مسبی
فتورئاليسم در آثار ريچارد استس | ‏Richard Estes‏

فتورئاليسم در آثار ريچارد استس | ‏Richard Estes‏

ویرایش: 1391/9/4
نویسنده: سانا 19
گفتگوی خصوصی با صاحب مقاله
قسمت اول

ريچارد استس از نقاشان و بنيان گذاران سبک فتورئاليسم آمريکايي محسوب مي شود.نقاشيهاي او شامل ترکيبات انعکاس گرايانه از نماي شهري همراه با نمودي از اشکال هندسي است.
گراهام تامسون نويسنده ي آمريکايي معتقد است يکي از دلايلي که عکاسي بخشي از هنرهاي زيبا شد موفقيت و محبوبيت نقاشيهاي فتورئاليستي اواخر دهه ي 1960 و اوايل1970 بود.اين جنبش همچنين با عناويني چون-سوپر رئاليسم- و-فوق رئاليسم -ناميده شد و از بنيانگذاران ديگر آن رلف گوينگز ‏Ralph Goings)‎‏) چاک کلوز ‏‎ (Chuck Close)‎‏دوان هانسون ‏‎(Duane Hanson)‎بودند.‏
ريچارد استس در سال 1932 در کواني (‏‎ (Kewanee‎بدنيا آمد.مدتي بعد خانواده ي او به شيکاگو نقل مکان کردند.ريچارد هنرهاي زيبا را در سنين جواني در مدرسه ي انستيتيو هنر شيکاگو در سالهاي 1956-1952 فرا گرفت.او در طي اين سالها به مطالعه ي آثار نقاشاني چون ادوارد دگا،ادوارد هوپر و توماس ايکنس پرداخت که در مجموعه ي هنري انستيتيو آثار آنها بوفور يافت مي شد.‏
ريچارد در سال 1957 به نيويورک سيتي نقل مکان کرد و بعد از اتمام دوره ي آموزش هنري خود به مدت ده سال بعنوان هنرمند گرافيست براي مجلات مختلف و آژانسهاي تبليغاتي در نيويورک و اسپانيا کار کرد.در اين مدت او در فرصتهاي فراغت خود نقاشي مي کرد .از سال 1962 او در اسپانيا اقامت گزيد.از سال 1966 او منابع پولي کافي براي نقاشي تمام وقت بدست آورد.‏
اکثر کارهاي اوايل دهه ي 1960 ريچارد در مورد ساکنين شهري است که مشغول فعاليتهاي روزمره خود هستند.از سالهاي 1967 او شروع به کشيدن نماهاي بيروني فروشگاهها و ساختمانهاي با پنجره هاي شيشه اي کرد و مهمتراز همه او به کشيدن تصاوير منعکس شده ي بر روي پنجره ها پرداخت که يکي از شاخصهاي جالب کار او شد.او اين کارها را بر اساس عکسهايي که خود گرفته بود و در آن طبيعت ناپايدار انعکاسات را ثبت کرده بود مي کشيد و با تغييراتي که در عکسها ايجاد مي کرد کمپوزيسيونهاي نو و قدرتمندي مي آفريد.براي ريچارد يکي از مسائل مهم اين بود که اشياء اصلي ومهم در وسط کار قابل تشخيص باشند و در عين حال طبيعت ناپايدارانعکاسات نيز حفظ شوند.سطوح منعکس شونده استس هيچگاه صاف و هموار نيستند بلکه جريانهاي متلاطم و امواجي هستند که به کج وموعج شدن انعکاسات خود مي انجامند و زماني که اشکال در اين سطوح آشکار مي شوند به هيولاهاي خيالي و نامعلوم تبديل مي شوند.‏
در جاهايي ديگر اين دنياي شهري به تصوير کشيده ي او به دو بخش تقسيم مي شود .توسط ديوار شيشه اي که فضاي تصوير را مي پيمايد و همچنانکه بسوي عمق دور مي شود فضا را به دو قسمت تقسيم مي کند بيرون و درون اتوبوس،ويترين مغازه يا اشياء و وسايل ديگر.در طي دوران خلق آثارش استس همواره به ويژگي منعکس کننده ي شيشه ها توجه کرده اين سطوح گاهي تنها منعکس کننده و گاهي به عنوان سطح شفافي عمل مي کنند که باعث نوعي سردرگمي در شناسايي نقاشيهاي درون خود مي شوند.اين نوع برخورد با نقاشي استس ما را بياد کارهاي متاخرمناظر برکه هاي باغهاي مونه مي اندازد انعکاسات و انعکاسهاي انعکاسها که ما در آن حس شناسايي آن شيء را از دست مي دهيم.‏
او خالق پيچيدگيهايي در آثار خود است که در آن چيزهاي طبيعي و غير طبيعي،واقعيات و ظواهردر وراي ماسکهاي گوي مانند خود حضور دارند.‏
استس اولين نمايشگاه انفرادي خود را در گالري آلن ستون (‏‎(Allen Stone‎در سال 1968 بر پا کرد .کارهاي او همچنين در موزه ي هنر متروپوليتن،موزه ي ويتني و موزه ي سولومون گاگنهيم و ديگر موزه ها نمايش داده شده اند.‏
کارهاي ريجارد استس در وراي شيوه ي فتو رئاليستي داراي شاخصهاي ذهني قوي مي باشند.کارهاي او عنوان يکي از نمايشگاههاي مهم گروهي سال 1972را که خود نيز در آن شرکت داشت و -رئاليسم تند- ناميده شده بود زير سوال برد.شيوه ي رئاليسم شيوه ي هنري قرن 19-م بود که درآن موضوعات جديد و مربوط به زندگي روزمره نمايش داده مي شد مانند کارهاي معروف کوربه وايکنزو ديگرآنکه نقاشان قرن بيستم از عکس بفور بعنوان مرجع کارهاي خود استفاده کرده اند و در اين ميان شيوه ي رئاليسم تند او قابل بحث بود.‏......
ادامه دارد
منبع:
en.wikipedia.org/wiki/Richard_Estes
امتیاز دهی به مقالهفتورئاليسم در آثار ريچارد استس | ‏Richard Estes‏
فتورئاليسم در آثار ريچارد استس | ‏Richard Estes‏
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره فتورئاليسم در آثار ريچارد استس | ‏Richard Estes‏ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: فتورئاليسم ، آثار ريچارد استس ، ‏Richard Estes‏ ،