مسبی
سرطان چيست؟

سرطان چيست؟

ویرایش: 1391/8/2
نویسنده: پولسازی
چت با صاحب مقاله: پولسازی
cancer يا سرطان چيست؟
سلول واحد اساسي و ساختماني حيات است که همانند کيسه اي است حاوي پروتئين‌ها، اسيدهاي چرب، کربوهيدراتها و ماده حيات به نام دي ان اي ( DNA). قابليت رشد، تکثير و همانندسازي از ويژگي هاي سلول هاي زنده است. ساختار ژنتيکي هر سلول سرعت رشد، تقسيم و زمان مرگ آن را تعيين مي کند. در حالت طبيعي، جايگزيني سلولهاي فرسوده با سلولهاي جوان از يک برنامه منظم تبعيت مي کنند و فرايند رشد و تجديد سلولي به طور ثابت در بدن اتفاق مي‌ افتد.

سرطان نوعي بيماري است که در آن سلول‌ها توانايي تقسيم و رشد عادي خود را از دست مي ‌دهند و اين موضوع منجر به تسخير، تخريب و فاسد شدن بافت‌هاي سالم مي ‌شود. از اجتماع اين سلول‌هاي سرطاني و تخريب سلول‌هاي بافت‌هاي سالم توده ‌اي به نام تومور ايجاد مي‌شود. اگر تومور به لايه‌‌اي محدود ختم شود و به ساير بافت‌ها و ارگانها سرايت نکند تومور خوش ‌خيم (غيرسرطاني‌) است و اگر تومور گسترده شده يا به طور بالقوه قابليت پخش شدن و احاطه کردن ساير بافتها و ارگانها را داشته باشد بدخيم يا سرطاني ناميده مي‌شود. برخي از شکل هاي سرطان متاستاز (Metastasize) مي‌کنند به اين معني که خصوصيت تهاجمي پيدا کرده و به ساير بافت‌هاي بدن، عمدتا از طريق خون و لنف، سرايت مي‌کنند و تومورهاي جديدي را ايجاد مي‌کنند.

کلمات کليدي: سرطان,انواع سرطان,سرطان سينه,cancer,السرطان,مرض سرطان,اعراض سرطان,سرطان رحم,سرطان روده,انواع سرطان

رشد سرطاني يا بدخيم زماني اتفاق مي‌افتد که:
برخي از سلول‌ها به طور غيرقابل کنترل شروع به تکثير کنند.
بخش‌ هايي که به طور طبيعي عهده‌ دار دفاع از بدن هستند مانند سيستم ايمني بدن قادر به پيشگيري از تقسيم بي ‌رويه نباشند.
تعدادي از سلولهاي غيرطبيعي از نظر اندازه بزرگ و بزرگ‌ تر ‌شوند.

در مجموع چهار گروه ژن مسئول تقسيم سلولي به شمار مي‌روند:
- آنکوژن‌ها (ژن‌هاي عامل تومور) (Oncogene) که در شرايط عادي در فرستادن پيام به سلول براي تکثير نقش دارند. اختلال و تغيير در اين سلول‌ها منجر به تکثير نامنظم سلول شده و سلول سرطاني بشمار مي‌رود.
- ژن‌هاي سرکوبگر تومور- (Tumour suppressor genes) اين ژن‌ها پروتئين‌هاي خاصي را توليد مي‌کنند که در شرايط عادي وظيفه معکوس آنکوژن‌ها را داشته و به سلول پيام توقف تکثير مي‌دهد.
- ژن‌هاي خودکشي – (Suicide genes) خودکشي سلول‌ها يا مرگ سلول يکي از مهم ‌ترين عوامل پيچيده سلولي است که به سلول توانايي خودکشي در شرايط غيرمعمول را مي‌دهد تا مانع شيوع تکثير و آسيب‌ديدگي به ساير سلول‌ها ‌شود. هنگامي که ژن‌هاي خودکشي آسيب پيدا کنند ديگر قادر به فعاليت خود براي نابود کردن سلول معيوب نبوده و سلول سرطاني محسوب مي‌شود.
- ژن‌هاي ترميمي دي ان اي- (DNA repairing genes) اين ژن‌ها مسئول ترميم دي ان اي آسيب ديده و معيوب هستند که با ترشح پروتئين‌هاي متفاوت زمينه ترميم دي ان اي آسيب ديده را فراهم مي کنند. اما زماني که خود اين ژن هاي ترميمي دي ان اي آسيب مي بينند، سلول، ديگر توانايي ترميم خود را از دست داده و اختلالات ژنتيکي و ترميم نشدن دي ان اي منجربه سرطان مي‌شود.
سبب شناسي سرطان
سرطان يک فرايند پويا است که توسط متغيرهاي ناشناخته و مستقل متعددي موجب تغييرات مولکولي سلول شده و منجر به تداخل در سيستم تکثير سلول مي‌شود.
اولين تغيير سلولي آشکار در پيدايش سرطان، تراريختي و تغيير شکل سلول است. عواملي که به ايجاد سلولهاي سرطاني کمک مي‌کنند عبارتند از:
استعداد ميزبان: عوامل ژنتيکي از جمله نقايصي در کروموزوم‌ها و يا انتقال ژن معيوب به جنين
عوامل ايمنولوژيک(ايمني): مانند نارسايي مکانيسم ايمني طبيعي بدن
داروهاي سرکوبگر ايمني: موجب سرکوب مکانيسم ايمني طبيعي شده و زمينه‌ ابتلا به سرطان را فراهم مي کنند
عوامل محيطي: تماس با مواد سرطان‌زا مانند آزبست، پرتونگارها و راديوم‌ـ پرتوهاي يونيزه شامل امواج الکترومغناطيسي
ويروسهاي القا کننده سرطان: ويروسهايي هستند که قابليت تغيير دادن شکل سلولي را که آلوده مي‌کنند، دارند و در نتيجه منجر به تکثير خارج از کنترل سلول‌هاي مورد نظر مي‌شوند. اين تکثير فزاينده موجب تومور يا سرطان مي‌شود.
عوامل ترشح هورموني: عوامل ترشح هورموني اغلب موجب تسريع روند بدخيمي بيماري مي‌شود.
منبع:
امتیاز دهی به مقالهنظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره سرطان چيست؟ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: سرطان ، انواع سرطان ، سرطان سينه ، cancer ، السرطان ، مرض سرطان ، اعراض سرطان ، سرطان رحم ، سرطان روده ، انواع سرطان