مسبی
پودر دانه کتان، عوارض يائسگي را کاهش مي‌دهد

پودر دانه کتان، عوارض يائسگي را کاهش مي‌دهد

ویرایش: 1391/8/29
نویسنده: مورینتز
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي مشهد در تحقيقي، تاثير استفاده از پودر کتان را بر گر گرفتگي ناشي از دوران يائسگي مورد بررسي قرار دادند
به گزارش خبرگزاري مهر، گرگرفتگي وازوموتور يکي از شايعترين مشکلات زنان در دوران يائسگي است و امروزه هورمون درماني، استاندارد طلايي درمان آن است اما مطالعات نشان داده استفاده از داروهاي هورموني حتي در مدت کوتاه موجب بروز عوارض و مخاطرات جدي براي فرد مي‌شود.

در اين راستا پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي مشهد در قالب عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي، کارشناس ارشد پرستاري، عضو مرکز تحقيقات سلامت زنان، دانشيار گروه فارماکولوژي و دانشيار گروه زيستي اين دانشگاه تحقيقي را با عنوان بررسي اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگي زنان در دوران يائسگي انجام دادند.

از آنجايي که اخيراً تمايل به استفاده از منابع گياهي، جهت درمان گرگرفتگي افزايش يافته است و دانه کتان منبعي غني از ليگنان‌ها است که زنان تمايل زيادي به مصرف آن دارند، اين مطالعه با هدف کلي تعيين اثر پودر دانه کتان بر گرگرفتگي وازوموتور زنان حول وحوش يائسگي انجام شده است.

اين تحقيق بر روي 62 زن حداقل 41 ساله با حداقل 5 مرتبه گرگرفتگي روزانه متوسط تا شديد و واجد شرايط مطالعه، در قالب دو گروه 31 نفري انجام شد و به مدت شش هفته روزانه 40 گرم پودر دانه کتان و دارونما به اين افراد خورانده شد.

برپايه اين تحقيق، نتايج نشان داد که با مصرف پودر دانه کتان، شدت و مدت گرگرفتگي‌هاي روزانه، شدت تعريق‌هاي شبانه و نمره اختلال در خواب در مقايسه با دارونما کاهش بيشتري داشت به ترتيب (009/0p=، 045/0p=، 005/0 p=و 028/0p=) ولي از نظر دفعات گرگرفتگي روزانه و تعريق‌هاي شبانه تفاوت آماري معني‌داري مشاهده نشد.

با اين حال با مصرف پودر دانه کتان، ميانگين دفعات گرگرفتگي روزانه‌ افرادي که در ابتداي مطالعه داراي 5 تا 7 مرتبه گرگرفتگي روزانه بودند و نيز دفعات تعريق شبانه آنان کمتر يا مساوي 2 مرتبه بود نسبت به دارونما، کاهش آماري معني داري نشان داد.

بر اساس اين تحقيق و توجه به نتايج پژوهش حاضر، مصرف پودر دانه کتان به مدت 6 هفته، مي‌تواند در کاهش علائم وازوموتور، به ويژه در بيماران با علائم وازوموتور متوسط، نسبت به آنان که علائم بيشتر و شديدتري دارند، سودمند باشد.


منبع:

http://www.zoodfood.com/Pages/viewnews.aspx?newsid=2017

امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره پودر دانه کتان، عوارض يائسگي را کاهش مي‌دهد نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: روغن دانه کتان ، خواص خوراکي ها ، خواص دانه کتان ، کتان ، دانه کتان ، يائسگي ، بيماري ها زنان ، داروهاي موثر بر درمان يائسگي