مسبی
12 دانستني ضروري درباره اختلالات يادگيري

12 دانستني ضروري درباره اختلالات يادگيري

ویرایش: 1391/8/11
چت با صاحب مقاله: فروشگاه آفاق دانش
براي ما که معلم مدير يا پدر و مادر هستيم لازم است که به روشي رسمي تر با موضوع آشنا شويم.

12 دانستني ضروري را درباره ي اختلالات يادگيري بخوانيد:

1- تعريف اختلالات يادگيري کار راحتي نيست.

دشوار بودن تعريف اختلالات يادگيري، به تنوع ديدگاهها درباره ي دلايل آن باز مي گردد. همچنين مي توان اين تعريف ساده را پذيرفت که: مشکل کودکي که از نظر هوشبهر درحد عادي است اما در يک يا چند عملکرد تحصيلي دچار اختلال بوده و اين اختلال تداوم داشته باشد، اختلال يادگيري ناميده مي شود

2. پيشرفت پايين تر از حد متوسط است.

دانش آموز داراي اختلال يادگيري با ويژگي عمده پيشرفت پايين تر از حد متوسط، شناخته مي شود. عملکرد او در خواندن، نوشتن يا حساب کردن ممکن است در حد انتظار نباشد اما در زمينه هاي ديگر تحصيلي يا رفتارهاي ديگر مبتني بر يادگيري، شايد عملکردش مطلوب باشد.به اين ترتيب، به دو نوع مقايسه ميان فردي و درون فردي بر مي خوريم. در مقايسه ميان فردي، عملکرد دانش آموز داراي اختلال يادگيري از وضعيت متوسط کلاس پايينتر است. در مقايسه درون فردي هم، تفاوتهاي آشکار بين عملکردهاي گوناگون تحصيلي دانش آموز ديده مي شود. ممکن است او در خواندن وضعيتي مناسب نشان دهد اما در رياضيات در حد انتظار پيشرفت نکند.

3. سبب شناسي اختلالات يادگيري، بحث انگيز است.

اسباب بروز اختلالات يادگيري نسبتاً مبهم است. اين موضوع از يک طرف، در توجه متخصصان تربيتي قرار دارد و از طرف ديگر، براي متخصصان يادگيري، عصب شناسي و ديگر زمينه هاي پزشکي جالب توجه است. البته بهتر است در سبب شناسي اختلالات يادگيري به تأثير متقابل تمامي عوامل ممکن توجه شود. تجربه گذشته و يافته هاي امروزي ثابت مي کنند که اختلالات يادگيري موضوعي چند رشته اي است.رشته اختلالات يادگيري از فرضيه هاي پزشکي و باليني که عوامل عصب شناسي را مبناي کار خود قرار مي دادند، به وجود آمده است. در دهه هاي اخير عوامل ارثي، محيطي، آموزشي و حتي اجتماعي ـ فرهنگي نيز مورد توجه بوده اند. به طور کلي و در حال حاضر، متخصصان به ديدگاه هاي مثبت تري در تفسير علل اختلالات يادگيري دست يافته اند.

4. اختلالات يادگيري، بيماري نيست، مشکل است.

نگرش معلمي و آموزش به اختلالات يادگيري ايجاب مي کند که تا حد امکان به همه ابعاد آن نگاهي انساني و مثبت بيندازيم. در همه مباحث اختلالات يادگيري اعم از تعريف، سبب شناسي، طبقه بندي، تشخيص و حل مشکل، تمام واژه ها و مفاهيم بايد جهتگيري مثبت داشته باشند. اين تأکيد به خاطر آن است که اولاً معلم و ديگر عوامل آموزشي از برچسبهاي نابه جا دوري کنند و در مرحله بعدي فراموش نکنند که اختلالات يادگيري بيش از سبب شناسي و تفسير، نياز به برنامه هاي ترميمي دارد.هر دليلي که براي اختلالات يادگيري وجود داشته باشد، درمان گران و آموزگاراني که با موضوع سر و کار دارند، مي توانند با مداخله هاي مؤثر و ارائه آموزشهاي متناسب با نيازهاي فردي دانش آموزان، به بهبود اوضاع کمک کنند. حتي درباره درمان، ترجيح مي دهيم از واژه هايي چون ترميم يا بهبود استفاده کنيم تا نشان دهيم که اختلالات يادگيري بيماري نيست، بلکه مشکل است.

5- الگوهاي گوناگون براي ارائه ي خدمات آموزشي وجود دارد.

