مسبی
تست ميزان اعتياد شما به اينترنت

تست ميزان اعتياد شما به اينترنت

ویرایش: 1391/7/21
نویسنده: سیما5862
. در تست IAT هرچه امتياز شما بيشتر باشد، اعتياد شما به اينترنت شديدتر است. امتيازها به ترتيب از يک تا پنج هستند که در جلوي هر پاسخ مشخص شده است. در پايان، بايد مجموع امتيازاتي را که به بيست پرسش زير مي دهيد، جمع بزنيد و ميزان اعتياد به اينترنت خود را مشخص کنيد :

1 چقدر بيشتر از آنچه که قصد داريد، در اينترنت مي مانيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
2 چقدر بخاطر آنلاين ماندن، اعضاي خانواده را ناديده گرفته ايد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
3 چقدر اينترنت را به بودن با همسرتان ترجيح مي دهيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
4 چقدر از طريق اينترنت، با کاربران ديگر رابطه برقرار مي کنيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
5 چقدر ديگران از شما، بخاطر ميزان آنلاين بودن تان شاکي هستند؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
6 چقدر بخاطر اينترنت، نمرات و کارهايتان در مدرسه اُفت کرده است؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
7 چقدر ايميل هايتان را پيش از کارهاي ضروري ديگرتان چک مي کنيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
8 چقدر عملکرد کاري و بهره وري شما، بخاطر اينترنت آسيب ديده است؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
9 وقتي از شما مي پرسند که چه کارهايي آنلاين انجام مي دهيد، چقدر در موضع تدافعي يا پنهان کاري قرار مي گيريد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
10 چقدر افکار آزار دهنده در زندگي را با افکار آرام بخش در اينترنت خنثي مي کنيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
11چقدر وقتي در اينترنت هستيد، احساس مي کنيد توان پيش بيني امور را داريد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
12 چقدر فکر مي کنيد که زندگي بدون اينترنت، چيزي کسالت بار؛ تهي و بي لذت است؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
13چقدر وقتي کسي هنگام آنلاين بودن مزاحم شما مي شود، غُر مي زنيد؛ فرياد مي زنيد يا عصباني مي شويد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
14 چقدر بخاطر قطع نکردن اينترنت، دچار بي خوابي هستيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
15چقدر فکر مي کنيد در حالت آفلاين، حواس پرتي داريد؛ ولي در حالت آنلاين بهتر هستيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
16چقدر وقتي آنلاين هستيد اين جمله را بکار مي بريد: فقط چند دقيقه مونده، الان ميام.
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
17 چقدر سعي کرده ايد از ميزان آنلاين بودن خود بکاهيد و موفق نشده ايد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
18 چقدر سعي داريد ميزان آنلاين بودن تان را از ديگران مخفي کنيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
19 چقدر ميزان آنلاين بودن را به بيرون رفتن با ديگران ترجيح مي دهيد؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
20 چقدر وقتي آفلاين هستيد، احساس افسردگي و عصبيت داريد که با آنلاين شدن از بين مي رود؟
الف. به ندرت (1 امتياز)
ب. گاه گاهي (2 امتياز)
پ. غالباً (3 امتياز)
ت. خيلي زياد (4 امتياز)
ث. هميشه (5 امتياز)
نتيجه تست :
- جمع نمرات بين 20 تا 49= شما يک کاربر معمولي هستيد.
- جمع نمرات بين 50 تا 79 = داريد دچار مشکل اعتياد اينترنتي مي شويد، مراقب باشيد.
- جمع نمرات بين 80 تا 100 = شما به اکثر پرسش ها، نمرات 4يا5 داده ايد. شما دچار اعتياد اينترنتي هستيد و بايد مشکل تان را در اسرع وقت حل کنيد. واقعاً فکر کنيد که اگر در پرسش دوم، جواب شما با کسب 4 يا 5 امتياز بوده است؛ چه بر سَر خودتان آورده ايد؟!
منبع:
امتیاز دهی به مقالهتست ميزان اعتياد شما به اينترنت
تست ميزان اعتياد شما به اينترنت
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره تست ميزان اعتياد شما به اينترنت نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: تست ، ازمون ، روان شناسي ، تست اعتياد ، تست اعتياد به اينترنت ، تست خود شناسي