مسبی
مراجعه ما به روانپزشک باید چگونه باشد؟

مراجعه ما به روانپزشک باید چگونه باشد؟

ویرایش: 1396/5/18
روانپزشکی،روان شناسی و مغز و اعصاب جزو یک گروه پزشکی هستند چگونه و چطور ما به این گروه مراجعه کنیم؟ مراجعت ما به هر یک از این گرایش ها و تخصص ها چگونه باید باشد؟ مثلا در اثر چه عوامل و تظاهرات بالینی و هورمونی ما باید به روانشناس، روانپزشک یا متخصص مغز و اعصاب مراجعه داشته باشیم؟ ‌
زمانی ما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه میکنیم که علائم درد در سر بطور مکرر و دائم باشد که به جسمی در سر مرتبط هست که مغز هست که به جسم سلولی و اکسون و دندریت منتهی می شود. که درد در همین عصبها و توده عصبی هست که بواسطه داروهای مرتبط با درد و تسکین کنترل تنشهای منجر به درد در این مبادی را انجام میدهد.
اما علت مراجعه ما به روانپزشک باید چگونه باشد؟ در بیماری ها و مشکلات روانپزشکی ریشه درد نیست روان هست ظرفیت هست که به ذهن مرتبط هست نه چون بیماری مغز و اعصاب که به مغز و اعصاب مرتبط هست. در بیماری های روانپزشکی ریشه بطور معمول واکنشی که درد هست نیست بلکه واکنش ریشه در رفتار و ذهنیت و ظرفیت شخص هست که گاهی به شکل ناخواسته و غیرارادی بروز پیدا میکند و برای کنترل بیماری و رفتار فرد داروهای هورمونی نه عصبی باید تجویز شود. چرا که رفتار ناشی از اختلال در عملکرد هورمون هایی همچون ادرنالین و نور ادرنالین میشود. اما رونشناس کیست و چگونع به این تیپ تخصصی مراجعه کنید. این تخصص چون یک قاضی برای رفتار و شخصیت آحاد افراد جامعه میباشد تظاهرات بالینی چون درد و رفتار خطرناک و انزواگر وجود ندارد. اینجا سازگاری و ناسازگاری فرد در خانه و خانواده، محیط کار و گروه بررسی، کنکاش و قضاوت میشود و راه حل یافته و ارائه داده میشود. آیا ادامه بدهد یا ندهد؟ اگر ادامه ندهد راه و راه حل چیست؟


منبع:

http://abasdal.ir

امتیاز دهی به مقالهمراجعه ما به روانپزشک باید چگونه باشد؟
مراجعه ما به روانپزشک باید چگونه باشد؟
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره مراجعه ما به روانپزشک باید چگونه باشد؟ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: روانپزشکی ، روانشناسی ، مراجعه به روانپزشک