مسبی
خواستگاري دختر از پسر بهتر است يا برعکس ؟

خواستگاري دختر از پسر بهتر است يا برعکس ؟

ویرایش: 1391/10/3
نویسنده: فرهاد کم
به عقيده ويليام جيمز فيلسوف معروف آمريکايي، حيا و خودداري ظريفانه زن غريزه نيست، بلکه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند که عزت و احترامشان در اين است که به دنبال مردان نروند.

خواستگاري رفتن، رفتاري است که هر چند در زمان ها و مکان هاي مختلف کمي متفاوت است، اما بطور کلي در اکثر موارد شباهت هايي به هم دارد.

طبق آداب و رسومي نانوشته در بيشتر موارد پسرها و خانواده هاي آنان پيش قدم مي شوند و جواب نهايي با دختر خانم است.

دين ما دستور مستقيمي درباره ي نحوه ي خواستگاري ندارد اما تلويحا بر پيشنهاد ازدواج از جانب مردان صحه گذاشته است ولي دستوري مبني بر منع شرعي خواستگاري توسط دختران ندارد.

اينکه دختر مي تواند از پسر مورد علاقه ي خود خواستگاري کند، يا اينکه بهتر است دختر منتظر پسر بنشيند تا از او خواستگاري به عمل بيايد از دير باز در بين اصحاب دانش طرفداران و مخالفاني داشته و نظرياتي در اين باره بيان شده است که در اين بخش به آن اشاره خواهد شد.

شهيد آيت الله مطهري در لزوم اينکه مرد بايد به خواستگاري زن برود، مي گويد :

اينکه از قديم الايام مردان بعنوان خواستگاري نزد زنان مي رفته اند و از آنان تقاضاي همسري مي کرده اند، از بزرگ ترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است.

طبيعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است، و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبيعت زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است.

اين يکي از تدابير حکيمانه و شاهکارهاي خلقت است که در مورد غريزه مرد، نياز و طلب، و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است و ضعف جسماني زن را در مقابل نيرومندي جسماني مرد، با اين وسيله جبران کرده است.

خلاف حيثيت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود. براي مرد قابل تحمل است که از زني خواستگاري کند و جواب رد بشنود تا بالاخره زني رضايت خود را به همسري با او اعلام کند، اما براي زن که مي خواهد محبوب و معشوق مورد پرستش باشد و از قلب مرد سردرآورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غريزه نيست که مردي را به همسري خود دعوت کند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگري برود.

به عقيده ويليام جيمز فيلسوف معروف آمريکايي، حيا و خودداري ظريفانه زن غريزه نيست، بلکه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند که عزت و احترامشان در اين است که به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند. زنان اين درس ها را در طول تاريخ دريافتند و به دختران خود ياد دادند.

اين حالت اختصاص به جنس بشر ندارد، ساير موجودات نيز همينطورند؛ همواره اين ماموريت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نيازمند به جنس ماده نشان دهد.

ماموريتي که به جنس ماده داده شده اين است که، با پرداختن به زيبايي، لطف و خودداري و استغناء ظريفانه، دل جنس خشن را هرچه بيشتر شکار کند و او را از مجراي حساس قلب خودش و به اراده خودش در اختيار خود بگمارد.

منبع : کتاب زوج درماني در اطلس اجتماعي ايران


منبع:

http://tinyurl.com/dxzb5jy

امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره خواستگاري دختر از پسر بهتر است يا برعکس ؟ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: خواستگاري دختر از پسر ، خواستگاري ، خواستگاري پسر از دختر ، چگونگي خواستگاري ، راههاي خواستگاري