مسبی
چرا مرغ از خيابان رد شد؟ (بسيار جالب!!! )

چرا مرغ از خيابان رد شد؟ (بسيار جالب!!! )

ویرایش: 1391/8/20
نویسنده: حمزه
سوال: چرا مرغ از خيابان رد شد؟
ــ ارسطو : طبيعت مرغ اينست که از خيابان رد شود.
ــ مارکس : مرغ بايد از خيابان رد ميشد. اين از نظر تاريخي اجتناب ناپذير بود.
ــ نيچه : چرا که نه؟
ــ همينگوي : براي مردن . در زيرباران.
ــ اينشتين : رابطه ي مرغ و خيابان نسبي است.ــ پاپ اعظم : بايد بدانيم که هرروز ميليونها مرغ در مرغداني مي مانند و از خيابان رد نميشوند . توجه ما بايد به آنها معطوف باشد . چرا هميشه فقط بايد درباره مرغي صحبت کنيم که از خيابان رد ميشود؟
ــ صادق هدايت : از دست آدمها به آن سوي خيابان فرار کرده بود غافل از اينکه آن طرف هم مثل همين طرف است، بلکه بدتر.
ــ نيل آرمسترانگ : يک قدم کوچک براي مرغ، و يک قدم بزرگ براي مرغها.
ــ حافظ : عيب مرغان مکن اي زاهد پاکيزه سرشت، که گناه دگران برتو نخواهند نوشت
ــ سهراب سپهري : مرغ را در قدمهاي خود بفهميم، و از درخت کنار خيابان، شادمانه سيب بچينيم .
ــ سعدي : حکايت آن مرغ مناسب حال تواست که شنيدم که درآن سوي خيابان و در راه بيابان و در مشايعت مردي آسيابان بود وي را گفتم : از چه رو تعجيل کني؟ گفت : ندانم و اگر دانم نگويم و اگر گويم انکار کني
ــ بودا : با اين پرسش طبيعت مرغانه ي خود را نفي ميکني.
ــ رنه دکارت: از کجا ميدانيد که مرغ وجود دارد؟ يا خيابان؟
ــ پدرخوانده : جاي دوري نميتواند برود.
ــ فروغ فرخزاد : آه آه از خيابانهاي کودکي من، هيچ مرغي رد نشد .
_ جرج بوش : به طور حتم او از، يکي از خيابان هاي ايالات متحده عبور کرده . او در هنگام غبور از خيابان کاملا احساس امنيت داشته.
ــ بيل کلينتون : من هرگز با مرغ تنها نبودم.
ــ ناصرالدينشاه : يک حالتي به ما دست داد و ما فرموديم ازخيابان رد شود. آن پدرسوخته هم رد شد.


منبع:
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره چرا مرغ از خيابان رد شد؟ (بسيار جالب!!! ) نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: ارسطو ، انشتين ، صادق هدايت ، حافظ ، سعدي ، جرج بوش ، کلينتون ، فروغ فرخ زاد ، آرمسترانگ ، دکارت ، نيچه ، همينگوي