مسبی
عرق بهار نارنج داراي طبيعت گرم و مقوي جسم و روح است (1)

عرق بهار نارنج داراي طبيعت گرم و مقوي جسم و روح است (1)

ویرایش: 1391/8/18
نویسنده: مورینتز

عرق بهار نارنج براي معطر كردن شربت‌ ها استفاده مي ‌شود، اعصاب را تقويت و بي ‌خوابي را درمان مي‌ كند.


بهار نارنج آرامش ‌بخش و ضدهيجانات دستگاه عصبي است، سردردهاي عصبي و ميگرني را كاهش مي‌‌ دهد و تپش نامنظم قلب و اضطراب را از بين مي ‌‌برد.

عرق بهار نارنج داراي طبيعت گرم و مقوي جسم و روح است.

پوست نارنج ضد يبوست است و براي افرادي كه معده‌ ي آن ها زياد ترش مي ‌كنند، بهترين دارو است.

مرباي بهار نارنج مقوي معده و ضد تشنج است.

عرق بهار نارنج اشتهاآوري قوي است و براي رفع ضعف اعصاب مفيد و نشاط آور است و در تسكين ناراحتي‌ هاي سينه و تپش قلب مؤثر است.

عرق بهار نارنج براي معطر كردن شربت‌ ها استفاده مي ‌شود، اعصاب را تقويت و بي ‌خوابي را درمان مي‌ كند.

مصرف عرق بهار نارنج تپش نامنظم قلب، تشويش و اضطراب را از بين مي ‌‌برد و افرادي كه مشكل اختلال خواب دارند، مي ‌توانند پيش از خواب، مقداري عرق بهار نارنج با چاي مصرف كنند.
عرق بهار نارنج به جاي ديازپام

با توجه به نتايج به دست آمده از يك مطالعه، از بهار نارنج مي ‌توان به عنوان يك پيش داروي موثر جهت كاهش اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي استفاده كرد.

اين مطالعه با هدف مقايسه ي تاثير عرق بهار نارنج و ديازپام بر اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي توسط دكتر محمود اخلاقي، استاديار گروه بيهوشي مركز تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و جمعي از همكاران انجام شد.

در اين مطالعه تعداد 60 بيمار 14 تا 48 ساله ي مراجعه‌ كننده به بيمارستان آيت‌الله كاشاني شهركرد جهت عمل جراحي، انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه 30 نفره تقسيم شدند.

2 ساعت قبل از عمل به گروه يك 100 سي‌ سي عرق بهار نارنج و به گروه 2 محلول يك قرص 5 ميلي ‌گرم ديازپام در 100 سي ‌سي آب به صورت خوراكي داده شد.

ميزان اضطراب بيماران توسط پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر و علائم حياتي بيماران قبل و 2 ساعت پس از دريافت دارو ثبت شد.

يافته‌ هاي اين پژوهش:

گروه‌ ها از نظر ويژگي ‌هاي دموگرافيك، نبض و اضطراب قبل از عمل همسان بودند.

ميزان اضطراب موقعيتي پس از مصرف دارو در هر دو گروه مصرف ‌كننده ي بهار نارنج و ديازپام كاهش يافت.

مقايسه ي دو گروه تفاوت آماري معني ‌داري نداشت.

تغييرات تعداد نبض و فشار خون در هر دو گروه قبل و بعد از مصرف دارو تفاوت آماري معني ‌داري نداشت.


طبيعت سرد و گرم بدن

محققاني كه در اين زمينه تحقيق كرده‌ اند، معتقدند افراد گرم‌ مزاج به مصرف مواد غذايي سرد تمايل دارند و در صورت مصرف غذاهاي گرم مثل شكلات، عسل و خرما، دچار التهاب و گر گرفتگي مي ‌شوند و همچنين افرادي كه سرد مزاج هستند، با مصرف غذاهاي سرد مثل ماست و ترشي دچار ناراحتي‌ هايي نظير درد استخوان‌ ها يا ضعف و بي‌ حالي مي ‌شوند.

بر اين اساس است كه توصيه مي ‌شود افرادي كه طبيعت گرم صفراوي يا دموي دارند، غذاهاي سرد مصرف كنند تا گرمي آنان تعديل شود و افرادي كه طبع سرد بلغمي يا سوداوي دارند، غذاهاي گرم مصرف كنند و يا با مخلوط غذاهاي سرد و گرم، اثر سردي و گرمي خنثي شود.

سردي و گرمي كه در طب جديد با عنوان غذاهاي كم كالري و پُر كالري نام برده مي ‌شود، واقعيت غير قابل انكار است و به عقيده محققان، در صورت پيروي از الگوهاي صحيح، افراد از مصرف مواد غذايي مختلف بهره ‌مند خواهند شد.

