مسبی
واکنش رسمي ايران به انتخاب دوباره اوباما

واکنش رسمي ايران به انتخاب دوباره اوباما

ویرایش: 1391/8/18
نویسنده: مورینتز
ديوار بي اعتمادي ملت ايران به دولت آمريکا فقط مي تواند در پرتو احترام به اراده و حقوق ملت ايران و بازنگري اساسي و عملي در سياست هاي نادرست گذشته دولت آمريکا کوتاه گردد و هر نوع ارزيابي از وعده ًتغيير ً، صرفاً بر اساس سياست عيني و عملکرد مقامات آمريکا صورت خواهد پذيرفت.
سخنگوي وزارت امور خارجه تاکيد کرد: افکار عمومي در جهان اسلام و خاورميانه همچنان منتظر تحقق وعده هاي رئيس جمهور آمريکا است و تنها اتخاذ رويکرد جديدي مبني بر دخالت نکردن در امور کشورهاي منطقه را موجب احياء بخشي از اعتبار از دست رفته آمريکا نزد ملتهاي منطقه مي داند.

به گزارش مهر رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، پيام راي مردم آمريکا در انتخابات اخير رياست جمهوري اين کشور را پرهيز از سياست هاي افراطي و مطالبه وعده هاي داده شده مبني بر تغيير اصولي در سياست هاي نادرست و رويکردهاي پرهزينه يکجانبه گرايانه و لزوم توجه به وضعيت داخلي آمريکا و معيشت مردم دانست .

وي بر سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران مبني بر احترام به راي مردم تاکيد کرد و افزود: واقعيت اين است که افکار عمومي در جهان اسلام و خاورميانه همچنان منتظر تحقق وعده هاي رئيس جمهور آمريکا است و تنها اتخاذ رويکرد جديدي مبني بر دخالت نکردن در امور کشورهاي منطقه را موجب احياء بخشي از اعتبار از دست رفته آمريکا نزد ملتهاي منطقه مي داند.

مهمانپرست تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران در 33 سال گذشته روساي جمهور مختلف آمريکا از هر دو حزب را با اقدامات خصمانه مختلف آنها برعليه منافع ملت خود تجربه کرده و معتقد است ديوار بي اعتمادي ملت ايران به دولت آمريکا فقط مي تواند در پرتو احترام به اراده و حقوق ملت ايران و بازنگري اساسي و عملي در سياست هاي نادرست گذشته دولت آمريکا کوتاه گردد و هر نوع ارزيابي از وعده ًتغيير ً، صرفاً بر اساس سياست عيني و عملکرد مقامات آمريکا صورت خواهد پذيرفت.

سخنگوي وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: تعامل در راستاي تقويت صلح و ثبات جهاني و رفاه ملتها از مباني ثابت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است و در اين چارچوب از نيات و ايده هاي صادقانه کشورهاي علاقمند به تعامل سازنده با ايران استقبال کرده است.


منبع:

http://www.bultannews.com/fa/news/109361/واکنش-رسمي-ايران-به-انتخاب-دوباره-اوباما

امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره واکنش رسمي ايران به انتخاب دوباره اوباما نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: انتخابات ، انتخابات رياست جمهوري ، انتخابات رياست جمهوري امريکا ، امريکا ، ايران ، ارتباط با آمريکا ، اوباما ، انتخاب اوباما ، پيروزي اوباما