اينک به موضوع اختلالات يادگيري در بيشتر نظامهاي آموزشي توجه مي شود. به تناسب تلاشهاي انجام شده براي سبب شناسي، طبقه بندي و بهبود اختلالات يادگيري، مدلهاي گوناگوني از ارائه ي خدمات آموزشي طراحي و اجرا شده است.راحت ترين نوع مداخلات، استفاده از فنون آموزشي در کلاس درس يا همراه سازي مشاوره در کنار اين فنون است. انواع ديگر خدمات به کلاس ويژه ي پاره وقت، کلاس ويژه ي تمام وقت، مدرسه ويژه و موارد ديگر اشاره دارد.

6- اختلالات يادگيري ربط چنداني به تواناييهاي هوشي ندارد.

تأکيد مي شود که اين موضوع ربطي به عقب ماندگي ذهني از هرنوع ندارد. اختلالات يادگيري تواناييهاي شناختي خود را مختل مي کند اما ناشي از ناتوانيهاي هوشي که به طور معمول با اصطلاح عقب ماندگي ذهني شناخته مي شود، نيست.متخصصان اختلالات يادگيري اصرار دارند که اين موضوع بايد با اصول خودش بررسي شود .هر نوع ارتباط بين اين دو بحث، مشکلات مربوط به اختلالات يادگيري را بيشتر خواهد کرد.

7- اختلالات يادگيري در چند گروه جاي مي گيرند.

دست کم درباره ي چند گروه از اختلالات يادگيري، توافق نظر ميان متخصصان ديده مي شود:

- اختلالات زبان گفتاري

- اختلالات خواندن

- اختلالات رياضيات

ورود به جزئيات هريک از اين اختلالات براي معلمان بسيار مفيد است، چرا که نه تنها آنها را با انواع مشکلات يادگيري آشنا مي کند بلکه در کاربرد فنون و روش هاي آموزشي درک دقيقتري به آنها مي دهد.

8- افراد داراي اختلالات يادگيري شبيه هم نيستند.

نمي توان همه ي افراد داراي اختلالات يادگيري، حتي از يک گروه را به راحتي با هم مقايسه کرد. اين افراد نه فقط از لحاظ سبب شناسي متفاوت اند، بلکه در جزئيات مشکلات هم تفاوتهايي دارند.
9-درهرکلاسي، دانش آموزاني با اختلالات يادگيري وجود دارند.

برآوردي دقيق از تعداد دانش آموزان داراي اختلالات يادگيري در ايران وجود ندارد، البته برآوردهاي جهاني هم متفاوت است. با اين همه، اگر برآورد رايج پنج درصدي را ملاک بگيريم، مي توانيم تصور کنيم که در هر کلاس 20 تا 40 نفري، حداقل يک يا دو دانش آموز با اختلال يادگيري حضور دارند. اين بدان معناست که هر معلمي با دانش آموزان داراي اختلالات يادگيري رو به رو است
10. اختلالات يادگيري در تمام عمر ادامه دارد.

در سالهاي نه چندان دور موضوع اختلالات يادگيري بيشتر درباره کودکان مورد توجه بود، اما امروزه دامنه آن به بزرگسالان هم کشيده شده است. وقتي مداخلات درماني کم يا غيرموثرند، مي توان انتظار داشت که اختلالات يادگيري حتي در بزرگسالي هم ادامه يابد.

همچنان که اين رشته جايگاه بهتري پيدا مي کند، پژوهشگران به شواهد محکمتري دست مي يابند که نشان مي دهد روشهاي مناسب، مي تواند اختلالات يادگيري را کاهش دهد.

11. کار در زمينه اختلالات يادگيري به تخصص نياز دارد.

در زمينه هاي تشخيصي و ارزيابي مي توان از تخصصهايي چون روان پزشکي، روان شناسي، مشاوره و ديگر متخصصان کمک گرفت اما هرگونه مداخلات درماني و طراحي برنامه هاي ترميمي نيازمند آموزش و تخصص ويژه است. معلمان و ديگر عوامل آموزشي مدرسه هم مي توانند زير نظر متخصص اختلالات يادگيري، خدماتي را ارائه کنند،

12. برنامه هايي براي پيشگيري و مداخله در اوايل کودکي وجود دارد.

با وجود همه چيزهايي که درباره تشخيص، طبقه بندي و درمان اختلالات يادگيري گفته مي شود، مي توان از برنامه هايي براي پيشگيري هم صحبت کرد. مداخلات اوليه اي مي تواند از توجه به عوامل خطر آفرين در نوزادي و اوايل کودکي شروع شود و به جريان هاي آموزشي پيش دبستان و دبستان برسد.
منبع:
روزنامه اطلاعات
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره 12 دانستني ضروري درباره اختلالات يادگيري نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: اختلالات يادگيري ، جلوگيري ازافت تحصيلي ، خدمات آموزشي ، فنون آموزش ، مشاوره وراهنمايي ، کلاسهاي تقويتي ، اختلالات خواندن ، يادگيري کودکان ، آموزش کودکان ، معلمي ، روانشناسي آموزش وپرورش