مسبی
سخنان پنداموز و حکيمانه..

سخنان پنداموز و حکيمانه..

ویرایش: 1391/7/29
نویسنده: سیما5862
چت با صاحب مقاله: سیما5862
لشکر گوسفندان که توسط يک شير اداره مي‌شود، مي‌تواند لشکر شيران را که توسط يک گوسفند اداره مي‌شود، شکست دهد.. نارسيس

براي کشتن يک پرنده يک قيچي کافي ست. لازم نيست آن را در قلبش فروکني يا گلويش را با آن بشکافي.پرهايش رابزن...خاطره پريدن با او کاري ميکند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند.هنگامي که دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود ، دري ديگر باز مي شود ولي ما اغلب چنان به دربسته چشم مي دوزيم که درهاي باز را نمي بينيم. هلن کلربراي پخته شدن کافيست که هنگام عصبانيت از کوره درنرويدهميشه بهترين راه را براي پيمودن مي بينيم اما فقط راهي را مي پيماييم که به آن عادت کرده ايم .. پائولو کوئليو

مجنون هنگام راه رفتن كسي را به جز ليلي نمي ديد. روزي شخصي در حال نمازخواندن در راهي بود و مجنون بدون اين كه متوجه شود از بين او و مهرش عبور كرد. مردنمازش را قطع كرد و داد زد هي چرا بين من و خدايم فاصله انداختي مجنون به خود آمد وگفت: من كه عاشق ليلي هستم تورا نديدم تو كه عاشق خداي ليلي هستي چگونه ديدي كه من بين تو و خدايت فاصله انداختم؟
منبع:
مجله اينترنتي 1 پارس
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره سخنان پنداموز و حکيمانه.. نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: سخنان پند اموز ، سخنانه حکيمانه ، پند ، اندرز ، گوسفندان ، شير ، خوشبختي