مسبی
سيستم مديريت جامع انبوه سازان

سيستم مديريت جامع انبوه سازان


وضعیت:
تاریخ به روز رسانی: 1391/4/21
تاریخ انقضاء: 1391/5/21
1-تعريف انواع پروژه اعم ازمشارکت در ساخت و خريد و... و ثبت کامل مشخصات آنها 2-تعريف تعداد نامحدود، شريک براي هر يک از پروژه ها و محاسبه سهم الشرکه آنان در هزينه ها و سود حاصله به صورت خودکار توسط سيستم 3- تعريف تامين کنندگان سرمايه اعم از حقيقي و حقوقي ، محاسبه سود و نحوه پرداخت به آنان با اخذ گزارشات مربوطه 4-ثبت کليه مراحل اداري و ساختماني هر پروژه به منظور اخذ گزارشات مورد نظراز هزينه پرداخت هاي اداري و ساختماني در يک پروژه خاص ( شهرداري ، نظام مهندسي ، ثبت و ...) 5- تعريف مصالح ساختماني مورد مصرف پروژه به منظور اخذ گزارشاتي مانند اينکه درهر پروژه ميزان مقداري و ريالي مصالح مصرف گرديده است. 6-ثبت و نگهداري اطلاعات واحد هاي ساختماني در حال ساخت و قابل فروش از قبيل اطلاعات دريافت و پرداخت هاي مرتبط با آن . 7-تعريف بانک ها و شعب آن به منظور کنترل نقدينگي و چکهاي وارده و صادره در سيستم . 8-تعريف تعداد نامحدودي از اشخاص حقيقي و حقوقي و مصالح فروشان مرتبط با هريک از پروژه ها و ثبت کليه دريافت و پرداخت هاي في مابين به منظور اخذ گزارشات از وضعيت مالي في مابين 9- انتقال کليه اطلاعات به محيط Microsoft Excel 10- ايجاد و تعريف چند کاربر در سيستم و تعيين سطح دسترسي آنان به اطلاعات توسط مدير سيستم 11- مشاهده و نظارت دقيق بر عملکرد کابران توسط مدير سيستم 12- تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات و بازيابي اطلاعات از پشتيبان در صورت لزوم 13- تغيير رنگ برنامه توسط کاربر در هر زمان و بنا بر سليقه شخصي 14-ارتباط با مديران شرکت ماندگار سيستم از طريق برنامه به منظور انجام پشتيباني مورد نياز کاربران 15-دريافت سيستم ها از سايت شرکت و نصب و آموزش از طريق راه دور (اينترنت)www.mandegarsystem.com 16- و دهها نوع امکان و گزارش ديگر. تعريف انواع پروژه اعم ازمشارکت در ساخت و خريد و... و ثبت کامل مشخصات آنها تعريف تعداد نامحدود، شريک براي هر يک از پروژه ها و محاسبه سهم الشرکه آنان در هز تعريف تامين کنندگان سرمايه اعم از حقيقي و حقوقي ، محاسبه سود و نحوه پرداخت به آ ثبت کليه مراحل اداري و ساختماني هر پروژه به منظور اخذ گزارشات مورد نظراز هزينه پ تعريف مصالح ساختماني مورد مصرف پروژه به منظور اخذ گزارشاتي مانند اينکه درهر پرو ثبت و نگهداري اطلاعات واحد هاي ساختماني در حال ساخت و قابل فروش از قبيل اطلاعات تعريف بانک ها و شعب آن به منظور کنترل نقدينگي و چکهاي وارده و صادره در سيستم . -تعريف تعداد نامحدودي از اشخاص حقيقي و حقوقي و مصالح فروشان مرتبط با هريک از پرو انتقال کليه اطلاعات به محيط Microsoft Excel ايجاد و تعريف چند کاربر در سيستم و تعيين سطح دسترسي آنان به اطلاعات توسط مدير س مشاهده و نظارت دقيق بر عملکرد کابران توسط مدير سيستم تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات و بازيابي اطلاعات از پشتيبان در صورت لزوم تغيير رنگ برنامه توسط کاربر در هر زمان و بنا بر سليقه شخصي ارتباط با مديران شرکت ماندگار سيستم از طريق برنامه به منظور انجام پشتيباني مورد دريافت سيستم ها از سايت شرکت و نصب و آموزش از طريق راه دور (اينترنت)www.mandegar
سيستم مديريت جامع انبوه سازان
سيستم مديريت جامع انبوه سازان
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 

ثبت نظر:

شما می توانید درباره سيستم مديريت جامع انبوه سازان نظر دهید یا سوال بپرسید:

نام و نام خانوادگی:

 

کلمات کلیدی: مديريت ، نرم افزار مديريت ، ساختمان سازي