دكتر سيد اشرف ‌الدين گوشه‌ گير، عضو مؤسسه طب اسلامي با تأييد اين مطلب كه برخي افراد طبع سرد و برخي ديگر طبع گرم دارند، معتقد است: هر فرد به صورت تجربي قادر است تا طبيعت خود را شناسايي كند تا بر اين اساس، از ناهماهنگي بين مواد غذايي و عوارض حاصل از آن پيشگيري كند. همان طور كه گفته شد، افرادي كه طبيعت گرم دارند، تحمل گرما را ندارند و به مصرف مواد غذايي خنك و سرد تمايل دارند، زيرا اين گونه مواد غذايي انرژي كمتري دارد اما افرادي كه طبيعت سرد دارند، سرمايي هستند، آب و هوا و مواد غذايي گرم براي آنان مناسب ‌تر است و تمايل آنان به مصرف مواد غذايي گرم و پُر انرژي است. اساتيد طب سنتي در خصوص علت بروز اين پديده در افراد، معتقد هستند مزاج افراد يا مادرزادي و يا اكتسابي است.

دكتر مجيد انوشيرواني، دستيار تخصصي طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي ايران در اين باره مي‌ گويد: صفات مادرزادي مزاج انسان، حاصل تركيب صفات كيفيتي مزاج والدين و تأثير محيط در دوران رشد جنيني است. به معناي عام و كلي شامل محيط جغرافيايي و شرايط اقليمي، تغذيه، ميزان خواب و بيداري و فعاليت و استراحت مادر و رويدادهاي رواني مادر و... است.

وي با بيان اين كه نوع طبيعت افراد وراثتي است، ادامه مي ‌دهد: با توجه به اين كه در فلسفه طب سنتي، گرمي و سردي كيفيت ‌هاي فاعله هستند، بايد آن ها را در فرآيند توارث ژني، صفات غالب بدانيم. بنابراين مزاج فرزند يك زوج كه هر دو مزاج گرم دارند، حتماً گرم خواهد بود و تنها در صورتي مزاج فرزند آن ها سرد خواهد شد كه مادر در دوران بارداري به شدت تحت تأثير عوامل سردي ‌آور قرار داشته و به بيماري ‌هاي رحم يا مغز و كبد دچار شده باشد. البته ممكن است فردي كه گرم مزاج مادرزادي بوده است، در دوران زندگي‌ اش تحت تأثير شرايط زيستي و يا روحي و رواني و عارضه ‌هاي ديگر تغيير مزاج دهد و مزاج جديدي را اكتساب كند.

از سوي ديگر طبق نظر حكماي طب سنتي ايران، بدن همه موجودات و انسان ها از چهار ماده اصلي ساخته شده است كه عبارت هستند از: خاك، آب، هوا و آتش. كه هر كدام از اين اركان داراي كيفيت خاص خود مي ‌باشد.

دكتر حسين رضايي‌ زاده، دستيار تخصصي طب سنتي در دانشگاه علوم پزشكي ايران، با بيان اين كه كيفيت خاك را سرد و خشك، آب، سرد و تر، هوا، گرم و تر و آتش را گرم و خشك در نظر بگيريم، مي‌ گويد: « اگر بدن انسان از مقادير متناسب خاك، آب، هوا و آتش تركيب شده باشد، مزاج معتدل به ‌وجود مي ‌آيد و اگر يكي بر ديگري برتري داشته باشد، مزاج‌ هاي چهار گانه اصلي كه عبارت هستند از مزاج سوداوي، بلغمي، دموي و صفراوي، ايجاد مي ‌شوند. »
به گفته اين متخصص طب سنتي« در شخص سوداوي، خشكي، در بلغمي، سردي و تري و در فرد دموي، گرمي و تري و نهايتاً در شخص صفراوي گرمي و خشكي غلبه دارد كه اين كيفيات يعني سردي و گرمي و تري و خشكي موجب بروز علائمي در فرد مي ‌شود»
طب جديد در تحقيقات خود در زمينه ريشه ‌هاي بروز سردي و گرمي در افراد بر تجربه ‌هاي قدما مهر تأييد زده است، هر چند كه تحقيقات در اين زمينه اندك است و به گفته دكتر انوشيرواني تبيين دقيق ‌تر اين مسائل و وراثتي بودن مزاج افراد نيازمند مطالعات تخصصي ‌تر و گسترده‌ تر است كه در صورت ادامه مطالعات و رسيدن به يافته‌ هاي جديدتر مي‌ تواند در بهبود سلامت نسل نيز كمك ‌كننده باشد. با اين حال دكتر مرتضي صفوي، متخصص تغذيه با تأييد اين مسئله و تأثير سردي و گرمي بر روح و جسم انسان مي ‌گويد: «برخي افراد طبيعت سرد دارند و با خوردن مواد غذايي سرد مثل ماهي، سردي مي‌ كنند كه به عبارتي بدن ضعف مي‌ كند و دچار سُستي مفاصل، كندي حركت، خواب ‌آلودگي و يا كم‌ حوصلگي مي ‌شود. »منبع:

http://taknaz.ir/news_detail_28623.html

امتیاز دهی به مقالهعرق بهار نارنج داراي طبيعت گرم و مقوي جسم و روح است (1)
عرق بهار نارنج داراي طبيعت گرم و مقوي جسم و روح است (1)
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره عرق بهار نارنج داراي طبيعت گرم و مقوي جسم و روح است (1) نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: بهار نارنج ، طبيعت ، بيماري ، علاج بيماري ، خواص بهارنارنج ، بهار ، نارنج ، سلامتي ، روح ، جسم ، بدن ، درخت بهارنارنج ، ميوه بهارنارنج