مسبی
جديدترين تغييرات بنزيني دولت؛ وضعيت سهميه و قيمت بنزين در آذر ماه

جديدترين تغييرات بنزيني دولت؛ وضعيت سهميه و قيمت بنزين در آذر ماه

ویرایش: 1391/8/28
نویسنده: غفور
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت از تثبيت قيمت و سهميه بنزين خودروها در آذرماه سالجاري خبر داد و اعلام کرد: با 2 سال تاخير طرح عرضه کارتي CNG در جايگاه‌هاي اجرايي مي‌شود.
مهر نوشت: محمد رويانيان درباره جزئيات جديدترين تغييرات بنزيني دولت در سالجاري پس از کاهش سهميه ماهانه بنزين آزاد خودروها از 500 به 300 ليتر گفت: ستاد مديريت حمل و نقل سوخت کشور مخالف کاهش سهمبه بنزين آزاد خودروها است.

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اينکه کاهش سهميه بنزين آزاد مورد قبول نيست، تصريح کرد: از نظر ستاد سوخت بايد به همه خودروهاي شخصي ماهانه سهميه 500 ليتري بنزين آزاد اختصاص يابد.

اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه براي آذر ماه سالجاري هيچگونه تغييري در قيمت و سهميه بنزين خودروها اعمال نمي‌شود، اظهار داشت: بر اين اساس در سومين ماه فصل پائيز هم 60 ليتر سهميه بنزين نيمه يارانه‌اي به خودروهاي شخصي اختصاص مي يابد.

به گفته وي، در آذر سالجاري 60 ليتر سهميه بنزين خودروهاي شخصي و 25 ليتر بنزين موتورسيکلت‌ها با نرخ نيمه يارانه‌اي هر ليتر 400 تومان به کارت هوشمند سوخت خودروها واريز مي‌شود.

آذر ماه سالجاري سهميه بنزين آزاد خودروهاي شخصي بدون محدوديتي، در صورت اتمام سهميه بنزين نيمه يارانه اي 400 توماني خودروها از طريق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه براي سومين ماه فصل پائيز هيچگونه محدوديت زماني براي استفاده از سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در کارت‌ها تعيين نشده است.

در حال حاضر بنزين به صورت 2 نرخي شامل بنزين معمولي يارانه اي 400 تومان، بنزين معمولي آزاد 700 تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه اي 500 تومان و بنزين سوپر آزاد 800 تومان در سطح جايگاه‌هاي کشور عرضه مي شود.

وي همچنين درباره زمان بندي عرضه کارتي CNG بيان کرد: مجموعه وزارت نفت در اجراي سامانه هوشمند CNG تاخير دارد.

رويانيان با يادآوري اينکه بايد عرضه کارتي CNG از 2 سال قبل در تمامي جايگاه‌هاي اعمال مي‌شد درباره متولي اجراي نظام عرضه هوشمند CNG، توضيح داد: در حال حاضر مسئوليت اجراي نظام هوشمند CNG به شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي واگذار شده است.

بر اساس برنامه زمان بندي تعريف شده توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پيش بيني مي‌شود تا پايان سالجاري تعداد جايگاههاي CNG کشور به بيش از 2000 باب جايگاه افزايش يابد.

در شرايط فعلي به طور متوسط روزانه حدود 18 ميليون متر مکعب گاز طبيعي فشرده در جايگاه‌هاي CNG به خودروهاي دوگانه سوز عرضه مي‌شود که ظرفيت نصب شده در سطح جايگاه‌هاي کشور براي توليد و توزيع CNG تا سقف 35 ميليون متر مکعب در روز قابل افزايش است.


منبع: همشهري انلاين
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره جديدترين تغييرات بنزيني دولت؛ وضعيت سهميه و قيمت بنزين در آذر ماه نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: سوخت ، خودرو ، بنزين ، جايگاه ، آزاد ، ليتر ، سهميه ، كاهش ، افزايش ، كارت هوشمند