مسبی
طريقه روبرو شدن با انسان خودخواه

طريقه روبرو شدن با انسان خودخواه

ویرایش: 1391/8/15
نویسنده: مورینتز
روزي سقراط ، حکيم معروف يوناني، مردي را ديد که خيلي ناراحت و
متاثراست. علت ناراحتيش را پرسيد ،پاسخ داد:«در راه که مي آمدم يکي از
آشنايان را ديدم.سلام کردم جواب نداد و با بي اعتنايي و خودخواهي گذ شت
و رفت و من از اين طرز رفتار او خيلي رنجيدم.»
سقراط گفت:«چرا رنجيدي؟» مرد با تعجب گفت :«خب معلوم است، چنين رفتاري
ناراحت کننده است.»
سقراط پرسيد:«اگر در راه کسي را مي ديدي که به زمين افتاده و از درد
وبيماري به خود مي پيچد، آيا از دست او دلخور و رنجيده مي شدي؟»
مرد گفت:«مسلم است که هرگز دلخور نمي شدم.آدم که از بيمار بودن کسي
دلخور نمي شود.»
سقراط پرسيد:«به جاي دلخوري چه احساسي مي يافتي و چه مي کردي؟»
مرد جواب داد:«احساس دلسوزي و شفقت و سعي مي کردم طبيب يا دارويي به او برسانم.»
سقراط گفت:«همه ي اين کارها را به خاطر آن مي کردي که او را بيمار مي
دانستي،آيا انسان تنها جسمش بيمار مي شود؟ و آيا کسي که رفتارش نادرست
است،روانش بيمار نيست؟ اگر کسي فکر و روانش سالم باشد،هرگز رفتار بدي از
او ديده نمي شود؟ بيماري فکر و روان نامش «غفلت» است و بايد به جاي
دلخوري و رنجش ،نسبت به کسي که بدي مي کند و غافل است،دل سوزاند و کمک
کرد و به او طبيب روح و داروي جان رساند.
پس از دست هيچکس دلخور مشو و کينه به دل مگير و آرامش خود را هرگز از دست مده


منبع: سايت بيترين
امتیاز دهی به مقاله
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره طريقه روبرو شدن با انسان خودخواه نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: سقراط ، رنجش ، خودخواه ، حکيم ، دلخوري ، بيمار ، روان ، فکر ، غافل ، کينه توزي ، آرامش