مسبی
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1392/1/15
تاریخ انقضاء: 1393/1/10

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری، مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه و انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پروپوزال و تحلیل آماری(فصل چهارم) پایان نامه انواع نسبت های مالی مانند نقدینگی و فعالیت بررسی رابطه بین انواع متغیرهای حسابداری مانند: عوامل موثر بر بازده سهام عوامل موثر بر قیمت سهام عوامل موثر بر سودآوری انجام انواع مدل های حسابداری مانند: مدل های محاسبه کیفیت سود مدل های محاسبه محافظه کاری انجام انواع معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها مانند (Q- توبین، MTB و ...) متغیرهای حاکمیت شرکتی (نظیر مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف و ...) و رابطه آن ها با متغیرهای حسابداری (نظیر کیفیت اقلام تعهدی) و ... • انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار) مشاوره در انجام فصل چهار) • تحلیل رگرسیون • تحلیل واریانس • تحلیل عاملی • تحلیل مانوا • تحلیل پایایی • تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری • آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف) • آزمون فرض ها • آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t) • آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس • آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن وLSD) • آزمون ناپارامتری کروسکال والیس • آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو( • آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ • جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای( • سری زمانی • انواع نمونه گیری انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews –Microfit امکان تنظیم و دادن مقاله با استفاده از روش های جدید آماری (انتخاب مدل(model selection)) تخفیف ویژه دانشجویی تدریس خصوصی درسهای آمارو احتمال و ریاضی رشته های دانشگاهی توسط کارشناسان ارشد پلی تکنیک و تربیت مدرس مدرس دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور http://datadr.blogfa.com Amar.pajoo@gmail.com 09352184113 و 09370601746

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی کارشناسی و کارشناسی ارشد نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی ، تحلیل مسیر ، معادلات ساختاري ، رگرسیون و همبستگی ، آنالیز واریانس ، منوا ، آزمون های ناپارامتریک ، آلفای کرونباخ ، Spss ، lisrel ، amos ، eviews ، matlab ، Vpls ، stata ،
اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین  اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک  اشتراک گذاری این مطلب در تویتر  اشتراک گذاری این مطلب در کلوب  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک  اشتراک گذاری این مطلب در یاهو  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان  ارسال این مطلب به ایمیل دوستان  محبوب کن - فیس نما