مسبی
طب سوزني و فوايد آن

طب سوزني و فوايد آن

ویرایش: 1391/8/12
نویسنده: سایدسم
استفاده از طب سوزني براي درمان بيماريها در قرن 21
سابقه طب سوزني به بيش از 2000 سال پيش و به کشورچين باز ميگردد. شايد بتوان آنرا يکي از قديمي ترين و در عين حال کاربردي ترينروشهاي طبابت دانست که در حال حاضر در قرن 21 ام مورد استفاده قرار مي گيرد.شناخت دوباره اين طب را به جرات مي توان مديون روزنامه نگار مجله نيويورکتايمز يعني جيمز رستون دانست که در سال 1971 دانست طي مقاله اي بهبررسي روشهاي طبابت در چين که توسط سوزن انجام مي شد، دانست.
در اصل اصطلاح تشريح کننده مجموعه اي از روشها است که توسط آن نقاطي از بدن برايدريافت نتايج مورد نظر با روشهايي خاص مانند استفاده از سوزن تحريک مي شود. طبسوزني امروزه با استفاده از فرو کردن سوزن هاي خاصي به درون بدن از طريق پوست توسطدست و يا حتي جريان الکتريسيته انجام مي شود.

همچنين قبل از هر بار استفاده از سوزنها بايد آنها را با الکل يا موادضدعفوني کننده تميز کرد.امروزه در درمان طب سوزني ممکن است از جريانالکتريسته نيز استفاده شود.بسياري از پزشکان اعتقادي به اين نوع از روش طبابت ندارند وبرعکس بسياري ديگر با استناد به آمار بدست آمده از بهبود بيماران اين روش را برايمعالجه توصيه مي کنند. آزمايشها نشان مي دهد اين روش مي تواند براي کاهش درد پس ازجراحي، شيمي درماني، جراحي هاي دندان و ... بسيار موثر واقع شود.
همچنين شواهد بسياري موجود است که طب سوزني مي تواند در معالجهبيماري هايي چون اعتياد به مواد مخدر، فعال کردن دوباره ماهيچه هاي تنبل، سر درد،دردهاي مفصلي، انواع آسم و تنگي نفس بعنوان يک راه حال و يا حداقل در کنار درماندارويي استفاده شود. تحقيقات جديد نشان مي دهد که طب سوزني توانايي کاهش و حتيبرطرف کردن انواع درد را داشته و مي تواند توانايي هاي قسمت هاي مختلف بدن افراد رابالا ببرد. طب سوزني چگونه کار مي کند؟در طب سنتي چين که به TCM به معني معروف است، بدن انسان تحت تاثير دو نيرويمخالف هم به نام هاي يين و ينگ قرار دارد. به صفاتي چون سردي،آرامي و در کل حالت غير فعال بر ميگردد.
اينکه مدل چيني ها برايبدن درست است يا خير جاي بحث دارد اما دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند که تحريکاين قسمت هاي بدن مي تواند روي وضعيت شيمايي و عصبي مغز تاثير بگذارد و در نهايتمنجر به عکس العملهايي مانند کاهش درد، تغيير فشار خون و ... شود و در نهايت سلامتبيمار را منجر شود


منبع:
امتیاز دهی به مقاله
طب سوزني و فوايد آن
طب سوزني و فوايد آن
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره طب سوزني و فوايد آن نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: درمان با طب سوزني ، گرايش به طب سوزني ، فوايد طب سوزني ، طب سوزن در کره و چين ، خود درماني با طب سوزني ، درمان ميگرن با طب سوزني ، بهترين راه براي يادگيري طب سوزني