مسبی
ماه

ماه

ویرایش: 1391/7/23
نویسنده: سیما5862
ماه «نشانه نجومي: C»، تنها قمر طبيعي سياره زمين و پنجمين قمر طبيعي بزرگ در منظومه خورشيدي در ميان 173 ماه موجود در اين منظومه است. قطر کره ماه يک‌چهارم کره زمين است و هيچ سياره ديگري در منظومه خورشيدي، نسبت به اندازه خود ماهي به اين بزرگي ندارد.
انسان‌ها از قديم از کره ماه و چرخش منظم آن براي گاهشماري، به‌ويژه در کشاورزي، بهره مي‌گرفتند، مسافران و دريانوردان نيز از نور و حضور ماه براي جهت‌يابي و ناوبري استفاده مي‌کردند؛ ماه هم‌چنين در اسطوره‌هاي اقوام حضور زيادي دارد و در برخي فرهنگ‌ها حتي آن را به عنوان يک ايزد پرستش مي‌کرده‌اند. گرانش (جاذبه) ماه باعث به‌وجود آمدن جزر و مد آب‌هاي کره زمين مي‌شود و گرانش کره ماه هم‌چنين باعث باثبات ماندن محور گردش زمين به‌دور خود مي‌شود که در صورت عدم وجود ماه، انحراف محوري زمين مرتبا تغيير مي‌کرد و اين امر باعث آشفته شدن آب و هوا و فصل‌ها در زمين مي‌شد.
شکل گيري ماه:
ماه و زمين به‌گونه‌ي هم‌زمان و حدود 4.5 ميليارد سال پيش شکل گرفتند. جرم ماه 1/81ام جرم زمين است. اينکه ماه دقيقا چگونه بوجود آمده هنوز معلوم نشده‌است. ممکن است همراه با زمين در اوايل شکل گيري سامانه خورشيدي شکل گرفته باشد، يا اينکه بعدها جذب ميدان جاذبه شده و در مدار قرار گرفته‌است. نظريه‌اي که بيش از ديگر نظريه‌ها پذيرفته شده اين است که ماه از برخورد يک سيارک به اندازه مريخ به زمين بوجود آمده‌است.
اثرات متقابل جاذبه‌هاي زمين و ماه بر همديگر باعث افزايش مدت حرکت وضعي هر دو جسم شده‌است. براي نمونه، زماني مدت حرکت وضعي زمين (طول شبانه روز) تنها 10 ساعت بود، اما اين زمان به 24 ساعت کنوني افزايش يافته‌است. اگر اين روند همچنان ادامه پيدا کند، طول ماهها به 47 روز خواهد رسيد. اما مقياس زماني اين روند بسيار بلندتر از طول عمر خورشيد بوده، بنابر اين سامانه خورشيدي عمر کافي براي رسيدن به آن زمان را نخواهد داشت. قطر خورشيد 400 برابر قطر ماه و فاصله آن از زمين نيز 400 برابر فاصله ماه از زمين است. اين اتفاق باعث مي‌شود تا هم ماه و هم خورشيد به يک اندازه به نظر رسيده و در هنگام خورشيدگرفتگي همه‌ي سطح خورشيد گرفته شود.
فاصله:
ماه نزديکترين جرم آسماني به زمين است و کره ماه در حدود سي‌برابر قطر زمين از زمين فاصله دارد. ميانگين فاصله ماه تا زمين 384،403 کيلومتر و قطر ماه 3،476 کيلومتر است. به خاطر اين نزديکي فاصله، ماه در آسمان شب تقريباً به اندازه? خورشيد ديده مي‌شود و گاه با گذر از جلوي خورشيد باعث خورشيدگرفتگي نيز مي‌شود.
مَهتاب نوري است که از خورشيد آمده و از سطح ماه رو به کره زمين بازتابانده شده. نور تقريباً در مدت 1،3 ثانيه فاصله بين زمين تا ماه را طي مي‌کند....
حرکات ماه:
انسان‌ها از قديم از کره ماه و چرخش منظم آن براي گاهشماري، به‌ويژه در کشاورزي، بهره مي‌گرفتند، مسافران و دريانوردان نيز از نور و حضور ماه براي جهت‌يابي و ناوبري استفاده مي‌کردند؛ ماه هم‌چنين در اسطوره‌هاي اقوام حضور زيادي دارد و در برخي فرهنگ‌ها حتي آن را به عنوان يک ايزد پرستش مي‌کرده‌اند. گرانش (جاذبه) ماه باعث به‌وجود آمدن جزر و مد آب‌هاي کره زمين مي‌شود و گرانش کره ماه هم‌چنين باعث باثبات ماندن محور گردش زمين به‌دور خود مي‌شود که در صورت عدم وجود ماه، انحراف محوري زمين مرتبا تغيير مي‌کرد و اين امر باعث آشفته شدن آب و هوا و فصل‌ها در زمين مي‌شد.
نيم‌کره‌اي از ماه به طور دائمي رو به زمين قرار دارد که سمت پيداي ماه ناميده مي‌شود. نيمه پنهان ماه را سمت پنهان ماه مي‌نامند. هر روز قمري به اندازه 17.3 روز زميني طول مي‌کشد.ماه هر سال 2 سانتيمتر از زمين دور مي‌شود.
چرا ماه به روي زمين سقوط نمي‌کند:
زمين با نيروي گرانش ماه را به سوي خود مي‌کشد. اگر انسان ماه را که در حقيقت بي وقفه به دور سياره ما مي‌چرخد، از گردش باز مي‌داشت، ماه فقط براي مدت کوتاهي ثابت مي‌ايستاد، آنگاه با سرعتي فزاينده به سمت زمين مي‌شتافت و در نهايت با آن برخورد مي‌کرد. البته اين عمل ميسر نيست. ماه از همان زمانهاي اوليه با سرعتي برابر 3659کيلومتر در ساعت به دور زمين در حال گردش بوده‌است. در اثر اين حرکت گردشي، يک نيروي گريز از مرکز به سمت خارج ايجاد مي‌شود، که درست به اندازه نيروي گرانش زمين که به سمت داخل کشش دارد، است. اين دو نيروي مخالف، اثر يکديگر را بطور متقابل خنثي مي‌کنند، به نحوي که ماه هموراه بر مدار خود باقي مي‌ماند.


منبع:
امتیاز دهی به مقاله
ماه
ماه
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره ماه نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: ماه ، ماه کامل ، ماه هلال ، نجوم ، سياره ، منظومه شمسي ، قمر ، قطر ماه ، درباره ماه