مسبی
شرايط قانوني «بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور»

شرايط قانوني «بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور»

ویرایش: 1391/8/14
نویسنده: مورینتز

بيمه شدگان و کارفرمايان متقاضي که گمان مي‌برند مشاغل آنها سخت و زيان آور است، مي‌توانند مراجعه کرده و فرم درخواست خود را ارائه دهند تا در کميته مورد بررسي قرار گيرد.
شرايط قانوني براي بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور چيست؟ شايد اين سوال بسياري از بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي باشد که در پاسخ به اين مخاطبان بايد گفت که بر اساس اين قانون، افرادي که در کارهاي سخت و زيان آور شاغل هستند، با 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زيان آور به صورت متوالي يا 25 سال به صورت متناوب، تا سقف 35 روز حقوق بازنشسته مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، اين يعني به ازاي هر سال، 1.5 سال براي بيمه شده به عنوان سابقه محسوب و به همان قياس هم از خدمات تامين اجتماعي بهره‌مند مي‌شود. در ضمن چهار درصد حق بيمه و مستمري به هنگام تقاضاي بازنشستگي براي مدت مزبور محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول مي‌شود.

لازم به ذکر است، چنانچه بيمه شده کمتر از سابقه مذکور، سابقه پرداخت حق بيمه داشته که مقداري از آن سابقه مربوط به اشتغال وي در مشاغل سخت و زيان آور است، هر سال سابقه پرداخت حق بيمه فرد موصوف 1.5 سال محاسبه شده و در شرط سابقه مقرر در ماده 76 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن ملاک محاسبه قرار مي‌گيرد.

اما درباره اينکه براي سخت و زيان‌آور شناخته شدن يک کار چه مراحلي بايد طي شود و شناسايي آن بر عهده چه مرجعي است؟ نيز بايد توضيح داد که براي تعيين و شناسايي سخت و زيان آور بودن مشاغل، کميته‌اي پنج نفره در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل مي‌شود که سازمان تامين اجتماعي يک نماينده در بخش بيمه‌اي اين کميته دارد.

بيمه شدگان و کارفرمايان متقاضي که گمان مي‌برند مشاغل آنها سخت و زيان آور است، مي‌توانند مراجعه کرده و فرم درخواست خود را ارائه دهند تا در کميته مورد بررسي قرار گيرد.

کميته استاني مربوط به شناسايي مشاغل سخت و زيان آور نيز در ادارات زير مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي يا سازمان کار و آموزش فني و حرفه‌اي تشکيل مي‌شود و رياست آن بر عهده مديرکل کار است.

اعضاي اين کميته پنج نفر هستند و روند کار بدين صورت است که پس از آنکه کارهاي مقدماتي در اداره کار صورت گرفت و کارشناسان نظر کارشناسي خود را با توجه به گزارشات ارائه شده از سوي بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همچنين بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارائه دادند، به محل کارخانه يا واحد متقاضي مراجعه و تمام جوانب را بررسي مي‌کنند.


منبع: بولتن نيوز
امتیاز دهی به مقاله
شرايط قانوني «بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور»
شرايط قانوني «بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور»
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره شرايط قانوني «بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور» نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: بازنشستگي ، شرايط ، شرايط بازنشستگي ، مشاغل سخت ، طاقت فرسا ، بيمه