مسبی
مهم، زندگي کن

مهم، زندگي کن

ویرایش: 1391/7/27
نویسنده: سیما5862
ارزشت را با مقايسه کردن خود با ديگران پايين نياور, زيرا همه ما با يکديگر متفاوتيم.
اهداف و آرزوهايت را با توجه به آن چه که ديگران با اهميت تصور مي کنند, تعيين نکن, زيرا فقط تو مي داني که
چه چيزي برايت بهترين است.
با زندگي کردن در گذشته يا اينده زيستن در زمان حال را از دست نده. حتي اگر يک روز در زمان حال زندگي کني,
همه روزهاي عمرت را زيسته اي.
هنگامي که هنوز چيزي براي بخشيدن داري , هرگز نااميد نشو.
هيچ چيز واقعا به پايان نمي رسد تا لحظه اي که خودت دست از تلاش برداري از مواجه شدن با خطرات نترس, زيرا
بدين ترتيب فرصت مي يابي که بياموزي چقدر بايد شجاع باشي.
با گفتن اين که: يافتن عشق غير ممکن است مانع ورود عشق به زندگي خود نشو.
سريعترين راه دريافت عشق , بخشيدن آن به ديگران است.
سريعترين راه از دست دادن آن محکم نگاه داشتن آن است.
رويا هاي خود را رها نکن. بدون رويا بودن يعني بدون اميد بودن و نااميدي يعني اين که هيچ هدفي نداري.
زندگي يک مسابقه نيست , بلکه سفري است که هر قدم از مسير آن را بايد لمس کرد و چشيد.


منبع: همدردي
امتیاز دهی به مقاله
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره مهم، زندگي کن نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: زندگي ، اينده ، عشق ، بخشيدن ، مهم ، اميد ، ارزوگذشته ، اينده