مسبی
انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax

انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1391/5/22
تاریخ انقضاء: 1391/6/22
آگهی دهنده: 111   سایر آگهیهای 111

)خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax Sql server Socket programming Java , Andriod , iPhone به صورت پروژه اي و يا استخدامي phone: 0912-453-1041 Email: snicee@yahoo.com )شرح ( *برنامه نويسي انواع برنامه هاي کاربردي ، بانک اطلاعاتي ، کاربردي و انواع سايت هاي تبليغاتي ، شخصي و برنامه تحت وب (Web Application) تحت بانک اطلاعاتي Access و SQL Server *نوشتن برنامه ها به دو زبان فارسي و انگليسي (در صورت درخواست( . *آماده همکاري با شرکت هاي دولتي و خصوصي به صورت تمام وقت ، نيمه وقت و پروژه اي . *ترجمه انواع برنامه هاي کاربردي و بانک اطلاعاتي (Data Base) از فارسي به انگليسي و از انگليسي به فارسي . *برنامه ريزي، نظارت و مديريت پروژه . * اعمال نظارت و كنترل بر فعاليتهاي تيم هاي مختلف شامل تيم تحليل و طراحي، تيم برنامه نويسان ، تيم تست و تحويل . *بهينه سازي و انديکس (index)server sql براي جستجوي سريعتر براي بانکهاي اطلاعاتي چند ده ترابايتي و کتابخانه هاي ديجيتال با حجمهاي بالا. (10GB - 20GB -30GB - 40GB - 50GB) *ايجاد برنامه براي گرفتن لوگ LOG ويا اندکس Index تمامي اطلاعات آرشيو archive بر روي DVD و يا هارد هاي اکسترنال hard external و جستجوي سريع بين آنها با حجمهاي چند ترابايتي براي مصارف شرکتي ويا خانگي . (10TB – 20TB -30TB – 40TB – 50TB) *مستند سازي از مراحل مختلف توليد سيستم هاي نرم افزاري . *سرگروه تيم برنامه نويسي شركت و ناظر پروژه هاي نرم افزاري . *مستند سازي با استفاده از UML . *همكاري بعنوان برنامه نويس و طراح در چندين پروژه وب و مالتي مديا در زمينه هاي گوناگوني از جمله آموزش مجازي، تبليغاتي و وب سايت . *انجام كار گروهي با مجموعه اي از متخصصين نرم افزاري در حيطه برنامه نويسي مالتي مديايي . *مسلط در بكارگيري سرويسهاي تحت وب ( Web Services ) با استفاده از تكنولوژيهاي .NET و XML *مجرب در برنامه نويسي c# به روش OOP . *مستند سازي با استفاده از UML و آشنا با ASP.Net و Java . *مسلط به مدل سازي اطلاعات، طراحي بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي . *آماده همکاري با همکاران برنامه نويس جهت تحقق پروژه هاي شخصي و يا ايده هاي بکر ميباشم. *برنامه نويسي java ، Andriod و iPhone براي گوشي هاي موبايل به صورت پروژه اي ميپذيريم. *دوستان برنامه نويس يک مختصر توصيفي از خودتون برام بفرستيد تا شما رو با ديگر همکارانمون معرفي کنيم . (جهت افزايش اطلاعات بين برنامه نويسان و ايجاد گروه برنامه نويسي ) )خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax Sql server Socket programming Java , Andriod , iPhone به صورت پروژه اي و يا استخدامي phone: 0912-453-1041 Email: snicee@yahoo.com )شرح ( *برنامه نويسي انواع برنامه هاي کاربردي ، بانک اطلاعاتي ، کاربردي و انواع سايت هاي تبليغاتي ، شخصي و برنامه تحت وب (Web Application) تحت بانک اطلاعاتي Access و SQL Server *نوشتن برنامه ها به دو زبان فارسي و انگليسي (در صورت درخواست( . *آماده همکاري با شرکت هاي دولتي و خصوصي به صورت تمام وقت ، نيمه وقت و پروژه اي . *ترجمه انواع برنامه هاي کاربردي و بانک اطلاعاتي (Data Base) از فارسي به انگليسي و از انگليسي به فارسي . *برنامه ريزي، نظارت و مديريت پروژه . * اعمال نظارت و كنترل بر فعاليتهاي تيم هاي مختلف شامل تيم تحليل و طراحي، تيم برنامه نويسان ، تيم تست و تحويل . *بهينه سازي و انديکس (index)server sql براي جستجوي سريعتر براي بانکهاي اطلاعاتي چند ده ترابايتي و کتابخانه هاي ديجيتال با حجمهاي بالا. (10GB - 20GB -30GB - 40GB - 50GB) *ايجاد برنامه براي گرفتن لوگ LOG ويا اندکس Index تمامي اطلاعات آرشيو archive بر روي DVD و يا هارد هاي اکسترنال hard external و جستجوي سريع بين آنها با حجمهاي چند ترابايتي براي مصارف شرکتي ويا خانگي . (10TB – 20TB -30TB – 40TB – 50TB) *مستند سازي از مراحل مختلف توليد سيستم هاي نرم افزاري . *سرگروه تيم برنامه نويسي شركت و ناظر پروژه هاي نرم افزاري . *مستند سازي با استفاده از UML . *همكاري بعنوان برنامه نويس و طراح در چندين