مسبی
انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax

انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1391/5/22
تاریخ انقضاء: 1391/6/22
آگهی دهنده: 111   سایر آگهیهای 111
)خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax Sql server Socket programming Java , Andriod , iPhone به صورت پروژه اي و يا استخدامي phone: 0912-453-1041 Email: snicee@yahoo.com )شرح ( *برنامه نويسي انواع برنامه هاي کاربردي ، بانک اطلاعاتي ، کاربردي و انواع سايت هاي تبليغاتي ، شخصي و برنامه تحت وب (Web Application) تحت بانک اطلاعاتي Access و SQL Server *نوشتن برنامه ها به دو زبان فارسي و انگليسي (در صورت درخواست( . *آماده همکاري با شرکت هاي دولتي و خصوصي به صورت تمام وقت ، نيمه وقت و پروژه اي . *ترجمه انواع برنامه هاي کاربردي و بانک اطلاعاتي (Data Base) از فارسي به انگليسي و از انگليسي به فارسي . *برنامه ريزي، نظارت و مديريت پروژه . * اعمال نظارت و كنترل بر فعاليتهاي تيم هاي مختلف شامل تيم تحليل و طراحي، تيم برنامه نويسان ، تيم تست و تحويل . *بهينه سازي و انديکس (index)server sql براي جستجوي سريعتر براي بانکهاي اطلاعاتي چند ده ترابايتي و کتابخانه هاي ديجيتال با حجمهاي بالا. (10GB - 20GB -30GB - 40GB - 50GB) *ايجاد برنامه براي گرفتن لوگ LOG ويا اندکس Index تمامي اطلاعات آرشيو archive بر روي DVD و يا هارد هاي اکسترنال hard external و جستجوي سريع بين آنها با حجمهاي چند ترابايتي براي مصارف شرکتي ويا خانگي . (10TB – 20TB -30TB – 40TB – 50TB) *مستند سازي از مراحل مختلف توليد سيستم هاي نرم افزاري . *سرگروه تيم برنامه نويسي شركت و ناظر پروژه هاي نرم افزاري . *مستند سازي با استفاده از UML . *همكاري بعنوان برنامه نويس و طراح در چندين پروژه وب و مالتي مديا در زمينه هاي گوناگوني از جمله آموزش مجازي، تبليغاتي و وب سايت . *انجام كار گروهي با مجموعه اي از متخصصين نرم افزاري در حيطه برنامه نويسي مالتي مديايي . *مسلط در بكارگيري سرويسهاي تحت وب ( Web Services ) با استفاده از تكنولوژيهاي .NET و XML *مجرب در برنامه نويسي c# به روش OOP . *مستند سازي با استفاده از UML و آشنا با ASP.Net و Java . *مسلط به مدل سازي اطلاعات، طراحي بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي . *آماده همکاري با همکاران برنامه نويس جهت تحقق پروژه هاي شخصي و يا ايده هاي بکر ميباشم. *برنامه نويسي java ، Andriod و iPhone براي گوشي هاي موبايل به صورت پروژه اي ميپذيريم. *دوستان برنامه نويس يک مختصر توصيفي از خودتون برام بفرستيد تا شما رو با ديگر همکارانمون معرفي کنيم . (جهت افزايش اطلاعات بين برنامه نويسان و ايجاد گروه برنامه نويسي ) )خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax Sql server Socket programming Java , Andriod , iPhone به صورت پروژه اي و يا استخدامي phone: 0912-453-1041 Email: snicee@yahoo.com )شرح ( *برنامه نويسي انواع برنامه هاي کاربردي ، بانک اطلاعاتي ، کاربردي و انواع سايت هاي تبليغاتي ، شخصي و برنامه تحت وب (Web Application) تحت بانک اطلاعاتي Access و SQL Server *نوشتن برنامه ها به دو زبان فارسي و انگليسي (در صورت درخواست( . *آماده همکاري با شرکت هاي دولتي و خصوصي به صورت تمام وقت ، نيمه وقت و پروژه اي . *ترجمه انواع برنامه هاي کاربردي و بانک اطلاعاتي (Data Base) از فارسي به انگليسي و از انگليسي به فارسي . *برنامه ريزي، نظارت و مديريت پروژه . * اعمال نظارت و كنترل بر فعاليتهاي تيم هاي مختلف شامل تيم تحليل و طراحي، تيم برنامه نويسان ، تيم تست و تحويل . *بهينه سازي و انديکس (index)server sql براي جستجوي سريعتر براي بانکهاي اطلاعاتي چند ده ترابايتي و کتابخانه هاي ديجيتال با حجمهاي بالا. (10GB - 20GB -30GB - 40GB - 50GB) *ايجاد برنامه براي گرفتن لوگ LOG ويا اندکس Index تمامي اطلاعات آرشيو archive بر روي DVD و يا هارد هاي اکسترنال hard external و جستجوي سريع بين آنها با حجمهاي چند ترابايتي براي مصارف شرکتي ويا خانگي . (10TB – 20TB -30TB – 40TB – 50TB) *مستند سازي از مراحل مختلف توليد سيستم هاي نرم افزاري . *سرگروه تيم برنامه نويسي شركت و ناظر پروژه هاي نرم افزاري . *مستند سازي با استفاده از UML . *همكاري بعنوان برنامه نويس و طراح در چندين پروژه وب و مالتي مديا در زمينه هاي گوناگوني از جمله آموزش مجازي، تبليغاتي و وب سايت . *انجام كار گروهي با مجموعه اي از متخصصين نرم افزاري در حيطه برنامه نويسي مالتي مديايي . *مسلط در بكارگيري سرويسهاي تحت وب ( Web Services ) با استفاده از تكنولوژيهاي .NET و XML *مجرب در برنامه نويسي c# به روش OOP . *مستند سازي با استفاده از UML و آشنا با ASP.Net و Java . *مسلط به مدل سازي اطلاعات، طراحي بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي . *آماده همکاري با همکاران برنامه نويس جهت تحقق پروژه هاي شخصي و يا ايده هاي بکر ميباشم. *برنامه نويسي java ، Andriod و iPhone براي گوشي هاي موبايل به صورت پروژه اي ميپذيريم. *دوستان برنامه نويس يک مختصر توصيفي از خودتون برام بفرستيد تا شما رو با ديگر همکارانمون معرفي کنيم . (جهت افزايش اطلاعات بين برنامه نويسان و ايجاد گروه برنامه نويسي ) )خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax Sql server Socket programming Java , Andriod , iPhone به صورت پروژه اي و يا استخدامي phone: 0912-453-1041 Email: snicee@yahoo.com )شرح ( *برنامه نويسي انواع برنامه هاي کاربردي ، بانک اطلاعاتي ، کاربردي و انواع سايت هاي تبليغاتي ، شخصي و برنامه تحت وب (Web Application) تحت بانک اطلاعاتي Access و SQL Server *نوشتن برنامه ها به دو زبان فارسي و انگليسي (در صورت درخواست( . *آماده همکاري با شرکت هاي دولتي و خصوصي به صورت تمام وقت ، نيمه وقت و پروژه اي . *ترجمه انواع برنامه هاي کاربردي و بانک اطلاعاتي (Data Base) از فارسي به انگليسي و از انگليسي به فارسي . *برنامه ريزي، نظارت و مديريت پروژه . * اعمال نظارت و كنترل بر فعاليتهاي تيم هاي مختلف شامل تيم تحليل و طراحي، تيم برنامه نويسان ، تيم تست و تحويل . *بهينه سازي و انديکس (index)server sql براي جستجوي سريعتر براي بانکهاي اطلاعاتي چند ده ترابايتي و کتابخانه هاي ديجيتال با حجمهاي بالا. (10GB - 20GB -30GB - 40GB - 50GB) *ايجاد برنامه براي گرفتن لوگ LOG ويا اندکس Index تمامي اطلاعات آرشيو archive بر روي DVD و يا هارد هاي اکسترنال hard external و جستجوي سريع بين آنها با حجمهاي چند ترابايتي براي مصارف شرکتي ويا خانگي . (10TB – 20TB -30TB – 40TB – 50TB) *مستند سازي از مراحل مختلف توليد سيستم هاي نرم افزاري . *سرگروه تيم برنامه نويسي شركت و ناظر پروژه هاي نرم افزاري . *مستند سازي با استفاده از UML . *همكاري بعنوان برنامه نويس و طراح در چندين پروژه وب و مالتي مديا در زمينه هاي گوناگوني از جمله آموزش مجازي، تبليغاتي و وب سايت . *انجام كار گروهي با مجموعه اي از متخصصين نرم افزاري در حيطه برنامه نويسي مالتي مديايي . *مسلط در بكارگيري سرويسهاي تحت وب ( Web Services ) با استفاده از تكنولوژيهاي .NET و XML *مجرب در برنامه نويسي c# به روش OOP . *مستند سازي با استفاده از UML و آشنا با ASP.Net و Java . *مسلط به مدل سازي اطلاعات، طراحي بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي . *آماده همکاري با همکاران برنامه نويس جهت تحقق پروژه هاي شخصي و يا ايده هاي بکر ميباشم. *برنامه نويسي java ، Andriod و iPhone براي گوشي هاي موبايل به صورت پروژه اي ميپذيريم. *دوستان برنامه نويس يک مختصر توصيفي از خودتون برام بفرستيد تا شما رو با ديگر همکارانمون معرفي کنيم . (جهت افزايش اطلاعات بين برنامه نويسان و ايجاد گروه برنامه نويسي ) خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil خلاصه( انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Sil
انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax
انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره انجام پروژه هاي : Web & Win Application Asp.net , C#.net Python Wpf – Silverlight - Wcf Jquery, Ajax نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: انجام پروژه هاي : ، Web & Win Application ، Asp.net ، C#.net ، Python ، Wpf – Silverlight ، Wcf ، Jquery ، Ajax ، Sql server ، Socket programming ، Java ، Andriod ، iPhone ، به صورت پروژه اي و يا استخدامي ،