مسبی
منتخبی از جملات قصار امیرالمومنین حضرت علی (ع)

منتخبی از جملات قصار امیرالمومنین حضرت علی (ع)

ویرایش: 1392/9/7
نویسنده: shigil

اگر به این شمشیرم بر بینى مؤ من زنم که با من دشمن شود، دشمن نشود و اگر همه جهان را به کام
منافق ریزم که با من دوستگردد، دوستنگردد. و این ، از آنروست، که حکم خداى بر زبان پیامبر
امى (صلى الله علیه و آله ) گذشتکه فرمود یا على ، مؤ من تو را دشمن نشود و منافق دوستنگرد

پاکدامنى ، زیور بینوایى استو سپاسگزارى ،
آرایشتوانگرى است.


در یکى از عیدها فرمود :
عید از آن کسى استکه روزه اشپذیرفته شده و نمازشرا پاداش
داده اند. هر روزى ، که در آن روز، خدا را معصیتنکنى ، تو را روز
عید است.

چون عقل به کمال باشد، سخن اندكگردد.

روزگار بدنها را فرسوده سازد و آرزوها را تازه گرداند و مرگرا
نزدیکو امیدها را دور کند. هر که بر آن ظفر یابد به رنج افتد و هر که
از دستش بدهد، سختى کشد.

هر که خود را پیشواى مردم خواهد، باید که پیشاز ادب کردن دیگران به
ادب کردن خود پردازد و باید که ادب کردن دیگران به کردار باشد، نه به
گفتار. کسى که آموزگار و ادب کننده خویشاست، سزاوارتر به تعظیم است،
از آنکه آموزگار و ادب کننده مردم است.

هر چه شمردنى استبه پایان رسد و، هر چه چشم
به راه آن هستى ، فرا مى رسد.

شما را به پنج چیز وصیتمى کنم که براى به دستآوردن آنها اگر بر شتر سوار شوید و تند
بتازید، شایسته استهیچ یکاز شما جز به پروردگار خود امید نبندد و از چیزى جز گناه خود
نترسد و اگر چیزى که از او پرسند که نداند از گفتن (نمى دانم ) شرمنده نباشد و از آموختن
چیزى که نمى داند، ننگنداشته باشد. بر شما باد به شکیبایى ، زیرا شکیبایى نسبتبه ایمان
چون سر استنسبتبه بدن ، در بدنى که سر نباشد، خیرى نیست. همچنین استدر ایمانى
که با شکیبایى تواءم نباشد.

ابو جعفر، امام محمد باقر (علیه السلام ) از آن حضرت حکایتکند که فرمود :
بر روى زمین مردم را از عذاب خدا، دو چیز مایه امان بود یکى از آن دو برداشته شد و دیگرى برجاست
آنرا بگیرید و بدان تمسکجویید.
آن امان که برداشته شد رسول الله (صلى الله علیه و آله ) بود. و آن امان که برجاى ماند، استغفار است.
خداى تعالى فرماید (تا آنگاه که تو در میانشان هستى ، خدا عذابشان نکند و تا آنگاه که از خدا آمرزش
مى طلبند خدا عذابشان نخواهد کرد)

هر که رابطه میان خود و خدا را نیکو سازد، خداوند نیز، رابطه او را با
مردم نیکو سازد. و هر که کار آخرت خود را به صلاح آورد، خداوند،
کار دنیایشرا به صلاح آورد و هر که اندرز دهنده خود باشد از سوى
خدا براى او نگهبانى بود.

هنگامى که کسى او را رویاروى مى ستود، چنین فرمود :
بار خدایا، تو از من به خودم داناترى و من خود را بهتر از ایشان مى شناسم .
بار خدایا، مرا بهتر از آن دار که اینان مى پندارند و گناهانى را که اینان
نمیدانند، براى من بیامرز.منبع: رضا قمی

امتیاز دهی به مقاله
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره منتخبی از جملات قصار امیرالمومنین حضرت علی (ع) نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: علی ، امام ، حضرت ، سخنان ، احادیت ، جملات ، قصار ، داستان ،
اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین  اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک  اشتراک گذاری این مطلب در تویتر  اشتراک گذاری این مطلب در کلوب  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک  اشتراک گذاری این مطلب در یاهو  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان  ارسال این مطلب به ایمیل دوستان  محبوب کن - فیس نما