مسبی
مشاوره براي صادرات و کارآفريني www.exportimporthelp.net

مشاوره براي صادرات و کارآفريني www.exportimporthelp.net


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1391/6/26
تاریخ انقضاء: 1392/6/19
ماموريت ما : ما تجربه صادرات خود را باشما به اشتراک مي گذاريم. صادرات يک فرآيند علمي و تجربي است و بايد بر اساس اين سه فاکتور وارد آن شد کشور ما داراي پتانسيل بسيار زيادي براي صادرات مي باشد که براي به فعل کردن آن نيازمند سه عامل زير است : "دانش – تجربه – سرمايه" اشرايط پذيرش ايده ها و طرحهاي کار آفريني براي مشارکت در سرمايه گذاري موضوع : کمک به کار آفرينان جوان و ايجاد اشتغال و در عين حال کسب درآمد. 1. بودجه مورد نياز ايده و طرح نبايد از يک ميليارد ريال بيشتر باشد . 2. مدت بازدهي حداکثر يک سال باشد . 3. موضوع پايدار باشد . 4. حتي المقدور صادرات محور باشد . 5. دانش بنيان و ساده باشد. 6. قابليت بومي شدن داشته باشد . 7. حتي المقدور از امکانات داخلي استفاده شود .
مشاوره براي صادرات و کارآفريني www.exportimporthelp.net
مشاوره براي صادرات و کارآفريني www.exportimporthelp.net
نظرات   (1 نظر)
مرتب سازی بر اساس:


دکتر رضا طاهري (09:50   1391/8/20)

سلام در رابطه با صادرات تجهيزات پزشکي اطلاعات ميخواستم کد: 77


 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره مشاوره براي صادرات و کارآفريني www.exportimporthelp.net نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: صادرات ، مشاوره صادرات ، مشاوره ، کارآفريني ، صادرات محور ، امکانات داخلي