مسبی
نگاهي به هنر منظره نگاري در تاريخ-  3

نگاهي به هنر منظره نگاري در تاريخ- 3

ویرایش: 1391/8/13
نویسنده: سانا 19
گفتگوی خصوصی با صاحب مقاله

ادمه ي قسمت دوم
.....نقاشان فرانسوي ها آرامتر به نقاشي منظره گرويدند ولي از سالهاي 1830 به بعد کميل کورو و ديگر نقاشان مکتب باربيزن شيوه ي معروف منظره نگاري فرانسوي را خلق کردند که حدود يک قرن پيشرو هنر نقاشي در اروپا شد .نقاشان امپرسيونيستي و پست امپرسيونيستي با خلق منظره هايي در فضاي باز براي اولين بار منظره نگاري را به عنوان شيوه ي نو و انقلابي در هنر نقاشي مطرح کردند. از جمله ي اين هنرمندان مي توان به کلود مونه،کاميل پيسارو،آلفرد سيسلي،ونسان ون گوگ،ماتيس،پل سزان و ديگران اشاره کرد.
در اروپا همچنان که جان راسکين گفته است منظره نگاري هنر عمده و غالب قرن 19-م بود و در نتيجه ي آن مردم در اين دوران توانايي تحسين زيبايي طبيعت را يافتند و باور کردند که منظره نگاري جزء جدانشدني نياز روح انسان است.کلارک درنوشتار تحليلي خود مي نويسد:در زيربناي شيوه ي اروپاييها براي تبديل کردن پيچيدگي طبيعت به يک طرح چهار باور اساسي وجود داشت:باوربه نمادهاي خاص،کنجکاوي در مورد وقايع طبيعت،آفريدن آثار رويايي يا خيالبافانه براي غالب آمدن به ريشه هاي ترسهاي عميق از طبيعت و باور به يک دوره ي طلايي وهماهنگي و نظم که مي توان آنرا بدست آورد.
در آمريکا مکتب رودخانه ي هادسون در قرن 19-م شناخته شده ترين جريانيست که هنر منظره نگاري در آن بسط يافت.نقاشان اين مکتب با هدف نماياندن وسعت طبيعت آثار بسيار بزرگ آفريدند .موسس اين مکتب توماس- کل بود که فلسفه ي نقاشيهايش بسيار نزديک به نقاشيهاي اروپاييها بود .نوعي ايمان شخصي به اينکه مشاهده و تعمق در زيباييهاي طبيعت باعث رضايتمندي روحي خواهد شد.

· بعد از جنگ جهاني اول هنر منظره نگاري هر چند نفوذي کمتردر ميان هنرمندان داشت ولي نقاشان مطرح بسياري همچنان تا به امروز با روشهاي متنوع به خلق منظره پرداخته اند از ميان اين نقاشان مي توان به نيل وليور،آلکس کتز،ميلتن اوري،پيتر ديگ آندرو ويت،ديويد هاکني و سيدني نلان اشاره کرد .
و اينک به معرفي چند اثر محبوب و مشهور منظره خواهيم پرداخت:

