مسبی
آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو

آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1391/5/31
تاریخ انقضاء: 1392/5/25

آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو موسسه افزارحساب ، اقدام به برگزاري دوره حسابداري و حسابرسي کاربردي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي مجرب با هدف اشتغال سريع وارتقاء حسابداري و حسابرسي نموده است وتوانسته کارجويان بسياري در رشته هاي حسابداري يـا ساير رشته ها را به حول و قوه الهي مشغول بکار نمايد. دوره حسابداري کاربردي ويژه اشتغال سريع شامل موارد زيرميباشد: 1-حسابداري با نرم افزارهاي: هلو ، رافع 7 ، حسابرس ،برليان و نرم افزارهاي الکترونيکي تامين اجتماعي و سازمان امورمالياتي کشور 2- حسابداري دستي: ثبت سند دستي ، تحريردفاتر قانوني ، موارد علي الراس(رد دفاتر قانوني) اظهارنامه مالياتي حسابداري استهلاک ماده قانون 151ماليات مستقيم تهيه سود وزيان وترازنامه اصلاح و بستن حسابها 3- تسهيلات: • ارائه 5نرم افزار مالي به کار آموز همراه با پروژه جهت نصب و استفاده در منزل • ارائه مدرک معتبر • امکان تقسيط شهريه • امکان استفاده از هر بخش دوره • معرفي بکار کار آموزان در صور تمايل ايشان • پشتيباني حين کار کار آموزان با کد پشتيبان آموزش حسابداري مکاتبه اي: بنا به خواست حسابداراني که بدليل ضيغ وقت يا دوري راه نميتوانند در دوره هاي حضوري شرکت نمايند،موسسه اقدام به تهيه پکيج هاي حسابداري کاربردي در قالب کتاب ، جزوء ، فيلم نموده است و آماده ارسال به سراسر ايران ميباشد: •آموزش از راه دور حسابداري مقدماتي •آموزش از راه دور حسابداري صنعتي •آموزش از راه دور حسابداري پيمانکاري •آموزش از راه دور اظهارنامه مالياتي •آموزش از راه دور حسابداري حقوق و دستمزد •آموزش از راه دور نرم افزار هلو •آموزش از راه دور نرم افزار رافع همچنين دوره هاي ويژه ارتقاء حسابداران مشغول بکار بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابداري شرکتهاي توليدي • آموزش حسابداري شرکتهاي پيمانکاري • آموزش حسابداري شرکتهاي بازرگاني خارجي (اعتبارات اسنادي( • آموزش مديريت مالي کاربردي • آموزش حسابداري مالياتي • آموزش تنظيم صورتهاي مالي Excel در حسابداري يــــــــــــــــا • آموزش اکسل در حسابداري • کارگاه اظهارنامه مالياتي • آموزش حسابداري حقوق ودستمزد • آموزش حسابداري ماليات بر ارزش افزوده همچنين دوره هاي حسابرسي بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابرسي شرکتها • آموزش حسابرسي داخلي • آموزش استانداردهاي حسابرسي • آموزش حسابرسي صورتهاي مالي از حسابدار مبتدي تا مدير مالي در کنار شما خواهيم بود تلفن: 22 47 41 66 -021 تلفکس: 66414793 -021 سايت:www.afzarhesab.com ايميل : afzarhesab7777@yahoo.com ادرس: خيابان وليعصر-تقاطع طالقاني –پلاک1545-طبقه 7 آموزش حسابداري کاربردي - آموزش نرم افزار هلو - آموزش حسابداري عملي آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو موسسه افزارحساب ، اقدام به برگزاري دوره حسابداري و حسابرسي کاربردي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي مجرب با هدف اشتغال سريع وارتقاء حسابداري و حسابرسي نموده است وتوانسته کارجويان بسياري در رشته هاي حسابداري يـا ساير رشته ها را به حول و قوه الهي مشغول بکار نمايد. دوره حسابداري کاربردي ويژه اشتغال سريع شامل موارد زيرميباشد: 1-حسابداري با نرم افزارهاي: هلو ، رافع 7 ، حسابرس ،برليان و نرم افزارهاي الکترونيکي تامين اجتماعي و سازمان