مسبی
اسامي کابينه شيطان

اسامي کابينه شيطان

ویرایش: 1391/10/6
نویسنده: محمد ای ام
چت با صاحب مقاله: محمد ای ام


ولها يا ولهان : او مأمور طهارت و نماز و عبادت است . او انسان را در طهارت و نماز وسوسه مي کند و به شک مي اندازد که اين نماز باطل است ، نماز ديگري شروع کن ، وضوي تو ناقص بود ، دو مرتبه تجديدکن ، گاهي در سجده در بدن انسان چيزي مي دمد که انسان خيال مي کند وضوي او باطل شد و مجبور شود دو مرتبه وضو بگيرد .

هفاف : مأموريت دارد در بيابان ها و صحراها انسان را اذيت کند و او را به ترس وادارد .

زنبور ( رکتبور ) : موکل بازاري هاست . قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آنها زينت مي دهد . آنها هم براي اينکه جنس خود را به فروش برسانند ، آن اعمال را انجام مي دهند .

ثبر : وقتي مصيبتي به انسان وارد مي شود ، صورت خراشيدن ، سيلي به خود زدن و لباس پاره کردن را براي انسان پسنديده جلوه مي دهد .

ابيض : انبياء را وسوسه مي کند .

اعور : وظيفه اش تحريک شهوات در مردان و زنان است و انسان را به زنا وا ميدارد . روزي اعور پيش هود پيامبر رفت ، آن حضرت ضربه اي به چشم او زد که کج شد .

داسم : مراقب خانه هاست . هر کس که وارد خانه شود و بسم الله نگويد ، همراه او وارد مي شود .

مطرش يا مشوط و ساوشوط : وظيفه اش پراکندن اخبار دروغ يا دروغ هايي است که خود حمل مي کند در حالي که حقيقت ندارند .

فنذر : هر کس چهار روز در خانه خود طنبور داشته باشد ، غيرت را از او برمي دارد بطوري که انسان در برابر ناموس خود بي تفاوت مي شود .

دهار : مأموريت او آزار مؤمنان در خواب است بطوري که انسان خواب هاي وحشت ناک مي بيند يا در خواب به شکل زنان نامحرم در مي آيد و انسان را وسوسه مي کند تا او را محتلم کند .

اقبض : وظيفه او تخم گذاري است . روزي سي عدد تخم مي گذارد ، ده عدد در مشرق و ده عدد در مغرب و ده عدد در وسط زمين ، از هر تخمي عده اي از شياطين و عفريت ها و غول ها و جن بيرون مي آيند که تمامي آنها دشمن انسان هستند .

تمريح : امام صادق عليه السلام فرمودند : براي ابليس در گمراه ساختن افراد ، کمک کننده اي است به نام تمريح . وي در آغاز شب بين مغرب و مشرق به وسوسه کردن ، وقت مردم را پر مي کند .

قزح : ابن کوا از اميرالمؤمنين (ع) از قوس و قزح پرسيد . حضرت فرمود : قوس و قزح مگو زيرا نام شيطان قزح است بلکه بگو « قوس اله و قوس الرحمن » .

زوال : مرحوم کليني از عطيه بن العزام روايت کرده که وي گفت : در خدمت حضرت صادق (ع) بود و از مرداني که داراي مرض « ابنه » بوده و هستند ياد کردم ، حضرت فرمود : « زوال » پسر ابليس با آنها مشارکت مي کند و ايشان مبتلا به آن مرض مي شوند .

لاقيس : او يکي از دختران شيطان و کارش وادار کردن زنان به مساحقه و هم جنس بازي زنان است . او مساحقه را به زنان قوم لوط ياد داد . يعقوب بن جعفر گويد : مردي از حضرت صادق (ع) از مساحقه بازي زن با زن ديگر ، پرسيد . حضرت در حالي که تکيه کرده بود ، نشست و فرمود : زن زير و زن رو ، هر دو ملعونند . پس از آن فرمود : خدا بکشد لاقيس دختر ابليس را که چه عمل زشتي را براي زنان آورد . آن مرد گفت : اين کار اهل عراق است ؟ حضرت فرمود : سوگند به خدا که اين عمل در زمان رسول خدا (ص) بود قبل از آنکه در عراق باشد .

متکون : شکل خود را تغيير مي دهد و خود را به صورت بزرگ و کوچک در مي آورد و مردم را گول مي زند و به اين وسيله آنان را وادار به گناه مي کند .

مذهب : خود را به صورت هاي مختلفي در مي آورد ، مگر به صورت پيغمبر يا وصي او .

خنزب : بين نماز گذار و نمازش حايل مي شود يعني توجه قلب را از وي برطرف مي کند . در خبر است که عثمان بن ابي العاص بن شبه در خدمت حضرت رسول اکرم (ص) عرض کرد : شيطان بين نماز و قرائت من حايل مي شود – يعني حضور قلب را از من مي گيرد – حضرت جواب داد : نامش شيطان خنزب است . پس هر زمان از او ترسيدي به خدا پناه ببر .

مقلاص : موکل قمار است . قماربازها همه به دستور او رفتار مي کنند . به وسيله قمار و برد و باخت اختلاف و دشمني در ميان آنان بوجود مي آورد .

طرطبه : يکي از دختران ملعون مي باشد . کار او وادار کردن زنان به زناست و هم جنس بازي را هم به آنان تلقين مي کند .
منبع:
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره اسامي کابينه شيطان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: دروغ ، اسامي ، کابينه ، شيطان ، ابليس ، اسامي کابينه شيطان ، کابينه شيطان