· نقاشي تالاب برگارد در لارکس اثر دلا کروا 1863-1798نقاش دوران رومانتيک فرانسه که از با ارزشترين نقاشيهاي منظره تاريخ محسوب مي شود.دلاکروا معروف است به استفاده از رنگهاي هيجان انگيزو بيانگرايانه که نقاشان امپرسيونيستي بسياري ازاو تاثير پذيرفته اند.
نقاشي موج نهم اثر ايوان آيوازوسکي (1900-1817) نقاش روسي-ارمني که دلا کروا از او به تحسين ياد کرده و ترنر او را نابغه دانسته است.نام آيوازووسکي عميقا به دريا پيوند يافته است او نقاش دريا بود و زيبايي وصف ناپذير دريا را با حس وبيانگري قوي کشيده است او به آزادي عشق مي ورزيد و همين شخصييت دروني او در کشيدن هيجان انگيز آبهاي دريا متجلي شده است.
درياي خشمگين در کنار صخره اثر گوستاو کوربه(1819-1877) نقاش واقع گراي فرانسوي است . او در سال 1839 به پاريس رفت ودر موزه ي لوور پاريس به مطالعه و کپي برداري از کارهاي کاراواجيو پرداخت در سال 1847 به هلند سفر کرد مطالعه ي هنر رامبرانت و فرانس هالس اراده و باورش را به اينکه يک نقاش بايد اتفاقات محيط خود را به تصوير کشد راسخ تر کرد.او در آثارش سعي داشته که صحنه هاو فيگورهاي خود را چنان که هستند بنمايد و واژه ي رئاليسم را براي توصيف علاقه مندي خود به بيان شرايط واقعي زمانه ي خود برگزيده است .از سويي کارهاي او هر چند تجسمي واقع گرايانه دارند ولي زيربناي ادراکي مهيج ومتفکرانه اي رادر خود محفوظ داشته اند.
دره ي مکزيک اثر جوزه ماريا ولاسکو 1912-1840 نقاش معروف مکزيکي است او مناظر زيباي کشورش را از جمله دره ي مکزيک را از زوايا و ديدهاي مختلف کشيده است.نقاشيهاي او در نمايشگاه پاريس در سال 1889 مقام اول را از آن خود کردند .همچنين مدال طلاي نمايشگاههاي بين المللي Bellas Art را در سالهاي 1874 و 1876 دريافت کرده است .آثار او ساکت و صميمي مي نمايند از او بيش هر 400 اثر رنگ روغن برر جاي مانده است.او همچنين با مداد و آبرنگ نيز کار کرده است
سپيده دم بعد از طوفان اثر ويليام ترنر نقاش انگليسي که با نبوغ خود تاثيرات نوررا با بيانگري مختص خود در آثارش نمايان مي ساخت.او نقاشي نابغهاي بود که اکثرا با آبرنگ کار مي کرد و آثارش بسيار زودهنگام نشانه هاي آبستره –اکسپريونيستي را در خود نمايان ساخت .برخي هيجانات ضربه قلم موهاي او را به ونگوگ نسبت داده اند .
·
نقاشي کانال لانگ در سنت مام-اثر آلفرد سيسلي1899 1839-نقاشي انگليسي است که در در زمان اقامتش در پاريس با مونه،رنوار و فردريک بازيل ملاقات نمود او صرفا نقاش منظره بود و هم مسير کورو وکلود مونه.او توانست لطيف ترين ظرافتهاي طبيعت را در آثار امپرسيونيستي خود بيافريند.
نيلوفرهاي آبي ،احساس -طلوع خورشيدو دشت لاله ها سه اثر معروف کلود مونه نقاش فرانسويست1036-1840 او موسس جنبش امپرسيونيستها بود و مشهور است به خلق مجموعه نقاشيهاي مناظري که آثار تغييرات شرايط جوي از جمله تغييرات نور ورنگ در آنها نمايان مي شود مجموعه کارهاي نيلوفرهاي آبي او بسيار معروف هستند.
کوه سنت ويکتور اثر پل سزان 1839–1906 نقاش فرانسوي پست امپرسيونيست که او را پدرجنبش نوين هنر قرن بيستم ناميده اند آثارو شيوه ي او مسير انتقال هنر به سوي کوبيسم و شيوه هاي نو را فراهم نمود.باور بر اين است اثر کوه سنت ويکتوراولين ساختمانبندي تفکرات جنبش کوبيسم را در خود دارد.
منظره از آثارزيباي ريچارد دايبنکرن( 1993 -1922 )است نقاشي که در پورتلند زاده شد ودو يال بعد خانواده ي او به آمريکا مهاجرت کردند.آثاراوليه او وابسته به جنبش آبستره –اکسپرسيونيسم بود او سپس به نقاشي فيگوراتيو روي آورد با شيوه اي که آنرا منتقدين هنري پل ازتباطي بين کارهاي ماتيس و آثار آبستره اکسپرسينونيستي مي دانند .ولي مشهورترين مجموعه ي کارهايش Ocean Park است که با شيوه ي خاص آبستره ي هندسي کار کرده است وزمينه ي کار او منظره ي فضايي است که ازپنجره ي استوديوش آنرا کشيده است.
پايانمنبع:
امتیاز دهی به مقالهنگاهي به هنر منظره نگاري در تاريخ-  3
نگاهي به هنر منظره نگاري در تاريخ-  3
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره نگاهي به هنر منظره نگاري در تاريخ- 3 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: هنر ، تاريخ نر ، منظره نگاري ، هنر منظره نگاري ، تاريخ هنر منظره نگاري