امورمالياتي کشور 2- حسابداري دستي: ثبت سند دستي ، تحريردفاتر قانوني ، موارد علي الراس(رد دفاتر قانوني) اظهارنامه مالياتي حسابداري استهلاک ماده قانون 151ماليات مستقيم تهيه سود وزيان وترازنامه اصلاح و بستن حسابها 3- تسهيلات: • ارائه 5نرم افزار مالي به کار آموز همراه با پروژه جهت نصب و استفاده در منزل • ارائه مدرک معتبر • امکان تقسيط شهريه • امکان استفاده از هر بخش دوره • معرفي بکار کار آموزان در صور تمايل ايشان • پشتيباني حين کار کار آموزان با کد پشتيبان آموزش حسابداري مکاتبه اي: بنا به خواست حسابداراني که بدليل ضيغ وقت يا دوري راه نميتوانند در دوره هاي حضوري شرکت نمايند،موسسه اقدام به تهيه پکيج هاي حسابداري کاربردي در قالب کتاب ، جزوء ، فيلم نموده است و آماده ارسال به سراسر ايران ميباشد: •آموزش از راه دور حسابداري مقدماتي •آموزش از راه دور حسابداري صنعتي •آموزش از راه دور حسابداري پيمانکاري •آموزش از راه دور اظهارنامه مالياتي •آموزش از راه دور حسابداري حقوق و دستمزد •آموزش از راه دور نرم افزار هلو •آموزش از راه دور نرم افزار رافع همچنين دوره هاي ويژه ارتقاء حسابداران مشغول بکار بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابداري شرکتهاي توليدي • آموزش حسابداري شرکتهاي پيمانکاري • آموزش حسابداري شرکتهاي بازرگاني خارجي (اعتبارات اسنادي( • آموزش مديريت مالي کاربردي • آموزش حسابداري مالياتي • آموزش تنظيم صورتهاي مالي Excel در حسابداري يــــــــــــــــا • آموزش اکسل در حسابداري • کارگاه اظهارنامه مالياتي • آموزش حسابداري حقوق ودستمزد • آموزش حسابداري ماليات بر ارزش افزوده همچنين دوره هاي حسابرسي بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابرسي شرکتها • آموزش حسابرسي داخلي • آموزش استانداردهاي حسابرسي • آموزش حسابرسي صورتهاي مالي از حسابدار مبتدي تا مدير مالي در کنار شما خواهيم بود تلفن: 22 47 41 66 -021 تلفکس: 66414793 -021 سايت:www.afzarhesab.com ايميل : afzarhesab7777@yahoo.com ادرس: خيابان وليعصر-تقاطع طالقاني –پلاک1545-طبقه 7 آموزش حسابداري کاربردي - آموزش نرم افزار هلو - آموزش حسابداري عملي آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو موسسه افزارحساب ، اقدام به برگزاري دوره حسابداري و حسابرسي کاربردي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي مجرب با هدف اشتغال سريع وارتقاء حسابداري و حسابرسي نموده است وتوانسته کارجويان بسياري در رشته هاي حسابداري يـا ساير رشته ها را به حول و قوه الهي مشغول بکار نمايد. دوره حسابداري کاربردي ويژه اشتغال سريع شامل موارد زيرميباشد: 1-حسابداري با نرم افزارهاي: هلو ، رافع 7 ، حسابرس ،برليان و نرم افزارهاي الکترونيکي تامين اجتماعي و سازمان امورمالياتي کشور 2- حسابداري دستي: ثبت سند دستي ، تحريردفاتر قانوني ، موارد علي الراس(رد دفاتر قانوني) اظهارنامه مالياتي حسابداري استهلاک ماده قانون 151ماليات مستقيم تهيه سود وزيان وترازنامه اصلاح و بستن حسابها 3- تسهيلات: • ارائه 5نرم افزار مالي به کار آموز همراه با پروژه جهت نصب و استفاده در منزل • ارائه مدرک معتبر • امکان تقسيط شهريه • امکان استفاده از هر بخش دوره • معرفي بکار کار آموزان در صور تمايل ايشان • پشتيباني حين کار کار آموزان با کد پشتيبان آموزش حسابداري مکاتبه اي: بنا به خواست حسابداراني که بدليل ضيغ وقت يا دوري راه نميتوانند در دوره هاي حضوري شرکت نمايند،موسسه اقدام به تهيه پکيج هاي حسابداري کاربردي در قالب کتاب ، جزوء ، فيلم نموده