مسبی
حافظ و شاعران آلمان

حافظ و شاعران آلمان

ویرایش: 1391/9/19
نویسنده: غفور
شاعر بزرگ ايران، حافظ، افزون بر سرزمين مادري ، مناطق پيراموني، در کمتر جايي از دنياي ادب است که ناشناخته باشد. آنچه در پي مي آيد، تنها به يادکرد دو شاعر آلماني از او مي پردازد: گوته ،نيچه.
يوهان ولفگانگ فون گوته (Goethe) شاعر، اديب، نويسنده، نقاش، محقق،فيلسوف و سياستمدار آلماني، يکي از کليدهاي اصلي ادبيات آلماني . همچنين رمانتيسيسم است. وي يکي از مردان بزرگ فرهنگي قرون 19و 20اروپا ، از افراد برجسته ادبيات جهان محسوب مي شود. گوته در آلمان، شکسپير در انگلستان، ويکتور هوگو در فرانسه ، دانته در ايتاليا را چهار رکن ادبيات اروپا مي دانند.
يکي از آثار بنام او «ديوان غربي ـ شرقي» کتاب شعري است که در سال 19870 منتشر شد. اين کتاب که گفتارهاي گوناگونش از حافظ ، فرهنگ ايراني الهام گرفته، بازتابانندة باورها ، انديشه هاي ايراني ، به ويژه حافظ است؛ چنان که گويي گوته براي سرودن بيشتر اين شعرها از شاعر شيراز ياري جسته است. در اين ديوان واژگان فارسي ، عربي بسياري يافت مي شود که به همان وجه به کار رفته اند؛ نظير: الله، بلبل، ساقي، درويش، حوري، مشک، ميرزا، مفتي، پنبه، وزير و...
آشنايي گوته با حافظ همچنين فرهنگ ايراني، به آفرينش تعداد فراواني از آثار ادبي در سده هاي 19-20ميلادي انجاميد. ديوان غربي ـ شرقي جزء واپسين آفريده هاي گوته به شمار مي رود، وي آن را به عنوان «برآيند زندگي خود» معرفي مي کند. اين ديوان گفتار به نامهاي زير دارد: نواگر نامه (مغني نامه)، حافظ نامه، مهرنامه، انديشه نامه، رنجنامه، اندرزنامه، تيمور نامه، زليخانامه، ساقي نامه، زبانزد نامه، پارسي نامه و پرديس نامه. از اشعار اوست:
حافظا، در غزلهايت مي شنوم
که شاعران را بزرگ داشته اي.
بنگر که اينک پاسخي فراخورت مي دهم:
بزرگ اويي است که اين سپاس به بزرگداشت اوست.
*
خود را با تو برابر گرفتن، حافظا
راستي که ديوانگي است!
کشتي يي پر شتاب خروشان
به پهنه پر موج دريا درمي آيد،
مغرور دلير به دل خيزابها مي زند.
آن دمي است که اقيانوس در همش بشکند.
ولي اين تخته بند پوده همچنان به پيش مي راند.
در غزلهاي سبک خيز ، تندآهنگ تو
خنکاي سيال درياست،
فوران کوه وار آتش نيز.
گدازه ها مرا در خود غرق مي کنند.
با اين همه، خيالي نيز درونم را مي آکند
شجاعتم مي بخشد.
مگر نه آنکه من نيز در سرزمين خورشيد
زيسته عشق ورزيده ام!
*
باشد اگر اين دنيا در ه م شکند
حافظ، از شور به هم چشمي تو مي بالم
در بد ، خوب شريکيم ، وفادار ، سهيم
توأمانيم ، ز يک گوهر ، همزاد هميم
چون تو خواهم ره دل پويم ، نوشم مي ناب
هم کنم فخر بر اين زندگي شعر شراب
شو کنون با شرر آتش خود نغمه سرا!
گر چه پيري، دل پرشور و جواني ست تو را
نيچه
يکي ديگر از شاعران و فيلسوفان نام آور آلمان، فريدريش ويلهلم نيچه فيلسوف، شاعر آهنگساز بزرگ است که در ديوان «اندرزها - حکمت ها»، يکي از شعرهاي خود را با نام «به حافظ آواي نوشانوش، پرسش يک آبنوش» به او تقديم کرده استمنبع:

http://www.artshahrekord.ir/Default.aspx?page=6926

امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره حافظ و شاعران آلمان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: حافظ ، شاعر ، گوته ، ادب ، ايران ، کتاب ، ادبيات