پروژه وب و مالتي مديا در زمينه هاي گوناگوني از جمله آموزش مجازي، تبليغاتي و وب سايت . *انجام كار گروهي با مجموعه اي از متخصصين نرم افزاري در حيطه برنامه نويسي مالتي مديايي . *مسلط در بكارگيري سرويسهاي تحت وب ( Web Services ) با استفاده از تكنولوژيهاي .NET و XML *مجرب در برنامه نويسي c# به روش OOP . *مستند سازي با استفاده از UML و آشنا با ASP.Net و Java . *مسلط به مدل سازي اطلاعات، طراحي بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي . *آماده همکاري با همکاران برنامه نويس جهت تحقق پروژه هاي شخصي و يا ايده هاي بکر ميباشم. *برنامه نويسي java ، Andriod و iPhone براي گوشي هاي موبايل به صورت پروژه اي ميپذيريم. *دوستان برنامه نويس يک مختصر توصيفي از خودتون برام بفرستيد تا شما رو با ديگر همکارانمون معرفي کنيم . (جهت افزايش اطلاعات بين برنامه نويسان و ايجاد گروه برنامه نويسي ) )خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax Sql server Socket programming Java , Andriod , iPhone به صورت پروژه اي و يا استخدامي phone: 0912-453-1041 Email: snicee@yahoo.com )شرح ( *برنامه نويسي انواع برنامه هاي کاربردي ، بانک اطلاعاتي ، کاربردي و انواع سايت هاي تبليغاتي ، شخصي و برنامه تحت وب (Web Application) تحت بانک اطلاعاتي Access و SQL Server *نوشتن برنامه ها به دو زبان فارسي و انگليسي (در صورت درخواست( . *آماده همکاري با شرکت هاي دولتي و خصوصي به صورت تمام وقت ، نيمه وقت و پروژه اي . *ترجمه انواع برنامه هاي کاربردي و بانک اطلاعاتي (Data Base) از فارسي به انگليسي و از انگليسي به فارسي . *برنامه ريزي، نظارت و مديريت پروژه . * اعمال نظارت و كنترل بر فعاليتهاي تيم هاي مختلف شامل تيم تحليل و طراحي، تيم برنامه نويسان ، تيم تست و تحويل . *بهينه سازي و انديکس (index)server sql براي جستجوي سريعتر براي بانکهاي اطلاعاتي چند ده ترابايتي و کتابخانه هاي ديجيتال با حجمهاي بالا. (10GB - 20GB -30GB - 40GB - 50GB) *ايجاد برنامه براي گرفتن لوگ LOG ويا اندکس Index تمامي اطلاعات آرشيو archive بر روي DVD و يا هارد هاي اکسترنال hard external و جستجوي سريع بين آنها با حجمهاي چند ترابايتي براي مصارف شرکتي ويا خانگي . (10TB – 20TB -30TB – 40TB – 50TB) *مستند سازي از مراحل مختلف توليد سيستم هاي نرم افزاري . *سرگروه تيم برنامه نويسي شركت و ناظر پروژه هاي نرم افزاري . *مستند سازي با استفاده از UML . *همكاري بعنوان برنامه نويس و طراح در چندين پروژه وب و مالتي مديا در زمينه هاي گوناگوني از جمله آموزش مجازي، تبليغاتي و وب سايت . *انجام كار گروهي با مجموعه اي از متخصصين نرم افزاري در حيطه برنامه نويسي مالتي مديايي . *مسلط در بكارگيري سرويسهاي تحت وب ( Web Services ) با استفاده از تكنولوژيهاي .NET و XML *مجرب در برنامه نويسي c# به روش OOP . *مستند سازي با استفاده از UML و آشنا با ASP.Net و Java . *مسلط به مدل سازي اطلاعات، طراحي بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي . *آماده همکاري با همکاران برنامه نويس جهت تحقق پروژه هاي شخصي و يا ايده هاي بکر ميباشم. *برنامه نويسي java ، Andriod و iPhone براي گوشي هاي موبايل به صورت پروژه اي ميپذيريم. *دوستان برنامه نويس يک مختصر توصيفي از خودتون برام بفرستيد تا شما رو با ديگر همکارانمون معرفي کنيم . (جهت افزايش اطلاعات بين برنامه نويسان و ايجاد گروه برنامه نويسي ) خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil

انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax
انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: انجام پروژه هاي : ، Web & Win Application ، Asp.net ، C#.net ، Python ، Wpf – Silverlight ، Wcf ، Jquery ، Ajax ، Sql server ، Socket programming ، Java ، Andriod ، iPhone ، به صورت پروژه اي و يا استخدامي ،
اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین  اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک  اشتراک گذاری این مطلب در تویتر  اشتراک گذاری این مطلب در کلوب  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک  اشتراک گذاری این مطلب در یاهو  اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان  ارسال این مطلب به ایمیل دوستان  محبوب کن - فیس نما