشل دونوسترادام Michel De Nostradame که بيشتر با نام لاتين خود؛ يعنى نوسترآداموس (Nostr Adamus) شناخته شده است؛ در روز چهاردهم دسامبر سال 1503م. در ناحيه سن رمى فرانسه متولد شد.

خانواده وى از شجره پزشکى يهودى و ايتاليايى الاصل بود. پدر بزرگ وى در شکل‏گيرى و تربيت نوسترآداموس نقش اساسى داشته و آموزه‏هاى اشراقى مکتب کاباليست‏ها را مستقيماً به وى تعليم داده است. نوسترآداموس در سن 22سالگى از دانشگاه بسيار معتبر آن روزگار فرانسه؛ يعنى مون‏پليه در رشته پزشکى فارغ‏التحصيل شد و براى نجات بيماران از بيمارى مرگ سياه يا طاعون، بلافاصله مشغول به کار شد.


سپس در سالهاى بعد مجموعه کاملى از شعرواره‏هاى نوسترآداموس در 1000قطعه؛ يعنى 10سانتورى که هر سانتورى مشتمل بر 100قطعه بود، را منتشر شد. نوسترآداموس بر خلاف شايعات واهى و عبثى که پيرامون شيطان‏پرستى و خداستيزى به وى نسبت داده‏اند، فردى عميقاً مؤمن و پاى‏بند به مذهب کاتوليک به بود و در نامه‏اى به پسرش صريحاً متذکر مى‏شود که:

... و از زمانى که اراده ذات خداوند متعال بر اين قرار گرفته که تو فقط در نور طبيعى و در اين نقطه زمين به دنيا بيايى... از آنجايى که برايم ممکن نيست نوشته‏اى را به صورت رسمى و کامل برايت به ارث بگذارم؛ چون بر اثر بى‏عدالتى و گذشت زمان نابود خواهد شد...؛ چون که همه چيز تحت اختيار و سلطه قادر متعال و خداوند يکتا قرار دارد .

در واقع او با اين عبارات، صريحاً اشاره به عدم اصالت ادبيات رمزى علم اخترشناسى و طالع‏بينى نموده است و همه اراده‏ها را موکول به خواست و اراده خداوند متعال مى‏نمايد.

بررسى پيشگوئيهاى نوسترآداموس درباره جهانى شدن انقلاب اسلامى ايران

شاهزاده عرب، مريخ، خورشيد، ناهيد، شير، حکومت کليسا را از طريق دريا از پاى در خواهد آورد، از جانب ايران (پرشيا) بيش از يک ميليون پرهيزگار به بيزانس و مصر، به سوى شمال هجوم خواهند آورد .
از کشور عربى خوشبخت (در منطقه غنى و ثروتمند اعراب) شخصى قدرتمند و مسلط بر شريعت [حضرت] محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانيا را به دردسر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولى مى‏شود. از طريق دريا بر مردم نيکوزيا ظفر خواهد يافت .
مرد مشرقى از محل استقرار خويش خارج خواهد شد، براى ديدار فرانسه از کوه آپونين خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برف‏ها، درياها و کوهها گذر خواهد کرد و همگان را با عصايش مضروب خواهد کرد...

آتش‏سوزى بزرگ لندن در سال 1666 م . اعدام چارلز اول، روى کارآمدن حکومت مذهبى کرامول در انگلستان، وقوع انقلاب فرانسه، انقلاب روسيه، رويارويى استالين و تروتسکى پس از مرگ لنين، اضمحلال رژيم شوروى، اعدام لويى شانزدهم و مارى آنتوانت، به قدرت رسيدن ناپلئون و انتخاب لقب امپراتور توسط وى، به قدرت رسيدن هيتلر و رژيم نازى، به قدرت رسيدن موسولينى در ايتاليا و ژنرال فرانکو در اسپانيا، ترور کندى، سقوط شاه ايران و وقوع انقلاب اسلامى در ايران، رهبرى امام خمينى(ره) از فرانسه - او دقيقاً عنوان مى‏کند که رهبر ايران از فرانسه باعث سقوط شاه ايران مى‏شود - ، وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و آتشى که در برجهاى دوقلوى شهر جديد (نيويورک) ايجاد مى‏شود و بسيارى از حوادث تاريخى ديگر از سالهاى 1565 ميلادى به بعد که حدوداً 450 سال را دربر مى‏گيرد.

دو محاصره،
در گرمايى سوزان، انجام مى‏گيرد.
آن مرد،
از فشار تشنگى،
به خاطر دو فنجان مملو از آب،
کشته مى‏شود.
دژ نظامى، مملو مى‏شود،
و يک آرمانگراى کهنسال{امام خمينى (ره) }
نشانه‏هاى نيرا (سرزمين ايران) را
به اهالى ژنو [سازمان ملل متحد[
نشان خواهد داد.
رهبر پاريس،
اسپانياى بزرگ را اشغال مى‏کند،
کشتيهاى جنگى
منبع:
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره پيشگوئي هاي نوسترآداموس درباره ايران نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: پيشگوئي هاي نوسترآداموس درباره ايران ، پيشگويى نوسترآداموس درباره واقعه يازدهم سپتامبر