است و آماده ارسال به سراسر ايران ميباشد: •آموزش از راه دور حسابداري مقدماتي •آموزش از راه دور حسابداري صنعتي •آموزش از راه دور حسابداري پيمانکاري •آموزش از راه دور اظهارنامه مالياتي •آموزش از راه دور حسابداري حقوق و دستمزد •آموزش از راه دور نرم افزار هلو •آموزش از راه دور نرم افزار رافع همچنين دوره هاي ويژه ارتقاء حسابداران مشغول بکار بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابداري شرکتهاي توليدي • آموزش حسابداري شرکتهاي پيمانکاري • آموزش حسابداري شرکتهاي بازرگاني خارجي (اعتبارات اسنادي( • آموزش مديريت مالي کاربردي • آموزش حسابداري مالياتي • آموزش تنظيم صورتهاي مالي Excel در حسابداري يــــــــــــــــا • آموزش اکسل در حسابداري • کارگاه اظهارنامه مالياتي • آموزش حسابداري حقوق ودستمزد • آموزش حسابداري ماليات بر ارزش افزوده همچنين دوره هاي حسابرسي بشرح زيرتشکيل ميگردد: • آموزش حسابرسي شرکتها • آموزش حسابرسي داخلي • آموزش استانداردهاي حسابرسي • آموزش حسابرسي صورتهاي مالي از حسابدار مبتدي تا مدير مالي در کنار شما خواهيم بود تلفن: 22 47 41 66 -021 تلفکس: 66414793 -021 سايت:www.afzarhesab.com ايميل : afzarhesab7777@yahoo.com ادرس: خيابان وليعصر-تقاطع طالقاني –پلاک1545-طبقه 7 آموزش حسابداري کاربردي - آموزش نرم افزار هلو - آموزش حسابداري عملي آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو موسسه افزارحساب ، اقدام به برگزاري دوره حسابداري و حسابرسي کاربردي با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي مجرب با هدف اشتغال سريع وارتقاء حسابداري و حسابرسي نموده است وتوانسته کارجويان بسياري در رشته هاي حسابداري يـا ساير رشته ها را به حول و قوه الهي مشغول بکار نمايد. دوره حسابداري کاربردي ويژه اشتغال سريع شامل موارد زيرميباشد: 1-حسابداري با نرم افزارهاي: هلو ، رافع 7 ، حسابرس ،برليان و نرم افزارهاي الکترونيکي تامين اجتماعي و سازمان امورمالياتي کشور 2- حسابداري دستي: ثبت سند دستي ، تحريردفاتر قانوني ، موارد علي الراس(رد دفاتر قانوني) اظهارنامه مالياتي حسابداري استهلاک ماده قانون 151ماليات مستقيم تهيه آموزش حسابداري ,آموزش حسابداري انبار,آموزش حسابداري بازرگاني ,آموزش حسابداري پيم

آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو
آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو
نظرات   (3 نظر)
مرتب سازی بر اساس:


سیده زینب باویر (14:26   1393/10/9)

باسلام ایا اموزش مجازی دارید کد: 1898منا محمدی (00:11   1393/7/9)

اموزش نرم افزار هلو کد: 1612alirezasadeghi (00:47   1392/9/6)

ممنون از زحمات شما کد: 705


 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره آموزش حسابداري عملي+آموزش نرم افزارهلو نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: آموزش حسابداري ، آموزش حسابداري انبار ، آموزش حسابداري بازرگاني ، آموزش حسابداري پيمانکاري ، آموزش حسابداري حقوق ودستمزد ، آموزش حسابداري دولتي ، آموزش حسابداري صنعتي ، آموزش حسابداري مالي ، آموزش حسابداري مالي
اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین  اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک  اشتراک گذاری این مطلب در تویتر  اشتراک گذاری این مطلب در کلوب  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک  اشتراک گذاری این مطلب در یاهو  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان  ارسال این مطلب به ایمیل دوستان  محبوب کن - فیس نما